Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

AS SIKB 6800 Controle en keuring tank(opslag)installaties

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
AS SIKB 6800 Controle en keuring tank(opslag)installaties2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
AS SIKB 6800 Controle en keuring tank(opslag)installaties (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit op 1 januari 2024.
AS SIKB Controle en keuring tank(opslag)installaties (met wijzigingen zichtbaar, inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit op 1 januari 2024.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 6801 Kathodische bescherming2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
Protocol 6801 Kathodische bescherming (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit op 1 januari 2024.
Protocol 6802 WBM-controle2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
Protocol 6802 WBM-controle (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit op 1 januari 2024.
Protocol 6803 Aarding en Potentiaalvereffening2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
Protocol 6803 Aarding en Potentiaalvereffening (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit op 1 januari 2024.
Protocol 6811 Keuring tank(opslag)installaties2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
Protocol 6811 Keuring tank(opslag)installaties (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit op 1 januari 2024.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij versie 2.01-0128‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit op 1 januari 2024.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Referentiedocument controle en keuring tank(opslag)installaties3.111‑04‑2022Het beeldmateriaal en de conclusies behorende bij de behandelde casussen, zijn informatief en niet normatief. Van de inspectie-instellingen wordt verwacht dat zij in overeenstemming met de conclusies en interpretaties van de casussen handelen.
Reactieformulier09‑12‑2020Kritiekperiode gesloten.
Overzicht ontwerp wijzigingen accreditatieschema onder AS SIKB 680006‑12‑2019
Overzicht van wijzigingen van versie 1.3 naar versie 2.015‑02‑2018
Toelichting op de AS SIKB 680027‑08‑2012Toelichting op wijzigingen door het invoeren van AS 6800.
Wijzigingsblad AS680018‑02‑2016
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
AS 6800 Controle en herkeuring Tank (Opslag) Installaties 
AS 6800 - 6801 Kathodische beschermingregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6800 - 6802 WBM-controleregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6800 - 6803 Aarding en Potentiaalvereffeningregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6800 - 6811 Herkeuring tank(opslag)installatiesregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving