Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Het programma Basisregistratie Ondergrond werkt aan een landelijke voorziening met betrouwbare informatie over de Nederlandse bodem en ondergrond, die voor iedereen toegankelijk is. De wet Basisregistratie Ondergrond regelt centrale gestandaardiseerde registratie en ontsluiting van gegevens over de ondergrond.

Gefaseerde uitwerking

In 2017 ging de BRO van start met een eerste tranche van gegevens (registratie-objecten). Vanaf toen werden gegevens over grondwatermonitoringputten, geotechnische sondeeronderzoeken en bodemkundige boormonsterbeschrijvingen gedeeld. In de jaren daarna zijn onder andere grondwaterputten, grondwaterstanden grondwatersamenstellingsonderzoek en gegevens uit verschillende modellen en kaarten toegevoegd. Klik hier voor een volledig overzicht van de registratie-objecten die nu in de BRO te vinden zijn.

Milieuhygiënische gegevens

Gegevens van milieuhygiënische bodemonderzoek zullen in de tweede tranche van de BRO worden opgenomen. SIKB voerde in 2020 een onderzoek uit naar de mogelijkheden van opname van milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens. Daaruit kwam naar voren dat dit een grote meerwaarde heeft. Bovendien is dankzij de sectorbrede implementatie van SIKB0101 met het informatiemodel en de gegevensstandaard, snelle toevoeging aan de BRO mogelijk. De werkzaamheden aan tranche 2 van de BRO starten zoals nu voorzien medio 2022.

Meer informatie over de BRO