Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Bodembescherming

(Peildatum: 1 januari 2021)

Het onderhoud van SIKB-documenten wordt in de eerste plaats gedekt uit bijdragen van gebruikers, certificerende instellingen en inspectie-instellingen.

Jaarlijkse afdracht door certificaathouders

Om de kosten van het onderhoud van SIKB-documenten te dekken betalen certificaathouders jaarlijks een bedrag aan SIKB. Het bedrag is gekoppeld aan het certificaat en wordt geïnd via de certificerende instelling.

De jaarlijkse bijdrage is € 253,-- (ex BTW) per protocol en per vestiging. Dit systeem wordt toegepast bij BRL 7700 Aanleg en herstel bodembeschermende voorzieningen.

Jaarlijkse afdracht door certificerende instellingen

Ook de certificerende instellingen maken gebruik van SIKB-documenten en van het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming.

Zij betalen jaarlijks een bijdrage in de kosten van het College. Deze bijdrage is € 1.174,-- (ex BTW).

Afdracht door inspectie-instellingen

De inspectie-instellingen maken gebruik van SIKB-documenten, van het Accreditatie College Bodembescherming en de inspectieschema's.

  • Inspectie-instellingen AS 6700 betalen een vergoeding van € 35,-- (ex BTW) per geïnspecteerde voorziening (zoals vloer, verharding, bedrijfsriolering, geomembraanbaksysteem).
  • Voor de inspectie van ondergrondse tanks (AS 6800) is het tarief € 1.106,--  (ex BTW) per protocol
  • Voor de inspectie van IBC-werken (AS 6900) is het tarief € 1.664,-- (protocol 6901) en € 1.110,-- (ex BTW) (protocol 6902).

Rekenvoorbeelden

Een aannemer heeft vier vestigingen. Het bedrijf is in twee vestigingen gecertificeerd voor protocol 7701 en in een vestiging voor protocol 7704. De aannemer betaalt 3 maal de afdracht (ad € 253,--) = € 759,-- per jaar, ongeacht het aantal onder certificaat aangelegde voorzieningen. NB Het is uiteraard niet toegestaan om werken onder certificaat uit te voeren vanuit een niet-gecertificeerde vestiging.
Een inspectie-instelling inspecteert de vloeistofdichte verharding met bijbehorende riolering van een tankstation. Het inspectiebedrijf betaalt € 35,--. Bij een inrichting moeten overeenkomstig de vergunningsvoorschriften op drie verschillende plaatsen een vloeistofdichte voorzieningen van verschillende aard worden geïnspecteerd. Daarnaast moet de volledige bedrijfsriolering worden geïnspecteerd. Het inspectiebedrijf betaalt 4 x € 35,00 = € 140,--. (Alle bedragen zijn ex BTW.)

Gerelateerde onderwerpen