Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Virtueel SIKB congres 10 maart 2022

Thema

We leven allemaal in meer of mindere mate in een bubbel. Een deel van de dagelijkse werkelijkheid, waarin mensen hetzelfde denken, dezelfde mening zijn toegedaan en dezelfde kennis delen. Bubbels zijn van alle tijden. Denk aan de sterke verzuiling van de Nederlandse samenleving tot ver in de twintigste eeuw. Iedere stroming had daarbij eigen organisaties op alle terreinen van het maatschappelijk leven: politiek, vakvereniging, onderwijs, gezondheidszorg, media, jeugdbeweging en sport.
Ook het werkveld van SIKB kent op het eerste gezicht bubbels. ‘Archeologie’, ‘Bodembeheer’, ‘Bodembescherming’ en ‘Datastandaarden’. Andere bubbels vormen ‘(data)leveranciers’ en ‘opdrachtgevers’, ‘beleidsmakers’ en ‘uitvoerders’, ‘publieke-’ en ‘private partijen’, ‘belegen-’ en ‘jonge professionals’. En hoe ziet de buitenwereld ons? Als één groot bubbelbad?

Als je verder kijkt zie je dat de werkelijkheid niet alleen uit (jouw) bubbels bestaat. Dagelijks weten mensen vanuit, of zelfs ondanks hun eigen belang verbinding te leggen met anderen – en hun belangen. Pas wanneer je samenwerkt wordt een besluit gedragen en dus echt waardevol. Ook het gemeenschappelijk werken aan kwaliteit, zoals binnen SIKB, vraagt dat we af en toe uit onze veilige bubbel stappen. En soms zelfs om deze te laten samensmelten met andere bubbels. Kennis delen. Participeren in kennisinfrastructuren. Doen we dat, of hoe kunnen we dat doen?
Het begint met de vragen: Zijn we ons bewust van onze eigen bubbels? Zijn wij volledig open en transparant over onze belangen? En wat levert het op als je af en toe over eigen belangen heen stapt? Leer meer over (ont)bubbelen tijdens het (uitgestelde) digitale SIKB Jaarcongres op 10 maart 2022, van 09.30 – 11.45 uur met de volgende bijdragen, onder leiding van David van den Burg (Ambient / voorzitter CCvD Bodembeheer):

Key-note presentatie door en gesprek met Ayca Szapora. Ayca Szapora is neurowetenschapper en cognitief psycholoog. Vanuit haar kennis over de werking van onze hersenen neemt zij ons mee in hoe bubbels werken vanuit het perspectief van ons brein. Op het SIKB Jaarcongres presenteert Ayca Szapora hoe we met, én ondanks die grijze cellen, uit onze bubbels kunnen komen. Ook gaat zij in op de vraag hoe je deze inzichten in de praktijk kunt benutten.

Key-note presentatie door en gesprek met Govert Geldof. Govert Geldof is civiel ingenieur en adviseur in complexe omgevings-projecten. Hij introduceerde het begrip ‘Sferen’: een groep mensen met gelijke denkbeelden die min of meer dezelfde taal spreken. Ook de ‘bubbels’ in het bodem-, water- en archeologie-werkveld bracht hij zo in beeld. Op ons congres illustreert Govert Geldof de verbindende kracht van ervaringskennis. Ook licht hij toe dat het van belang is naast integraal ook geïntegreerd te kunnen werken, dicht op de praktijk.

Gesprek ‘Een leven lang leren werkt twee kanten op’. Archeoloog met een lange staat van dienst Jos Bazelmans en jonge bodemprofessional Marissa Frambach gaan met elkaar in gesprek over hun verschillen en overeenkomsten. Hun ‘bubbels’. Wat leren zij van elkaar? Een mooi moment voor nieuwe verbindingen!

Klik hier voor aanmelden.

Gerelateerd