Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 5 - 16 maart 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Bodemopgaven worden nog te weinig integraal benaderd’

‘Er is veel meer interactie nodig tussen de verschillende raakvlakken waar de bodem en ondergrond mee te maken hebben; denk aan fysica, ecologie en hydrologie. In een tal van opgaven wordt de problematiek enkel vanuit het eigen werkveld aangevlogen, zonder dat de onderlinge samenhang wordt opgezocht. Dat moet worden doorbroken’, aldus Lotte Mathu, sinds kort bodemadviseur bij Witteveen+Bos. Lees verder.


Lotte Mathu - eigen foto

Op de voorgrond

Structurele inbedding voor KOBO gewenst

Met regionale ambassadeurs die onderwijsinstellingen aan bedrijven koppelen om studenten praktijkopdrachten en stages aan te kunnen bieden, met Underground Challenges, met OndergrondLAB’s en met de participatie in een nieuw on-line leerplatform heeft het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond zich neergezet als dé partij voor de verbinding tussen onderwijs en werkveld. Nu nog een structurele, meerjarige financiering. Lees verder.


Geert Roovers: veel bereikt, nu nog een structurele financering - eigen foto

Actueel

Granuliet is veilig, zeggen onafhankelijke gerechtsdeskundigen

De Gelderlander

Granuliet kan veilig gebruikt worden bij het opvullen van zandplassen. Dat stellen gerechtsdeskundigen van STAB, een onafhankelijke organisatie die door de Raad van State om advies is gevraagd. Het rapport is van groot belang in de zaak die de gemeente west Maas en Waal heeft aangespannen tegen de overheid om te zorgen dat de stort van granuliet in de plassen van het project Over de Maas wordt stopgezet. De kans dat de Raad van State dit gaat bevelen, is met het rapport een stuk kleiner geworden. Lees verder.

Proeftuin Sediment Rijnmond: Schone bagger beter benutten

Rijkswaterstaat/Bodem+

Veel zand en slib verdwijnt na baggeren uit de Rijn-Maasmonding in zee of in depots. Om het gebaggerde zand en slib zo lang mogelijk in het natuurlijke systeem van de Rijn-Maasmonding vast te houden, heeft een aantal belangrijke spelers op dit gebied de krachten gebundeld in het initiatief Proeftuin Sediment Rijnmond. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Rachelle Verburg voorzitter Programmaraad Bodembeheer

SIKB

Rachelle Verburg wordt de nieuwe voorzitter van de Programmaraad Bodembeheer van SIKB. Verburg, die Jos Theeuwen daarmee opvolgt, is werkzaam als Hoofd van de Adviesgroep Bodemadvies bij Arcadis. Zij heeft na een studie Environmental Technology in Wageningen haar sporen verdiend in de uitvoeringspraktijk en de consultancy. Lees verder.


Rachelle Verburg – eigen foto

Jaarrapportage Bodem+ 2020

Rijkswaterstaat/Bodem+

In jaarrapportage van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2020 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen hebben uitgevoerd. Ook verantwoorden we onze financiën en kunt u lezen welke activiteiten en projecten zijn afgerond. Lees verder.


Beeld: Rijkswaterstaat/Bodem+

Stikstofaanpak: sterkere natuur, perspectief voor ondernemers

Rijksoverheid

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van coördinerend minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te verbeteren. Het kabinet zorgt er met deze wet voor dat de natuur sterker wordt en de stikstofuitstoot en -neerslag omlaag gaat. De stikstofuitstoot en -neerslag moet in 2030 zo laag zijn dat dan de helft van de Natura 2000-natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) zit. Lees verder.


Foto: Pixabay

Internetconsultatie ontwerp- Regeling bodemkwaliteit 2021

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing van de Regeling bodemkwaliteit voor. Een ontwerp van de Regeling bodemkwaliteit 2021 en bijbehorende nota van toelichting is gepubliceerd op internetconsultatie.nl (verwijst naar een andere website). Reageren op de ontwerp regeling via de internetconsultatie is mogelijk van 1 maart 2021 tot 30 april 2021. Lees verder.


