Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Datasets bodem

Naast afspraken over hoe (via welke standaard) gegevens worden uitgewisseld standaard) is het vaak ook  noodzakelijk eenduidige afspraken te maken over wat (welke dataset) moet worden uitgewisseld.

Ter ondersteuning van een eenduidige gegevensuitwisseling zijn in samenspraak met de betrokken ketenpartners een aantal vaste datasets gedefinieerd. Deze datasets kunnen allen worden uitgewisseld met behulp van de standaard SIKB0101.

Basisdataset onderzoeksgegevens
In de praktijk worden bepaalde basisgegevens altijd uitgewisseld. U kunt hierbij denken aan datum van rapportage, de contactgegevens van de opsteller, gegevens ter identificatie van de locatie en basisgegevens over de verontreinigingssituatie. We hebben deze gegevens voor u bij elkaar gezet in de basis dataset onderzoeksgegevens.

LIB dataset
In het kader van het Landelijk Informatiebeheer Bodem (LIB) is de LIB dataset ontwikkeld. De LIB dataset wordt gebruikt in het dataverkeer tussen bevoegde overheden WBB.

Bidon dataset
In het kader van het programma BIDON is een dataset BIDON uitgewerkt die zal worden gebruikt voor het ontwerp van de landelijke voorziening. 

Gerelateerde onderwerpen