Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 2 - 2 februari 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Jonge mensen zijn essentieel voor integrale bodemaanpak’

‘Het is de paradox van de bodemonderzoeker; enerzijds de bodem schoon te willen maken, anderzijds enthousiast worden wanneer de verontreiniging groot en complex blijkt te zijn’. Zegt Luytzen Woudstra, Environmental Consultant bij het internationaal opererende bedrijf ERM. Lees verder.


Luytzen Woudstra – eigen foto

KOBO project

‘De infrastructuur voor het onderwijs moet opnieuw worden vormgegeven’

‘De infrastructuur voor het onderwijs in bodem en ondergrond moet opnieuw worden vormgegeven. Met aandacht voor een betere aansluiting op de werkvelden. Met meer gebruik van bestaande netwerken. Met oog voor het behoud van de know-how, want deze verdwijnt door de vergrijzing’, stelt Marien de Bakker, verbonden aan onder andere KOBO. Lees verder.


Marien de Bakker – eigen foto

Actueel

Jaarwerkplan Bodem+ 2021

Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijkswaterstaat Bodem+ presenteert het Jaarwerkplan Bodem+ in de vorm van een online magazine. Het jaarwerkplan 2021 geeft de toekomstplannen van Bodem+ weer en geeft aan wat prioriteiten zijn voor dit jaar. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Kamerbrief bij Beleidsdoorlichting Bodem en Ondergrond

Rijswaterstaat/Bodem+

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft op 22 januari 2021 de resultaten van de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 13 'Bodem en Ondergrond' van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees verder.


Foto: Pixabay

Ecotoxicologische risicogrenzen voor PFOS in bodem en grondwater

RIVM

Het RIVM heeft risicogrenzen bepaald voor PFOS in bodem en grondwater. De risicogrenzen houden rekening met twee routes: directe effecten van PFOS op planten en dieren in de bodem, en effecten op vogels en zoogdieren die PFOS via hun voedsel binnenkrijgen. Het bevoegd gezag gebruikt de risicogrenzen om te beslissen of hergebruik van grond veilig is voor het milieu. Lees verder.


Foto: Pixabay

Sanering op Ameland klaar: tijd voor natuurontwikkeling

Rijkswaterstaat/Bodem+

De bodemsanering van de drie voormalige stortlocaties in de Hollumerduinen op Ameland, is afgerond. De vervuilde grond ligt nabij haven Ballumerbocht en wordt binnenkort naar de vaste wal getransporteerd voor verwerking. Lees verder.


Foto: Pixabay

Terugblik Webinar 'Ervaringen met XRF-onderzoek bij onderzoek naar diffuus lood'

SIKB

In een webinar op 12 januari jl. deelden opdrachtgevers, adviseurs, veldwerkers en vergunningverleners de ervaringen met XRF-onderzoek bij onderzoek naar diffuus lood in de bodem van speeltuinen en (moes)tuinen. De presentaties en resultaten zijn nu beschikbaar. Lees verder.


Foto: Pixabay

Vervuiling van bodem door microplastics is beter in kaart te brengen

WUR

Fabio Corradini is onlangs aan de WUR gepromoveerd op onderzoek naar de vervuiling van de bodem door microplastics. Hij doet voorstellen voor een nieuw soort bodemonderzoek om de aanwezigheid van microplastics in de bodem te kunnen identificeren en kwantificeren. Lees verder.


Foto: Pixabay

Water en vrede: hoe klimaatacties kunnen leiden tot verminderen van conflicten

Deltares

Het belang en de urgentie van maatregelen op klimaatgebied zijn duidelijk. Maar het moet op een geïntegreerde, geïnformeerde en inclusieve manier gebeuren, wil het effectief en duurzaam en zijn en niet hoeven leiden tot conflicten in bepaalde landen. Lees verder.


Illustratie: Deltares

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

1-6 februari 2021
Week van de Circulaire economie
4 februari 2021
Internationale bijeenkomst over interne erosie bij dijken en dammen
4 februari 2021
BRO-tje
11 februari 2021
Digitale Sessie Bodem onder de omgevingswet
16 februari 2021
Webinar AquaConSoil serie
17 - 21 mei 2021
The Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS)
3 juni 2021
Symposium BodemBreed
14 - 18 juni 2021
AquaConSoil 2021
15, 22 en 29 juni 2021
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
 

Uitgelicht

Begin de dag met een BRO-tje

Wegens het succes van de reeks BRO'tjes in 2020, is besloten hiermee in 2021 verder te gaan. We programmeren daarom voor alle BRO'ers weer een online serie colleges/webinars/workshops. Dit doen we iedere maand, zoveel mogelijk op de eerste donderdag van 9.00 tot 10.00 uur. De eerste is op 4 februari a.s.. Lees verder en schrijf snel in.


Illustratie: Basisregistratie Ondergrond

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Staat Drinkwaterbronnen

RIVM

In Nederland wordt drinkwater gemaakt van grond- en oppervlaktewater. Het RIVM heeft in kaart gebracht wat de kwaliteit van het water van deze bronnen is en hoeveel er beschikbaar is om drinkwater van te maken. Beleidsmakers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gebruiken de resultaten voor nieuw beleid. Lees verder.


Foto: Pixabay

‘Neem de bescherming van de bodem op in internationale biodiversiteitsstrategieën’

UvA

Een kwart van alle ons bekende organismen leeft in de bodem, en het leven boven de grond is afhankelijk van de bodem en zijn talloze bewoners. In het tijdschrift Science roept een internationaal team van onderzoekers daarom op om bodems bij de huidige heronderhandelingen van internationale biodiversiteitsstrategieën mee te nemen. Lees verder.


Foto: Pixabay

ICER 2021: Gebruik grondstoffen daalt nauwelijks, intensivering circulaire-economiebeleid nodig

PBL

Verschillende grondstoffentrends gaan niet de goede kant op. Alhoewel de efficiëntie in het gebruik van grondstoffen is toegenomen, is het totale grondstoffengebruik sinds 2010 nauwelijks veranderd. Zes van de zeven nationale doelen voor afval worden naar verwachting niet gehaald. Dit en nog veel meer concludeert de eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage van het PBL. Lees verder.


Foto: Pixabay

Gemeenten willen actieve preventie gebruik PFAS

Binnenlands Bestuur

Nieuw Europees onderzoek naar de schadelijkheid van PFAS-verbindingen in voedsel zal waarschijnlijk leiden tot strengere normen voor het gehalte van deze gevaarlijke stoffen in bodem en oppervlaktewater. Volgens de VNG wordt de PFAS-opgave voor gemeenten hiermee een stuk groter. Ze vragen om actiever beleid om de uitstoot en verspreiding van gevaarlijke stoffen te voorkomen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Klimaattop is vergeefs zolang arme landen niet worden geholpen

NRC

Klimaatverandering is gaande, zei premier Mark Rutte bij de opening van de internationale klimaattop die maandag en dinsdag werd gehouden in Den Haag. De premier schetste een dramatisch beeld van de sociale en economische gevolgen van de opwarming. Ook voor een rijk land als Nederland is aanpassing aan klimaatverandering volgens de premier een zaak van leven en dood. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.