Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 11 - 8 juni 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Met goed watermanagement kan er zó veel meer

Weinigen benaderen de bodem zo breed als hydroloog Jasper Griffioen. Zo onderzoekt hij het tempo van bodemdaling, het effect van de toevoeging van olivijn aan havenslib, de doorlatenheid van aquitards, de grondwaterkwaliteit en, in het buitenland, het tegengaan van de vervuiling van de Ganges en de bescherming van de tijgerhabitat in Nepal en India. Het is slechts een greep. Lees verder.


Jasper Griffioen – eigen foto

Op de voorgrond

Geoweek levert kennis over boven- en ondergrondse informatie

Ruim 2500 leerlingen deden mee aan de zestiende Geoweek. In Amsterdam werd het historisch centrum herontdekt aan de hand van een plattegrond uit 1730. In Heerenveen leerden leerlingen van de Openbare Scholengroep Sevenwolden waarom bodemonderzoek zo belangrijk is wanneer je iets gaat bouwen. Lees verder.


Halla bestudeert de plattegrond van Amsterdam uit 1730

Actueel

SIKB Jaarcongres 2022: Verbind je bubbel

SIKB

Bubbels, patronen, hokjes – daarbinnen werken we en bevinden ons graag. De vorming van bubbels, is ingeleid op het digitale congres van maart dit jaar. Op 29 september gaan we in op de vraag hoe bubbels zijn te verbinden. lees verder.


Illustratie: SIKB

Aanvragen verklaringen vanaf 1 juni via digitaal loket Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat/Bodem+

Aanvragen voor statusverklaringen baggerspecie en verklaringen niet-reinigbaarheid grond kunnen sinds 1 juni worden gedaan bij het digitale loket van Rijkswaterstaat. Lees verder.


Foto: Pixabay

In 2021 meer verontreinigde grond gereinigd

Rijkswaterstaat/Bodem+

In 2021 is ruim 1,8 miljoen ton verontreinigde grond procesmatig gereinigd. Ten opzichte van het vorige jaar 2020 betekent dit een flinke toename, in 2020 werd namelijk ruim 1,5 miljoen ton gereinigd. Jaarlijks worden de hoeveelheden gereinigde grond door de branchevereniging van de Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven (NVPG) en Rijkswaterstaat Bodem+ verzameld en de resultaten gepubliceerd. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

Bouwen met Natuur

Watergovernance

Statenlid Ronald Waterman sprak vermoedelijk als eerste over ‘Bouwen met Natuur’. Hij onderzocht rond 1980 de kustlijn van Nederland en zag mogelijkheden om door een zeewaardige landuitbreiding de oorspronkelijke kustlijn te herstellen en kusterosie tegen te gaan. Lees verder.


Foto: Pixabay

VNG-inbreng over versterking kwaliteitsborging bodembeheer

VNG

De VNG heeft de Tweede Kamer het gemeentelijk standpunt meegeven over de versterking van het stelsel voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. De VNG maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid van maatregelen door gemeenten en vraagt aandacht voor een zuivere invulling van de rollen in het publiek-private stelsel. Lees verder.


Foto: Pixabay

Tussenevaluatie duurzaam stortbeheer

Afvalzorg.nl

Sinds 2017 werken rijksoverheid, provincies, stortplaatsbeheerders en wetenschappers samen aan een innovatief experiment naar Duurzaam Stortbeheer. Op drie pilotlocaties in Nederland, waaronder twee locaties van Afvalzorg, vindt het onderzoek plaats naar het op duurzame wijze beheren van stortplaatsen. Lees verder.


Beeld: Pixabay

Bodemenergie: Betrouwbaar fundament onder warmtetransitie

Binnenlands Bestuur

Van de totale energievoorziening van woningen gaat gemiddeld 25% naar elektra. Voor verwarmen is de resterende 75% nodig. In de regionale energiestrategieën en de Transitievisies Warmte vormt duurzame warmte daarom een serieuze uitdaging. Een belangrijk antwoord op deze uitdaging is bodemenergie, aangezien de bodem een gratis bron is voor hernieuwbare warmte en koude. Bodemenergie levert daarmee een grote bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

9 juni 2022
BRO’tje: Introductie Grondwatergebruik in de BRO
10 juni 2022
Bodemactiviteit JongBodem en gemeente Utrecht
18 juni 2022
Dag van de Bouw
20 juni 2022
COB-congres
23 juni 2022
Opkomende verontreinigingen
27 juni 2022
TERRAENVISION 2022
10 november 2022
Noord-Nederlandse Bodemdag
 

Uitgelicht

Opkomende verontreinigingen

BodemBreed Forum verzorgt op donderdag 23 juni 2022 een bijeenkomst over opkomende verontreinigingen. De bijeenkomst is van 13.00 – 17.00 uur bij Quinton House in Utrecht. Na het geslaagde eerste open podium van afgelopen najaar over dit thema, houdt de themagroep Opkomende verontreinigingen een explorerende én verdiepende sessie. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden


Beeld: BodemBreed Forum

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Gezondheid en stoffen uit thermisch gereinigde grond

RIVM

Stoffen uit thermische gereinigde grond (TGG) in de zeedijk in Perkpolder vormen geen risico’s voor de gezondheid van omwonenden. Wel zijn in de omgeving stoffen aangetroffen die niet afkomstig zijn uit de dijk, maar wel een risico kunnen geven voor mens of milieu. Lees verder.


Foto: RIVM

PFAS in de Westerschelde

RIVM

Het RIVM heeft berekend hoe vaak hobbyvissers producten uit de Westerschelde kunnen eten zonder hierdoor teveel PFAS Poly- en perfluoralkylstoffen binnen te krijgen. Het gaat daarbij om vis, garnalen, oesters, mosselen en lamsoor (een zeegroente). Lees verder.


Foto: RIVM

Stikstofmaatregelen: de sociaal-economische effecten

WUR

Wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR) hebben op verzoek van het ministerie van LNV de sociaal-economische effecten van stikstofmaatregelen in kaart gebracht van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Lees verder.


Foto: Pixabay

Grote regionale verschillen bij droogte

H20 Waternetwerk

De regen van de voorbije weken heeft in delen van Nederland gezorgd voor verlichting van de droogte. Maar niet overal, want er zijn grote regionale verschillen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuwe gegevens over water in de bodem

Nature Today

Weten hoe water zich gedraagt in de bodem is van groot belang voor het gebruik van de bodem. Wageningen Environmental Research verzamelt daarom al sinds de jaren vijftig hydrofysische gegevens van de bodem in Nederland, waarmee informatie wordt verkregen over het gedrag van water in het bovenste deel van de bodem. Lees verder.


Foto: Pixabay

Mogelijk schadelijke pesticiden op fruit en groenten fors toegenomen

NOS.nl

Op steeds meer groente en fruit zijn sporen van mogelijk schadelijke bestrijdingsmiddelen te vinden. Dat is de conclusie van een onderzoek onder bijna 100.000 stuks Europees geproduceerd groente en fruit door het Pesticide Action Network (PAN). Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

De Nederlandse waterkwaliteit staat onder aan de Europese ranglijst?

De Volkskrant

Het water in Nederland is op veel plekken schoner geworden (zwemmen in de gracht!). Toch staat Nederland op de laatste plaats in een Europese ranglijst van waterkwaliteit. En die beoordeling kan stikstof-achtige gevolgen hebben. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.