Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Programmaraad Bodembeheer

De Programmaraad Bodembeheer functioneert voor het werkveld bodem & water als de ogen en oren van SIKB, die steeds op zoek zijn naar kansen, knelpunten, gebreken en andere signalen op het niveau van strategie en beleid. In de Programmaraad zijn veel organisaties vertegenwoordigd. Daarmee is de Programmaraad goed uitgerust voor het oppikken van de nodige signalen. SIKB baseert de activiteiten op het gebied van bodem en water mede op deze signalen.

Gemiddeld komt de programmaraad drie keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn openbaar. Vriendelijk verzoek om u tevoren aan te melden bij Annelies de Graaf indien u als toehoorder aanwezig wilt zijn. U kunt dan op verzoek de agenda en stukken toegestuurd krijgen.

Verslagen Programmaraad bodembeheer

Klik hier voor eerdere verslagen (2014 - 2002)

Samenstelling Programmaraad Bodembeheer

De voorzitter van de Programmaraad is Jos Theeuwen, e-mail: jos.theeuwen@rivm.nl. Onderstaand vindt u de leden van de Programmaraad Bodembeheer en de (branche-)organisatie die zij vertegenwoordigen.

 PartijBranche/OrganisatieVertegenwoordigerWerkt bij
Voorzitter  Jos Theeuwen RIVM
Secretaris  Annelies de GraafSIKB-bureau
LedenOpdrachtgevend bedrijfslevenVereniging Afvalbedrijven
Hans BoerAttero 
 Opdrachtgevend bedrijfslevenVNO-NCWJan Fokkens 
 Opdrachtgevende overheidRijksvastgoedbedrijfRené ZijlstraRVB
 OverheidMinisterie van I&WThom MaasRWS-WVL
 OverheidGemeenten/OmgevingsdienstenMarc LangenhuijsenODMWB
 OverheidGemeenten/Wbb-bevoegde gezagenVacature
 OverheidUnie van WaterschappenPaul BertensWaterschap Aa en Maas 
 Adviserend bedrijfslevenVKB + NL IngenieursRonny HulsEcoreest 
 Adviserend en uitvoerend bedrijfslevenBodemenergieNLMartin BloemendalKWR Water  
 Uitvoerend bedrijfslevenBOGOtto FeenstraAfvalzorg
 Uitvoerend bedrijfslevenNVPG, Bouwend NederlandJoop JansenBoskalis 
 OnderwijsKobo-HBOMarjon VerhoevenAvans Hogeschool


Verslagen 2002 - 2014 Programmaraad Bodembeheer