Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 3 - 16 februari 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Modellen die bijdragen aan een betere balans tussen natuurbeheer en landbouw

‘Met een open bodemindex ontstaat er een beter beeld van de ontwikkeling van de bodem en de bodemkwaliteit in Nederland. Uiteindelijk is verduurzaming van de bodem het doel, met als resultaat dat agrarische ondernemers en de drinkwatervoorziening daarvan profiteren’, vertelt Sven Verweij. Lees verder.


Sven Verweij - eigen foto

Op de voorgrond

‘Kennisuitwisseling blijf speerpunt nummer 1’

‘Ons doel, om van de eindgebruiker een kundige en mondige gesprekspartner te maken, is nog lang niet bereikt’, zegt Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie. Het afgelopen jaar bereikte hij met het platform via webinars ruim 1.100 mensen. Maar nu steeds meer eindgebruikers met bodemenergie te maken krijgen, is én blijft kennisuitwisseling het belangrijkste onderwerp op de agenda. Lees verder.


Dick Westgeest – eigen foto

Actueel

Voortbestaan Platform Overheid en Kwaliteit onzeker

SIKB

Het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) wordt in haar bestaan bedreigd. Vanaf 1 januari dit jaar is de financiering door het Ministerie van I&W vervallen, in het kader van de algehele decentralisatie van bodemtaken. De onzekerheid bij lagere overheden over de gevolgen van de aanstaande Omgevingswet maakt hun echter terughoudend in het overnemen van de financiering. Bijzonder spijtig, zeggen direct betrokkenen. Lees verder.


Harke Tuinhof en Mirjam Hassing – eigen foto's

Onderzoek Vlaamse Bodemkapitaal

Rijkswaterstaat/Bodem+

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschap en Kunsten heeft twee internationale experts gevraagd om de staat van het Vlaamse bodemkapitaal te onderzoeken. Hun rapportage leidt in de Vlaamse krant de Standaard tot de kop ‘We verkwanselen het kapitaal van onze bodems in ijltempo’. Lees verder.


Foto: Pixabay

DINO database uitgebreid met XRF-analyses

TNO

De DINO-database van TNO Geologische Dienst van Nederland is recent uitgebreid met vele XRF-analyses. De database beschikt nu over circa 10.000 grondanalyses en binnen afzienbare tijd komen daar nog zo’n 1000 bij. Dit zijn lab-analyses en zouden daarmee prima als referentie kunnen dienen voor hand-held XRF analyses. Lees verder.


Foto: Pixabay

Financiële bijdrage maritiem onderzoek door vrijwilligers en studenten

RCE

Om het maritieme verleden van Nederland boven water te halen, nodigt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vrijwilligers en studenten nogmaals uit om regionaal onderzoek te doen. Dit project genaamd ’13 Provinciën 2021’ heeft als doel de verscheidenheid aan verhalen van de twaalf provinciën van Nederland en de Noordzee in kaart te brengen. Voorwaarde voor deelname aan het project is de goedkeuring van een projectvoorstel, dat tot 19 april kan worden ingediend. Lees verder.


Historische kaart van Zeeland – bron RCE

Online leerplatform bodem en ondergrond

SIKB

‘Digitaal wat kan, fysiek wat moet.’ ‘Maak zowel live TV mogelijk om het effect van klassikaal leren te bereiken, als een Netflix vorm, dus on demand.’ ‘Wees ruim in het aanbod, bijvoorbeeld met spreekuren’. Een workshop over de kansen voor een e-learning platform leverde veel enthousiasme en een hoop ideeën op. Met de bijna 30 deelnemers zat een groot aantal, zeer gevarieerde organisaties aan tafel. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuwe Europese Bodemstrategie

Europese Unie

De Europese Commissie is een online publieke consultatie gestart over de nieuwe Europese Bodemstrategie. Iedereen kan hieraan meedoen. Wat wil jij dat er zeker in komt te staan? Laat het weten. Dat kan tot 27 april a.s.. Lees verder.


