Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB versterkt programmabureau met Lars Streefland

Lars Streefland (1996) versterkt sinds kort het programmabureau van SIKB als ondersteunend programmasecretaris landbodems. Hiertoe is hij vanuit Sweco voor een dag per week gedetacheerd. Een van zijn taken is die van secretaris van de sectie Meten & Advies.


Lars Streefland - foto Sweco

Lars Streefland haalde zijn master Earth, Surface & Water, Hydrologie aan de Universiteit Utrecht. Na enkele jaren praktijkervaring te hebben opgedaan bij Grondbalans, stapte hij over naar Sweco om, zoals hij zegt, ‘op een iets hoger abstractieniveau bij te kunnen dragen aan het bodembeleid’. Met name legt hij uit, ‘de relatie tussen bevoegd gezagen en uitvoerende – vooral kleine marktpartijen, te helpen verbeteren’. Hij noemt die relatie ‘soms schurend, waar een bevoegd gezag te snel corrigerend optreedt tegen een uitvoerende partij en te weinig begeleidend. Dat heeft mede te maken met kennislacunes bij de kleinere aannemers. Meldingen over grondverzet, om maar een voorbeeld te geven, worden beschouwd als rompslomp’. Aan onder andere die kennislacune wil hij gaan werken, en zet zich binnen SIKB daarom ook in voor de Bodembreed Academie. ‘Bijvoorbeeld met het ontwikkelen van E-learnings en andere vormen van kennisoverdracht’.