Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Platform Baggernet

Platform Baggernet is gericht op uitwisseling van kennis over waterbodems en baggerwerken en het versterken van het netwerk van waterbodem- en baggerprofessionals. Platform Baggernet organiseert regelmatig bijeenkomsten, vaak over een specifiek onderwerp binnen het waterbodem- en baggerdomein.

Ga naar www.baggernet.info

Gerelateerd