Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bestuur

Een organisatie als SIKB moet overeenkomsten kunnen aangaan en besluiten kunnen nemen waarop de organisatie als geheel kan worden afgerekend. Daarvoor is een rechtspersoon nodig. Daarom is SIKB een stichting met een bestuur. Het bestuur bestaat uit personen vanuit de werkvelden waar SIKB actief is. Het bestuur heeft vertegenwoordigers vanuit de overheid (RWS, IPO, UvW en CGA) en vanuit het bedrijfsleven (VKB, GSN, NIBV, ODI/VDV, VOiA en NVAO) onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Bedrijven en overheid hebben ieder 50% van de stemmen.

Samenstelling Bestuur SIKB

 • Yvonne van Mastrigt


voorzitter
E-mail: Yvonne van Mastrigt

 • Mariëtte de Rooij


bestuurslid namens NVAO
E-mail: Mariëtte de Rooij

 • Robbert van ’t Veer


bestuurslid namens VKB en VVMA
E-mail: Robbert van 't Veer

 • Boudewijn Goudswaard


bestuurslid namens VOiA
E-mail: Boudewijn Goudswaard

 • Paul Oude Boerrigter


bestuurslid namens IPO
E-mail: Paul Oude Boerrigter

 • Femke de Roode


bestuurslid namens CGA
E-mail: Femke de Roode

 • Huib Mulleneers


bestuurslid namens NIBV
E-mail: Huib Mulleneers

 • Iljo Fluit


bestuurslid namens ODI/VDV
E-mail: Iljo Fluit

 • Marije van der Meer


waarnemend bestuurslid namens RWS
E-mail: Marije van der Meer

 • Jan Willem Strebus


bestuurslid namens Omgevingsdienst NL
E-mail: Jan Willem Strebus

 • René Zijlstra


bestuurslid namens GSN
E-mail: René Zijlstra

 • Anne Mollema


bestuurslid namens Unie van Waterschappen
E-mail:Anne Mollema