Foto: Pixabay

Onderzoek naar mogelijke verontreiniging door wegfundering

VNG

De VNG gaat met het Rijk en IPO kijken hoe gemeenten op een praktische manier kunnen uitzoeken of de zogenoemde bodemassen onder hun gemeentelijke wegen goed zijn toegepast. Als dit niet goed is gedaan, kunnen verontreinigde materialen uitspoelen naar lagere bodemlagen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Om de leefomgeving Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur

Rijksoverheid

De adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) geeft advies over de mogelijkheden om milieuhandhaving, -toezicht en vergunningverlening in Nederland te versterken en het stelsel effectiever en slagvaardiger te maken. Daarbij gaat de commissie in op de onafhankelijkheid en deskundigheid van toezichthouders en de verdeling van rollen, taken en bevoegdheden in het stelsel. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

18 maart 2021
BodemBreed digitale sessie: Bodemenergie
25 maart 2021
Koffiemoment Bodembreed Forum
20 april 2021
Webinar AquaConSoil serie
20 april 2021
Geo-inspiratiedag
17 - 21 mei 2021
The Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS)
1, 3, 8 en 10 Juni 2021
Symposium BodemBreed
14 - 18 juni 2021
AquaConSoil 2021
15, 22 en 29 juni 2021
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
4 – 8 oktober 2021
Geoweek 2021
 

Uitgelicht

GeoWeek 4 t/m 8 oktober 2021: Meld je expeditie aan!

In het najaar van 2021 organiseert het KNAG weer de GeoWeek: een week vol aardrijkskundige expedities voor leerlingen tussen de 10 en 15 jaar oud. Deel jij dit jaar jouw expertise en enthousiasme met de jongere generatie? Expedities kunnen worden aangemeld via de website. Vaak past een bestaand educatief programma met kleine aanpassingen goed in de GeoWeek. Een expeditie aanmelden kan tot 30 april 2021. Meer informatie.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Wat te doen met onze zakkende bodem?

NRC/Podcast

Dat de stijgende zeespiegel een dreiging is voor ons laaggelegen Nederland, is bekend. Maar ons land komt op veel plekken ook steeds láger te liggen. Heel Holland Zakt, soms wel met meters per eeuw. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de natuur, maar ook voor de steden waarin we wonen, weten Marcel aan de Burgh en Arjen Schreuder. Luister hier.


Foto: Pixabay

Kamerbrief stand van zaken van een aantal onderwerpen bodemkwaliteit

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 26 februari 2021 stuurde demissionair Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat een kamerbrief naar de Tweede Kamer met de stand van zaken van een aantal bodem gerelateerde onderwerpen. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Protocol voor duurzaam bodemgebruik

FAO

Het Global Soil Partnership, een netwerk onder de FAO, heeft een toetsingsinstrument uitgebracht om te bepalen hoe activiteiten in het veld duurzaam kunnen worden uitgevoerd. Het betreft een set sleutelindicatoren voor de bodemfuncties en is gebaseerd op zowel fysische, chemische als biologische eigenschappen Lees verder.


Foto: Piaxabay

Bodemdaling nog groter probleem dan zeespiegelstijging

De Volkskrant

Voor kuststeden overal ter wereld is bodemdaling een nog grotere bedreiging dan de stijging van de zeespiegel. Dat melden Britse wetenschappers in Nature Climate Change. Lees verder.


Foto: Pixabay

Invloed van vermest grondwater op ecosystemen

Nature Today

Als gevolg van decennialange bemesting op landbouwgronden in infiltratiegebieden, zullen kwelafhankelijke natuurgebieden in beekdalen steeds meer last hebben van de vervuilende stoffen. Kennisnetwerk OBN deed onderzoek naar het effect van belastende stoffen en bekeek hoe beheerders hier het beste mee om kunnen gaan. Lees verder.


Foto: Pixabay

Vertroetelen van het bodemleven

Akkerwijzer

Telers kunnen gebruik maken van de hulptroepen uit de bodem. Tijdens het webinar over de boerenhulpen in de bodem gaven Emiel Elferink en Eline Keuning van Bioclear Earth tips hoe je als teler het voor de plantengroei gunstige bodemleven kunt stimuleren. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

VNG plaatst kritische kanttekeningen bij rapport VTH-stelsel

VNG

De VNG waardeert de inzet van de commissie-Van Aartsen, maar heeft tegelijkertijd een aantal kritische kanttekeningen bij haar eindrapport over het VTH-stelsel. Het rapport biedt wel aanknopingspunten om het stelsel door te ontwikkelen, zodat het voldoet aan de randvoorwaarden voor een goede uitvoering. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.