Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Aanmelden SIKB congres 29 september 2022

Persoonlijke gegevens

de heer
mevrouw

Ik schrijf mij in voor de volgende sessies

Ochtendprogramma

1.1 Van PvE naar Onderzoeksplan: kans op ontbubbelen en op meer verhalen?
1.2 Oh zie jij dat zo?
1.3 AEC bodemas: van bubbels met barsten naar een geschakelde keten!
1.4 Circulair werken met grond en sediment: wat zijn de kansen en de hobbels?
1.5 Wat mag u verwachten van de opname van de milieukwaliteitsgegevens van de bodem in de BRO?
1.6 Hoe leren we meer van elkaars meet- en screeningstechnieken?
1.7 Ondersteunt het uitwisselen van gegevens van bodemenergiesystemen de energietransitie?
Ik maak geen gebruik van de sessies in het ochtendprogramma

Middagprogramma

2.1 Wat betekent vertrouwen voor ons?
2.2 Hoe moet de nieuwe KNA er uit zien?
Ik maak geen gebruik van de informatieve sessies in de middag

Deelname is gratis. Indien u het congres toch niet kunt bijwonen, dan horen wij dit graag uiterlijk een dag voor de aanvang van het congres. SIKB is helaas genoodzaakt om voor 'no show' (afwezigheid zonder afmelding, uiterlijk een dag voor aanvang/zonder opgaaf van goede reden) € 75,00 excl. BTW in rekening te brengen.

Gerelateerd