Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Datasets bodem

Naast afspraken over hoe (via welke standaard) gegevens worden uitgewisseld standaard) is het vaak ook  noodzakelijk eenduidige afspraken te maken over wat (welke dataset) moet worden uitgewisseld.

Ter ondersteuning van een eenduidige gegevensuitwisseling zijn in samenspraak met de betrokken ketenpartners een aantal vaste datasets gedefinieerd. Deze datasets kunnen allen worden uitgewisseld met behulp van de standaard SIKB0101.

Datasets veldwerk conform protocol 2001, 2002, 2003 en 2018
Ter bevordering van een uniforme uitwisseling van de digitale gegevens die verzameld zijn tijdens het veldwerk zijn vier datasets ontwikkeld, gekoppeld aan de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 behorend bij de BRL SIKB 2000. Het betreffen de datasets 2001, 2002, 2003 en 2018.

Basisdataset onderzoeksgegevens
In de praktijk worden bepaalde basisgegevens altijd uitgewisseld. U kunt hierbij denken aan datum van rapportage, de contactgegevens van de opsteller, gegevens ter identificatie van de locatie en basisgegevens over de verontreinigingssituatie. We hebben deze gegevens voor u bij elkaar gezet in de basis dataset onderzoeksgegevens.

LIB dataset
In het kader van het Landelijk Informatiebeheer Bodem (LIB) is de LIB dataset ontwikkeld. De LIB dataset wordt gebruikt in het dataverkeer tussen bevoegde overheden WBB en voor de aanlevering aan Bodemloket.

BIDON dataset
In het kader van het programma BIDON is een dataset BIDON uitgewerkt die beoogd is  voor het ontwerp van de landelijke voorziening. De dataset is gebaseerd op versie 13 van SIKB0101. Door het staken van het programma BIDON wordt deze dataset niet verder onderhouden.