Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

CCvD Datastandaarden

Gezamenlijk beheer van standaarden voor het uitwisselen van digitale informatie over bodem, water en archeologie.

Data-uitwisseling wordt steeds belangrijker. Bedrijven, overheden en andere organisaties die onderdeel uitmaken van een 'keten' merken dagelijks het belang van een optimale uitwisseling van digitale informatie. Wie behoefte heeft aan gegevens voor bijvoorbeeld een onderzoek of een besluit, wil deze uiteraard adequaat, tijdig en efficiënt ontvangen. Daartoe zijn zogenoemde datastandaarden ontwikkeld.

Een datastandaard zorgt ervoor dat computers 'dezelfde taal spreken'. Dat gegevens van verschillende herkomst op een gelijke wijze kunnen worden gepresenteerd, bijvoorbeeld op een kaart.

Een goede standaard voorkomt dat voor iedere ketenpartner een aparte, dure, datakoppeling moet worden ontwikkeld. Datastandaarden maken het voor bedrijven en overheden mogelijk om digitale gegevens - over in dit geval - bodem, water of archeologie foutloos en snel uit te wisselen. Het maakt die informatie-uitwisseling flexibel, het drukt de kosten en het bevordert innovatie. Met het combineren van veel gegevens worden nieuwe inzichten en nieuwe toepassingen mogelijk gemaakt.

Gezamenlijke besluitvorming

Om te borgen dat voor iedereen data-uitwisseling mogelijk is, en dat de voorwaarden hiertoe niet door bijvoorbeeld één partij of bedrijf worden bepaald, is het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) in het leven geroepen. Dit onafhankelijke College ziet er op toe dat bodem-, water- en archeologische gegevens door alle betrokkenen digitaal kunnen worden uitgewisseld. Het College neemt besluiten over wijzigingen op de datastandaarden en kan ook nieuwe standaarden vaststellen.

Het College is een initiatief van het Informatiehuis Water (IHW), SIKB en Stichting RIONED. Overheden, zoals waterbeheerders, gemeenten en provincies, en uitvoerende bedrijven waaronder laboratoria, adviesbureaus en softwareontwikkelaars nemen deel in het College. Een onafhankelijke externe voorzitter leidt de vergaderingen. Het College richt zich op de sectoren bodem, water en archeologie, maar staat open voor verbreding. Het verwelkomt bedrijven en organisaties die in hun werk raakvlakken zien met deze aandachtsvelden.Klik hier voor de Samenwerkingsovereenkomst SIKB-IHW-Stichting RIONED.

Het College besluit over de volgende standaarden:

Aquo-standaard De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen
tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer.
Beheerd door IHW
SIKB0101 De SIKB0101 standaardiseert de uitwisseling van kwaliteitsgegevens van de bodem,
inclusief geografische en administratieve gegevens.
Beheerd door SIKB
SIKB0102 De SIKB0102 beschrijft de structuur, het formaat en de waarden voor de uitwisseling
van archeologische informatie.
Beheerd door SIKB
GWSW Het GWSW omvat de datastandaarden en uitwisselformaten voor het stedelijk waterbeheer, gericht op de gemeentelijke watertaken. Beheerd door Stichting RIONED

Belangrijke uitgangspunten voor de standaarden onder toezicht van dit College, zijn aansluiting op het Basismodel Geo-informatie (NEN3610) en publicatie van de standaarden op de 'pas toe of leg uit' lijst van Open Standaarden in Nederland. Open Standaarden betekent dat deze standaarden op basis van consensus tot stand komen en worden onderhouden. De standaarden die vallen onder het CCvD Datastandaarden kennen het predicaat ‘Uitstekend beheer’, toegekend door het Nationaal Beraad Digitale Overheid.

Samenstelling CCvD Datastandaarden

De voorzitter van het CCvD Datastandaarden is Kees Keuzenkamp. Onderstaand vindt u de leden van het CCvD en de branche-organisatie van waaruit zij zitting hebben.

 Partij BrancheNaamWerkt bij
Voorzitter  Kees KeuzenkampMinisterie V&J
Secretaris  Roeland HeuffSIKB-bureau
LedenRijkMinisterie van I&MNiels KinnegingRWS

GemeentenWerkgroep Bodem VNG (gemandateerd vertegenwoordiger) Jan Klein KranenburgRWS

ProvinciesIPOAnneke SpijkerProvincie Flevoland

WaterschappenUvWKier van GijsselHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Adviserend bedrijfsleven bodemVKBBert DarwinkelTauw

Databeheer archeologieArcheologieHella HollanderDANS

LaboratoriaFeNelabBernd KroonAqualab Zuid

LeveranciersInformatiesystemen overheidJeroen van AmersfoortCentric

LeveranciersInformatiesystemen adviesbureaus en veldwerkHerry BruinsIT-Works

AdviseurNEN 3610Marcel ReuversGeonovum

Beheerder standaardenBodem en archeologieWalter de KoningSIKB-bureau

Beheerder standaardenWater  Ruud KerstenInformatiehuis Water

Beheerder standaardenWater  Edwin WisseInformatiehuis Water

Gemiddeld komt het CCvD vier keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn openbaar.
Vriendelijk verzoek om u tevoren even aan te melden bij het secretariaat van SIKB indien u als toehoorder aanwezig wilt zijn.
U kunt dan op verzoek ook de agenda en stukken toegestuurd krijgen.

Klik hier voor het Reglement CCvD Datastandaarden (definitief 20170623).pdf
Klik hier voor de flyer 'Digitale informatie uniform en betrouwbaar delen'

Vergaderdata 2017 CCvD Datastandaarden

10 maart, 23 juni, 29 september en 8 december (gewijzigde datum!)

Verslagen vergaderingen CCvD Datastandaarden

verslag 29 september 2017 - concept -
verslag 23 juni 2017
verslag 10 maart 2017

verslag 25 november 2016
verslag 30 september 2016
verslag 1 juli 2016
verslag 4 maart 2016

verslag 27 november 2015
verslag 19 juni 2015
verslag 13 maart 2015

Klik hier voor eerdere verslagen CCvD Datastandaarden.