Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Bestuur

Een organisatie als SIKB moet overeenkomsten kunnen aangaan en besluiten kunnen nemen waarop de organisatie als geheel kan worden afgerekend. Daarvoor is een rechtspersoon nodig. Daarom is SIKB een stichting met een bestuur. Het bestuur bestaat uit personen vanuit de werkvelden waar SIKB actief is. Het bestuur heeft vertegenwoordigers vanuit de overheid (RWS, IPO, UvW en CGA) en vanuit het bedrijfsleven (VKB, GSN, NIBV, VOiA en NVAO) onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Bedrijven en overheid hebben ieder 50% van de stemmen.

Samenstelling Bestuur SIKB

  • Arie Deelen


voorzitter
E-mail: arie.deelen@sikb.nl

  • Jan van Weperen


bestuurslid namens Unie van Waterschappen
E-mail: jvanweperen@wetterskipfryslan.nl

  • Marcus van Zutphen


bestuurslid namens GSN
E-mail: Marcus van Zutphen

  • Menno Smits


bestuurslid namens VKB
E-mail: Menno Smits

  • Boudewijn Goudswaard


bestuurslid namens VOiA
E-mail: b.goudswaard@archeologic.nl

  • Ewoud van den Berg


bestuurslid namens IPO
E-mail: evdberg@brabant.nl

  • Mariëtte de Rooij

namens NVAO 
E-mail: m.derooij@baac.nl

  • Aad Kant


bestuurslid namens NIBV
E-mail: aad.kant@anteagroup.com

  • Edwin van der Wel


bestuurslid namens RWS
E-mail: edwin.vander.wel@rws.nl

  • Jan Willem Strebus


bestuurslid namens Omgevingsdienst NL
E-mail: jw.strebus@odtwente.nl