Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

CCvD Tankinstallaties

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Tankinstallaties beheert het document BRL K903 (in 2018 wordt de naam gewijzigd in BRL SIKB 7800). Het College stelt dit document vast en besluit over tijdige actualisatie. Het College heeft ter ondersteuning een permanente commissie ingesteld, de REIT-commissie.

Het doel van het College is borgen dat alle direct belanghebbenden inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van het document en het bevorderen van het (juiste) gebruik.

Het College heeft een Reglement CCvD Tankinstallaties waarin taak, samenstelling en werkwijze zijn beschreven.

Gemiddeld komt het College vier keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn openbaar. Vriendelijk verzoek om u tevoren even aan te melden bij Jordi Verkade indien u als toehoorder aanwezig wilt zijn. U kunt dan op verzoek ook de agenda en stukken toegestuurd krijgen.

Samenstelling CCvD Tankinstallaties

De voorzitter van het CCvD Tankinstallaties is Theo Edelman. Onderstaand vindt u de leden van het College en de branche-organisatie van waaruit zij zitting hebben. Adviseurs, toehoorders en de secretaris hebben geen stemrecht.

 PartijBrancheNaamWerkt bij
Voorzitter  Theo EdelmanBAE
Secretaris  Jordi VerkadeSIKB
LedenFabrikant en InstallateurUNIKMartin CouvéeColasit Holland BV

Installateur TankinstallatiesVTIErik van der HeijdenVan der Heijden M&I

AfnemerNOVEWim SchoutenNOVE

Tanks en appendagesVFTHarm TolsmaTolsma Tankbouw

Reiniger, saneerderVETSCees TeeuwissenTeeuwissen Rioolreiniging BV

Installateur TanksVTIFons JansHamer B.V.

AfnemerVNPIJan de VisserVNPI

TankenbouwerGPIJohn RiepeGPI

TankenbouwerCTC TankbouwStefan BaxCTC Tankbouw

  Richard MeijburgKiwa Nederland

  Marvin VenoaksKiwa Nederland

AfnemerBOVAGJan BessembindersBOVAG (agendalid)

OverheidOverheidGerard PouwRijkswaterstaat (toehoorder)

  Henk KosterSIKB (toehoorder)

Verslagen CCvD Tanksinstallaties