Foto: Pixabay

Start publieksconsultaties BRO

Rijkswaterstaat/Bodem+

Van 1 februari tot en met 15 maart lopen er drie publieke consultaties voor de Basisregistratie Ondergrond. Het gaat om de registratieobjecten: Mijnbouwconstructie (EPC), Mijnbouwwetvergunning (EPL) en Grondwatergebruiksysteem (GUF). Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

24 februari 2021
Online Debat Landbouw, voedsel en natuur
17 - 21 mei 2021
The Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS)
3 juni 2021
Symposium BodemBreed
14 - 18 juni 2021
AquaConSoil 2021
15, 22 en 29 juni 2021
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
 

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

De vervuiler betaalt niet

De Groene Amsterdammer

Kleine gemeenten betalen de rekening van bodemsanering vaak volledig zelf, terwijl grotere gemeenten schatten twintig tot vijftig procent van de rekening op de vervuiler te verhalen. Ook wanneer bedrijven die de verontreiniging hebben veroorzaakt de schade zelf kunnen betalen. Lees verder.

Ontwerp-KB Omgevingswet niet controversieel

Rijkswaterstaat/Bodem+

De Eerste Kamer heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wet, 1 januari 2022, niet controversieel verklaard. Ook de Tweede Kamer heeft het ontwerp-KB niet controversieel verklaard. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aardwarmte belangrijke bijdrage energietransitie

TNO

De initiatiefnemers van het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-Energy’ (RCSG) hebben het belang van het centrum nogmaals onderstreept en committeren zich tot 2024 aan het centrum. Lees verder.


Boorinstallatie boven de researchput van bijna 400 meter van het innovatielab geothermie RCSG - foto TNO

Baggerwerkzaamheden gegund

Rijkswaterstaat/Bodem+

Boskalis Nederland gaat baggerwerkzaamheden uitvoeren op diverse locaties op de Maas in Brabant en Gelderland. Rijkswaterstaat gunde deze week de opdracht voor deze werkzaamheden. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Voedertijd voor bodemschimmels

NIOO/KNAW

Zaagsel klinkt stoffig en nutteloos. Maar in de bodem kan het goede schimmels stimuleren om te groeien, en zo gewassen op een natuurlijke manier helpen beschermen. Dat ontdekte bodemecologe Anna Clocchiatti van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Lees verder.


Foto: Pixabay

Natuurherstel met baggerslib

Rijkswaterstaat/Bodem+

Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat gaan samen getijdenatuur in de Oosterschelde herstellen door een deel van het Verdronken land van Zuid-Beveland op te hogen met baggerslib. De slikken en zandplaten behouden er daardoor hun functie als voedselgebied voor watervogels. Lees verder.


Foto: Pixabay

‘Afname koolstofvoorraad bodems vooral in veen’

Akkerwijzer

De oxidatie van veengronden betekent voor Nederland de grootste afname van de bodemkoolstofvoorraad. In de minerale gronden (klei, leem en zand) is geen significante daling van de koolstofgehaltes gevonden. Dat zegt bodemkundig specialist Dorothée van Tol-Leenders. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Bospaden worden verhard met plastic bouwafval

Trouw

Voor de aanleg van wandelpaden in de natuur wordt soms afval uit de bouw gebruikt met plastic erin. Stukjes pvc-buis, elektriciteitsdraad en pluggen belanden zo in het landschap. Ook Staatsbosbeheer gebruikt het zogenoemde recyclinggranulaat, verpulverd bouwpuin, om paden mee te verharden. Dat blijkt allemaal uit onderzoek dat Pointer (KRO-NCRV) maandagavond uitzendt. Wettelijk mag een fractie van het verhardingsmateriaal voor wandelpaden, maximaal 1 procent, bestaan uit vervuilde stromen zoals plastic, metaal of rubber. In de praktijk worden relatief grove stukjes kunststof gevonden. Dit kan gaan rondzwerven en uiteindelijk losweken tot microplastics, die de bodem vervuilen. Lees verder.


Bij elkaar geraapte deeltjes plastic (bouw)afval, gevonden in recyclinggranulaat dat is gebruikt als materiaal voor de aanleg van paden in natuurgebieden. Beeld: Pointer/Trouw

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.