Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 21 - 7 december 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Verticaal de grond in

Kabels en leidingen die in een rek geplaatst verticaal de grond ingaan. Daarmee experimenteert de gemeente Leiden. ‘De ondergrond slibt dicht’, zegt bedenker Pieter van Leeuwen. ‘Een verticale ordening in plaats van de gebruikelijke horizontale kan meer ruimte bieden’. Lees verder.


Pieter van Leeuwen - foto gemeente Leiden

Op de voorgrond

Nicole Olland voorzitter diverse SIKB-colleges

Nicole Olland is per 1 januari 2022 door SIKB en KIWA benoemd tot voorzitter van vier colleges, achtereenvolgens het Accreditatie College (AC) en het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming, het CCvD Tankinstallaties en het College van Deskundigen Tanks, Tankinstallaties en Appendages. Zij neemt daarmee de voorzittershamer over van Theo Edelman. Lees verder.


Nicole Olland – eigen foto

Actueel

Kennisdossier: Water en bodem als basis

Klimaatadaptatie Nederland

Om klimaatadaptatie zo goed mogelijk aan te pakken, moeten we volgens steeds meer wetenschappers bij de ruimtelijke inrichting uitgaan van het bodem- en watersysteem. Hiervoor is een omslag nodig in ons denken en doen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Verlenging aanpak kwetsbare grondwater-beschermingsgebieden

LTO Nederland

Boeren, drinkwaterbedrijven en overheden hebben zich de afgelopen jaren met een gezamenlijke aanpak ingezet om de uitspoeling van nitraat naar grondwater te verminderen. De samenwerking richt zich in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden op het verbeteren van de waterkwaliteit op gebiedsniveau om, uiterlijk in 2025, te kunnen voldoen aan de wettelijke norm voor nitraat. Lees verder.


Foto: Pixabay

De bodem kan niet zonder organische meststoffen

Akkerwijzer

Organische meststoffen hebben verschillende positieve effecten. Ze verbeteren de bodemstructuur, zorgen dat de bodem water en nutriënten beter vasthoudt, stimuleren het bodemleven en zorgen ervoor dat de plant beter groeit. De rol van deze meststoffen wordt dan ook steeds belangrijker. Lees verder.


Foto: Pixabay

Droogte en weidegang niet gunstig voor bodemleven

Nieuwe Oogst

Er is op droge zandgrond weinig verschil in het aantal mijten en springstaarten tussen graslanden onder landbouwkundig gebruik en graslanden met natuurbeheer met een agrarische achtergrond. Lees verder.


Foto: Pixaba

Fossiele energie winnen? CO2 terug in de bodem!

NRC

Klimaatbeleid richt zich vooral op CO2-uitstoters, terwijl olie- en gaswinning gewoon doorgaat. Producenten moeten hun CO2 gaan opruimen. Daarvoor is CO2 opslag heel belangrijk. Lees verder.


Foto: Pixabay

Drinkwaterbedrijven slaan alarm over boringen aardwarmte

Waterforum.net

De overheid verleent nog steeds vergunningen om in drinkwatergebieden te boren naar aardwarmte. Dit, ondanks een eerder dit jaar unaniem door de Tweede Kamer aangenomen motie voor een verbod op geothermieprojecten in drinkwatergebieden. De Nederlandse drinkwaterbedrijven slaan nu alarm. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

9 december 2021
BRO-tje
10 maart 2022
SIKB jaarcongres ‘SIKBubbels - Kom uit je bubbel!’
21 april 2022
Symposium Bodembreed
19 mei 2022
Nationaal Symposium Bodemenergie; verplaatst!
 

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Strandsuppletie Schouwen West is klaar

Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijkswaterstaat heeft eind november 2021 de strandsuppletie op de westelijke punt van Schouwen-Duiveland afgerond. Met dit kustonderhoud houden we de kust in goede conditie. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Monitoringstechnieken bij ondergrondse hoge temperatuuropslag

Deltares

In de WaterGrond-goot van Deltares worden proeven gedaan met verschillende meettechnieken om de warmteverdeling van Hoge TemperatuurOpslag (HTO) in de bodem te kunnen monitoren. Lees verder.


Foto: Deltares

BRO-modellen uitgelegd

Basisregistratie ondergrond

Wat vertellen de modellen in de BRO ons nu precies over de ondergrond? Voor niet iedereen is dat gesneden koek. Daarom is er een storymap gemaakt die uitlegt wat modellen wel en niet laten zien en waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Lees verder.

Welles-nietes-spel rond ‘vervuilde grond’ Marker Wadden

De Stentor

Rond de Marker Wadden is een welles-nietes-spelletje ontstaan. Natuurmonumenten ontkent dat er ook na 2017 vervuilde grond is gebruikt voor de aanleg van de eilandengroep, Stichting Annemieke en de partij JA21 beweren anders. Lees verder.


Foto: Pixabay

Koolstofopslag mogelijk in landbouwbodems

WUR

Europese studie laat een positief effect zien van gereduceerde grondbewerking op koolstofopslag in biologische landbouwsystemen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Genoeg zand en grind voor woningbouw?

NRC

Zand- en grindbedrijven slaan alarm over een gebrek aan winvergunningen. Provincies zien zich gebonden aan duurzaamheidseisen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Wob-verzoek rondom granuliet snel herzien

Villamedia

De rechtbank Midden-Nederland heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat opgedragen binnen twee maanden een nieuwe beslissing te nemen op een Wob-verzoek van BNNVARA. Centraal daarin staat het gebruik van granuliet. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Drinkwater en aardwarmte botsen in de Zuid-Hollandse duinen

NRC

Duinwater Is het water onder de Zuid-Hollandse duinen om te drinken of om te verwarmen? Voor bodemonderzoek naar aardwarmte is vergunning verleend. Drinkwaterbedrijf Dunea vreest ‘onomkeerbare schade’. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.