Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Uitgelicht

Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

SIKB is een van de partners van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO). In dit netwerk wordt samen met Rijkswaterstaat/Bodem+, RIVM, TNO en Deltares kennis gedeeld over een duurzaam gebruik van bodem en ondergrond.
De uitdagingen zijn groot: het realiseren van klimaatbestendige steden, de noodzaak van duurzame energievoorzieningen en de omgang met bodemdaling vragen meer dan ooit onze aandacht. Net als de thema’s grondwaterkwaliteit, bodemvruchtbaarheid en bodemsanering.
ENBO faciliteert kennisoverdracht en kennisverankering over deze aandachtsvelden. Een van de instrumenten daarvoor is de tweewekelijks verschijnende gratis digitale nieuwsbrief Tussen Bodem en Ondergrond.
Klik hier voor meer informatie.