Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 4 - 1 maart 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘KOBO gaf een grote prik in mijn bubbel’

‘Opgeleid als archeoloog merkte ik pas door KOBO hoezeer ik in een bubbel zat. Nu kijk ik veel breder naar het complexe geheel dat de bodem en ondergrond is’, merkt Femke Tomas op, die sinds een half jaar samen met Geert Roovers de projectleiding van KOBO op zich heeft genomen. Lees verder.


Femke Tomas – eigen foto

Op de voorgrond

Omgevingsdienst helpt gemeenten met explosieve oorlogsresten

Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten

Sommige gemeenten maken voor het uitvoeren van hun taken op het gebied van ontplofbare oorlogsresten (OO) gebruik van de expertise van een Omgevingsdienst. Mark de Boo (adviseur bodem) werkt bij de ODMH samen met zijn collega Gerrit Weerheim aan dit onderwerp. Hij vertelt wat hun werk inhoudt en waar zij in de uitvoeringspraktijk tegenaan lopen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Actueel

Input effectbeoordeling Europese Bodemgezondheidswet

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 15 februari 2022 lanceerde de Europese Commissie (EC) een zogenaamde call for evidence, een verzoek om input voor de effectbeoordeling van de bodemgezondheidswet. De EC nodigt iedereen uit om hier input voor te leveren. Lees verder.


Foto: Pixabay

Ontwerp-Koninklijk Besluit Omgevingswet

Rijkswaterstaat/Bodem+

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, 1 januari 2023, aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze datum biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer tijd voor het inregelen en oefenen met nieuwe systemen en de nieuwe manier van werken van de wet. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

Onlinetool bodemleven

WUR

In één theelepel grond zijn meer dan 5.000 soorten bacteriën, schimmels, nematoden en andere (micro-)organismen te vinden. Een recent gepubliceerd framework helpt om de complexiteit van bodembiologie beter te begrijpen in relatie tot verschillende bodemfuncties. Lees verder.


Foto: Pixabay

Pilot toepassing zand-bentonietmengsel Twentekanaal

Rijkswaterstaat/Bodem+

Voor 2022 staan er verschillende werkzaamheden op het programma in het project ‘Verruiming Twentekanaal’. Naast het vervangen van de damwanden, het baggeren en het aanbrengen van het zand-bentonietmengsel, brengt Rijkswaterstaat op een aantal plekken grote veranderingen aan. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Stikstof: 'Verzuurde plekken blijven over'

RTL Nieuws

Nederland moet snel minder stikstof uitstoten, anders dreigen veertien beschermde habitats verloren te gaan of onherstelbare schade op te lopen. Dat meldt Greenpeace na onderzoek. Lees verder.


Foto: Pixabay

Fosfaatnorm knellend voor compostaanvoer en bodem

Nieuwe Oogst

Een goede organische stof voorziening is belangrijk om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren of op peil te houden. Maar de mestnormen zijn een knelpunt, constateert Delphy. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuwsbrief GOO

Gelders Ondergrond Overleg

In de nieuwsbrief van het Gelders Ondergrond Overleg onder andere aandacht voor meer de meervoudige herontwikkeling van voormalige stortplaatsen, de informatiebijeenkomst over ‘Aziatische Duizendknopen en grondverzet’ en een update over Squit iBis. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

8 maart 2022
Schakeldag
10 maart 2022
SIKB jaarcongres ‘SIKBubbels - Kom uit je bubbel!’
17 maart 2022
Expeditie BRO (Save the date)
31 maart 2022
Themabijeenkomst Innovatieve technieken
1 april 2022
Webinar ‘Winnen wat van waarde is’
6 april 2022
Bijeenkomst Vetgasfabriek Amersfoort
21 april 2022
Symposium Bodembreed
19 mei 2022
Nationaal Symposium Bodemenergie; verplaatst!
 

Uitgelicht

Expeditie Basisregistratie Ondergrond

Op donderdag 17 maart 2022 vindt Expeditie BRO plaats, het festival over Ondergrond en BRO. In Nederland is een expeditie gestart om de Basisregistratie Ondergrond (BRO) op poten te zetten. Er zijn hobbels en kuilen genomen, mooie uitzichten en inzichten gedeeld en er is veel bereikt. De Expeditie BRO bevat een programma met inspirerende en interessante sprekers en verhalen van pioniers. Lees verder.


Illustratie: Basisregistratie Ondergrond

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Jurisprudentie: geen handhaving bij ontgraving licht verontreinigde grond

Omgevingsweb

In een geschil tussen enkele inwoners van Zaandam en het college van burgemeester en wethouders stond de vraag centraal of grond al dan niet ernstig verontreinigd was en in navolging daarvan of het college vanwege het uitblijven van een melding hierover bevoegd was tot handhaving. Lees verder.


Foto: Pixabay

Warmte én koeling uit de bodem

Bodemenergie Nederland

Zowel individuele nieuwbouwwoningen als appartementengebouwen worden steeds vaker verwarmd met warmte uit de bodem. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: betrouwbaarheid, comfort, energie-efficiëntie, robuustheid en de extreem lange levensduur van deze gasloze techniek. Lees verder.


Foto: Pixabay

Drukdrains perspectiefvol voor vermindering veenafbraak

WUR

De werking van drukdrains geeft veel perspectief voor het verder kunnen verminderen van veenafbraak. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research. Lees verder.


Foto: Pixabay

Britten leren van Nederland over bodemdaling

Unie van Waterschappen

Op vrijdag 18 februari hielden de waterschappen een webinar voor Britse wetenschappers, beleidsmakers en belangenorganisaties over veenweideproblematiek. Daarbij zijn kennis en ervaring gedeeld over het beperken van bodemdaling en het terugdringen van CO2-uitstoot in veenweidegebieden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Verbod geothermie in drinkwatergebieden

H2O Waternetwerk

De Tweede Kamer heeft het boren naar aardwarmte verboden in gebieden die bestemd zijn voor de winning van drinkwater uit grondwater. Dat gebeurde via een amendement voor aanpassing van de Mijnbouwwet. Lees verder.


Foto: Pixabay

Mollentelling

Rijkswaterstaat/Bodem+

Voor het vierde jaar op rij heeft op zaterdag 19 en zondag 20 februari 2022 de Zoogdiervereniging samen met de Jaarrond Tuintelling en Waarneming.nl de Mollentelling georganiseerd. Het doel is om de verspreiding van de soort in kaart te brengen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Een vieze regenjas of een jas met PFAS?

NRC-Podcast

Ze zorgen ervoor dat je lippenstift blijft zitten, dat je biefstuk niet aanbakt en dat je droog blijft bij een hevige regenbui: PFAS. Maar voortschrijdend inzicht wijst uit: PFAS is gevaarlijker dan we dachten. Hoe groot is dit gevaar? En komen we ooit nog van PFAS af? Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.