Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Baggervolumebepalingen

Het gebaggerde volume leidt van oudsher vaak tot stevige discussies tussen opdrachtgever en de baggeraar. Meer over de knelpunten vindt u hier.

SIKB is daarom medio 2010 op verzoek van De Vereniging van Waterbouwers en de Unie van Waterschappen gestart met een project dat beoogt meer vertrouwen te creëren in baggervolumebepalingen.

Bekijk hieronder de korte video over het project baggervolumebepalingen.