Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

CCvD en AC Bodembescherming

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) en Accreditatiecollege (AC) Bodembescherming beheren normatieve documenten op het gebied van bodembescherming (vloeren, tanks en leidingen, IBC-werken, spoelbassins voor bloembollen). Het CCvD en AC vergaderen gezamenlijk. Het College stelt deze documenten vast en besluit over tijdige actualisatie.Het College heeft ter ondersteuning een aantal permanente commissies ingesteld (periodiek overleg inspectie-instellingen voor vloeren, voor tanks en voor IBC-werken).

Het doel van het College is borgen dat alle direct belanghebbenden inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van de documenten en het bevorderen van het (juiste) gebruik.

Het College heeft een Reglement CCvD en AC Bodembescherming
waarin taak, samenstelling en werkwijze zijn beschreven.Gemiddeld komt het College drie keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn openbaar. Vriendelijk verzoek om u tevoren even aan te melden bij walter.dekoning@sikb.nl indien u als toehoorder aanwezig wilt zijn. U kunt dan op verzoek ook de agenda en stukken toegestuurd krijgen.

Samenstelling CCvD/AC Bodembescherming

Het CCvD / AC Bodembescherming na de vergadering van 30 oktober 2014.

De voorzitter van het CCvD / AC Bodembescherming is Theo Edelman. Onderstaand vindt u de leden van het College en de branche-organisatie van waaruit zij zitting hebben. Adviseurs en de secretaris hebben geen stemrecht.

 PartijBrancheNaamWerkt bij
Voorzitter  Theo Edelman BAE
Secretaris  Walter de KoningSIKB-bureau
LedenUitvoerend bedrijfslevenNIBVStephan RomersEcocare

Uitvoerend bedrijfsleven BRL 7700NIBVArend van de PolTrisoplast

Uitvoerend bedrijfsleven BRL 7700NIBVEdwin KleinsmitAntea Group

OverheidMinisterie I&M Kees JonkerRWS-WVL

OverheidGemeenten/omgevingsdienstenMarc de BoerGemeente Enschede/RUD Twente

OverheidGemeenten/omgevingsdienstenMartin OrselGemeente Deventer/RUD IJsselland

Opdrachtgevend bedrijfslevenNOVEWim SchoutenNOVE

Opdrachtgevend bedrijfslevenVNPIChris de WitEFR

Inspectie-instellingen AS 6700 ODI/VDVJordi VerkadeAecom

Inspectie-instellingen AS 6700 ODI/VDVPieter TienstraECO Inspections

Inspectie-instellingen AS 6700 ODI/VDVGerard Groot KoerkampContrall

Inspectie-instellingen AS 6800 ODI/VDVMarcel StruisKiwa Nederland

Uitvoerend bedrijfsleven tanks VTIFloris KlinkReehorst

Adviseur college (CI)VNCiBas van OostenSGS Intron

Adviseur college (CI)VNCiRobbert BoerKiwa Inspekta

Verslagen vergaderingen CCvD en AC Bodembescherming

verslag 16 februari 2017 (concept)
verslag 5 oktober 2016
verslag 9 juni 2016
verslag 18 februari 2016
verslag 29 oktober 2015
verslag 19 februari 2015

Klik hier voor eerdere verslagen van het CCvD en AC Bodembescherming (2014-2008)