Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bodembescherming voor ondernemers

Ondernemers met werkzaamheden die een gevaar kunnen opleveren voor de bodem dienen verplichte vloeistofdichte en/of vloeistofkerende bescherming aan te brengen ter voorkoming van verontreiniging. Deze eisen zijn opgenomen in een aantal Algemene Maatregelen van Bestuur, waaronder het Activiteitenbesluit. Hierin staan algemeen geldende milieuvoorschriften – niet alleen voor bodem – waaraan bedrijven moeten voldoen.

Op deze website wordt u als ondernemer informatie aangeboden over voorzieningen die u moet treffen om de bodem te beschermen. Milieuzorg, en daarmee ook het voorkomen van bodemverontreiniging, draagt bij aan de duurzame bedrijfsvoering van uw onderneming. Denkt u maar aan de P van Planet. Met de wegwijzer kunt u snel bepalen of u een vloeistofdichte vloer of vloeistofkerende voorziening nodig heeft.

Verder vindt u praktische informatie, zoals een Werkinstructiekaart, een Stappenplan Inspectie vloeistofdichte vloer en een Bedrijfsinterne controlelijst vloeistofkerende vloer. Daarnaast kunt u via een aantal links doorklikken naar wet- en regelgeving op andere sites.

Klik hier om naar de website te gaan.

Gerelateerd