Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarcongres SIKB - 29 september 2022 - Maaspoort te 's-Hertogenbosch

Bubbels, patronen, hokjes – daarbinnen werken we en bevinden ons graag. Voelen ons zeker, erkend en herkend. Bubbels met ogenschijnlijk niet-permeabele wanden. Je kan er nauwelijks uit.
Toch, wie verder kijkt ziet dat de werkelijkheid niet alleen uit de eigen bubbel bestaat. Dat verbinding en samenwerking leidt tot meer draagkracht, meer waarde, meer kwaliteit.
Dus hoe verbind jij jouw bubbel met die van anderen?

Klik hier voor het programma.

Met verhalen bubbels verbinden
De vorming van bubbels, en hoe deze met de kracht van verhalen zijn te doorbreken, is reeds ingeleid op het digitale congres van maart dit jaar. Zie hier het filmverslag.
Op het SIKB Jaarcongres 2022 zetten we de volgende stap en gaan we, op ons werkveld gericht, in op de vraag hoe bubbels zijn te verbinden. Want dat kan, door te weten wat de ander boeit en bindt. Door elkaars kennis en ervaring te leren kennen en te begrijpen. Die (ervarings)kennis kan worden overgebracht; met het vertellen van verhalen.
Dagvoorzitter is Nicole Olland, voorzitter van diverse SIKB-colleges van deskundigen en in haar dagelijkse werk directeur Natuur en Milieu bij de Provincie Overijssel.

Patronen ontrafelen
Key-note speaker Danielle Braun is corporate antropoloog. Zij gaat onder andere in op hoe bubbels zijn te ontrafelen, te benutten of te veranderen, als dat nodig is.
De tweede spreker, Gijs Meeusen, componist, verteller en gepromoveerd natuurkundige, wist een vertaalslag te maken van verhaaltechnieken naar het presenteren van wetenschap die in 14 landen gebruikt wordt om beter te communiceren. Hij maakt met ons de stap naar het werkveld van bodem en archeologie én zet de toon voor de rest van het congres: de kunst van het vertellen.
Want dat gaan we doen in de eerste ronde van zeven verhalende, parallelsessies. We gaan in op hoe je met verhalen bubbels kan doorbreken. Voor en door archeologen, werkers in bodem en ondergrond, dataspecialisten, onderzoekers. Voor en door bedrijven, overheden en instituten. Voor en door jong en oud. Uiteraard doen we dit rondom actuele en/of inhoudelijke thema’s uit de werkvelden bodembeheer, bodembescherming, archeologie en datastandaarden.

De grootste bubbelbaden van dit moment
In de tweede ronde behandelen we in twee parallelsessies de grootste bubbelbaden binnen bodembeheer en archeologie van dit moment: het ‘Programma Versterking Bodemstelsel’ en de evaluatie van het archeologisch bestel. Iedereen heeft hier een eigen verhaal bij. Maar begrijpen we elkaar wel?
Na een korte afsluitende sessie heffen we met elkaar het glas, met echte bubbels!

U kunt zich hier aanmelden. Deelname is gratis.

Gerelateerd