Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 2 - 1 februari 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Op de voorgrond

Stikstofoverschot in bodem terecht

Nu.nl

Het overschot aan stikstof in de agrarische sector steeg in 2020 naar 307 miljoen kilogram. Dat was 4,5 procent meer dan het jaar ervoor. Er kwam vooral meer stikstof in de grond terecht, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Lees verder.


Foto: Pixabay

Actueel

Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond 2022

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond 2022 is gereed. Het plan, in de vorm van een online-magazine, geeft de toekomstplannen van Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond (Bodem+) weer. En bevat de prioriteiten van Rijkswaterstaat/Bodem+ voor het komende jaar. Lees verder.


Beeld: Rijkswaterstaat/Bodem+

Kalktekort Nederlandse bodem

Nu.nl

De Nederlandse natuur lijdt van de duinen tot Twente onder een groeiend tekort aan kalk. De voornaamste oorzaak is verzuring van de bodem, door tientallen jaren stikstofvervuiling. Lees verder.


Foto: Pixabay

RWS Podcasts | De zandmotor werkt door als wij slapen

Rijkswaterstaat/Bodem+

Je legt een enorme berg zand vóór de kust in zee, in plaats van bovenop stranden en duinen. En dan laat je die berg zand heel lang met rust. Wat gebeurt er dan? Juist! Het zand verplaatst zichzelf naar die plekken waar Nederland het graag heeft: bovenop stranden en duinen. Dit is het werk van de Zandmotor. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Verdiepende labs voor bodemregels in het omgevingsplan

Bodembeheer van de Toekomst

Het programma Bodembeheer van de Toekomst organiseert opnieuw werksessies gericht op het maken van concrete bodemregels in het omgevingsplan. Gemeenten, omgevingsdiensten of regio’s die concreet aan de slag zijn met het maken van de regels, kunnen zich aanmelden voor ondersteuning. Lees verder.


Foto: Pixabay

Afwegingskader ontplofbare oorlogsresten

Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten

Het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten ontwikkelt een afwegingskader om gemeenten handvatten te bieden zelf een weloverwogen beslissing te nemen over het wel of niet opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten. Lees verder.


Foto: Pixabay

Geothermie in de startblokken

Duurzaam Actueel

Geothermie Nederland is blij met de grote politieke steun die spreekt uit het coalitieakkoord. Nu moet dit worden omgezet in daden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Doe mee met GeoWeek!

GeoWeek

De datum van de 16e editie van de GeoWeek is bekend! Van 30 mei t/m 3 juni 2022 krijgen leerlingen van 10 tot 15 jaar weer de kans om kennis te maken met het geo-werkveld. Is jouw bedrijf geïnteresseerd in het organiseren van een expeditie waarbij leerlingen enthousiast gemaakt worden voor aardrijkskunde? Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodemenergie onmisbaar in de energietransitie

Binnenlands bestuur

Bodemenergie kan op een duurzame en doeltreffende manier gebruikt worden voor het verwarmen én koelen van gebouwen tot een comfortabele temperatuur. De vele voordelen voor toepassing in zowel nieuwbouw als in bestaande bouw, maken bodemenergie tot een belangrijke, onmisbare schakel in de energietransitie. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

10 februari 2022
BRO'tje
10 februari 2022
Kennisdag zoet water en ruimtelijke adaptatie
15 februari 2022
Online bijeenkomst Platform Toezicht Bodem
17 februari 2022
BRO Ketendag
8 maart 2022
Schakeldag
10 maart 2022
SIKB jaarcongres ‘SIKBubbels - Kom uit je bubbel!’
17 maart 2022
Expeditie BRO (Save the date)
21 april 2022
Symposium Bodembreed
19 mei 2022
Nationaal Symposium Bodemenergie; verplaatst!
 

Uitgelicht

BRO Ketendag

Op de Ketendag op 17 februari wordt u bijgepraat over de laatste technische ontwikkelingen rondom de Basisregistratie Ondergrond. Lees verder.


Beeld: Basis Registratie Ondergrond

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Aanbevelingen hoogwater juli 2021

Deltares

Wat als de extreem zware neerslag met verwoestende gevolgen in juli 2021, in Limburg, België en Duitsland, elders in Nederland was gevallen? Onderzoekers van Deltares hebben deze vraag onderzocht. Lees verder.


Foto: Pixabay

Ontwerphandreiking aquathermiesysteem

Deltares

Om vooraf beter de aandachtspunten en risico’s in te schatten van een aqua-thermiesysteem hebben experts hiervoor een ontwerphandreiking gemaakt. Lees verder.


Foto: Deltares

Podcast Studio Veenweide

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Hoe effectief zijn de maatregelen voor vermindering van bodemdaling en broeikasgasuitstoot in veenweidegebieden? Hierover en nog veel meer gaat de podcast. Lees verder.


Beeld: Pixabay

Bodem in de Omgevingswet

Bodembreed Academie

Op de Bodembreed Academie is nu ook een aantal webinars en leermodules te vinden over de veranderingen in de bodemwetgeving door de komst van de Omgevingswet. Lees verder.


Beeld: Pixabay

Praktijkverhalen Ontplofbare oorlogsresten

Kenniscentrum ontplofbare oorlogsresten

Als het gaat om omgaan met ontplofbare oorlogsresten door gemeenten, is het nuttig om eens te kijken hoe gemeenten dat aanpakken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Omgevingswet struikelblok voor minister De Jonge?

NRC

Minister De Jonge wil de Omgevingswet snel invoeren. Betrokkenen vrezen een ICT-drama, hoge kosten en problemen in de uitvoering. Lees verder.


Hugo de Jonge, Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Rotterdammers tegen olievergunning NAM

NOS

De NAM wil doorgaan met oliewinning onder Rotterdam-Zuid, een gebied met 70.000 woningen. Bewoners zijn onaangenaam verrast en zijn bang voor de gevolgen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

'Kansen van voedselbos blijven liggen'

Binnenlands Bestuur

Het aantal voedselbossen neemt toe. Ze dragen bij aan biodiversiteit en burgerbetrokkenheid. Gemeenten ontvangen ze niet met open armen. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.