Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Platforms Bodembeheer

Uitwisselen van kennis en ervaringen

Kwaliteit is mensenwerk. Dat vraagt om duidelijke werkafspraken, die we verwerken in richtlijnen en protocollen. Maar ook om kennis en kunde. Opleiding en het actief uitwisselen van kennis en ervaringen zijn essentieel. Het SIKB-netwerk is daarom op diverse manieren actief met het organiseren van platformbijeenkomsten, cursussen en congressen. De nadruk ligt steeds op de kennis die nodig is voor de praktische uitvoering van werkzaamheden. Onderstaand de platforms die periodiek samenkomen.
SIKB organiseert regelmatig kennis- en discussiebijeenkomsten. Wit u niets missen, volg ons dan op twitter of de homepage van deze website.

SIKB-jaarcongres

Het jaarlijkse congres voor en door alle betrokkenen bij kwaliteit en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bodem, water, archeologie, bodembescherming en data-gebruik. Klik hier voor een terugblik op SIKB-jaarcongres van 2016. Het SIKB-jaarcongres 2017 zal gehouden worden op 21 september 2017.

Platform Toezicht Bodem

Praktische kennis en uitvoering met betrekking tot toezicht & handhaving bodem door overheden staan centraal tijdens de periodieke bijeenkomsten van het Platform Toezicht Bodem. KIik hier voor het programma van de volgende bijeenkomst en voor een terugblik op de eerdere bijeenkomsten.

Platform Overheid en Kwaliteit Bodem

Omgevingsdiensten, provincies en gemeenten wisselen kennis en ervaringen met betrekking tot kwaliteitszorg in de eigen organisatie uit via het Platform Overheid en Kwaliteit Bodem (POKB)

Platform Bodembeheer

Uitwisselen van kennis en ervaringen over diverse onderwerpen voor de hele bodemsector gebeurt via het Platform Bodembeheer. Klik hier voor het programma van de volgende bijeenkomst van het Platform.

BodemBreedSymposium

De jaarlijkse brede bijeenkomst voor bodemprofessionals. Klik hier voor informatie en het programma van de volgende bijeenkomst.

Baggernet

Baggernet is een actief platform voor het uitwisselen van kennis en ervaringen op diverse onderwerpen. Baggernet richt zich op overheden en bedrijven. Klik hier voor meer informatie.

Platform Bemalingen

Wil je meer weten over bemalingen? Klik hier voor het Platform Bemalingen, een platform voor overheden (waterschappen) en bedrijven voor het bespreken van praktijkervaringen. Wilt u dagelijks bijblijven? Meldt u aan voor de LinkedIn-groep Bemalingen