Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 20 - 23 november 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie: Een levend en lerend netwerk

Het benoemen van kennisvragen op het terrein van bodemenergie, vervolgens kennis ontwikkelen en die door-vertalen naar oplossingsrichtingen voor vooral decentrale overheden. Dat is de belangrijkste rol van het Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie. Voorzitter Ron Nap ziet een grote bereidheid onder de leden van het netwerk om elkaar te helpen. Lees verder.


Ron Nap - eigen foto

Op de voorgrond

Beschermen van Nationale Grondwater Reserves in Nederland

Deltares

Ongeveer 2/3 van ons drinkwater wordt uit grondwater onttrokken. De Nederlandse ondergrond bevat voldoende grondwater van goede kwaliteit om huishoudens en industrie van schoon water te voorzien. Maar we moeten zuinig en slim met deze voorraden omgaan. Lees verder.


Foto: Deltares

Actueel

Beantwoording Kamervragen PFAS

Rijkswaterstaat/Bodem+

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen beantwoordden op 19 en 28 oktober 2022 diverse sets aan Kamervragen over PFAS. De vragen gaan over preventie van en toezicht op lozingen van PFAS maar ook GenX in onder andere de Westerschelde, over nieuwe risicogrenzen voor PFAS in oppervlaktewater en over de verwerking van PFAS-houdende afvalstoffen. Lees verder.


Staatssecretaris Heijen en Minister Harbers - foto's: Martijn Beekman

De bodems in de EU beschermen, duurzaam beheren en herstellen

Rijkswaterstaat/Bodem+

De Europese Commissie bereidt een Wet Bodemgezondheid voor. De Nederlandse reactie op de publieke consultatie voor de uitwerking van deze wet is op 27 oktober gepubliceerd. Lees verder.


Foto: Pixabay

Input Provincies op nieuwe Europese bodemgezondheidswet

Huis van de Nederlandse Provincies

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) hebben gezamenlijk gereageerd op de consultatie voor een nieuwe EU-bodemgezondheidswet. De bodem in Nederland is er slecht aan toe. Wetgeving moet het hogere doel van bodemkwaliteit ondersteunen. Lees verder.


Beeld: Pixabay

Gemeentelijke taken en bevoegdheden rond Ontplofbare Oorlogsresten

Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten

Het rapport Een verkenning van de gemeentelijke taken en bevoegdheden rond de omgang met Ontplofbare Oorlogsresten richt zich op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van gemeenten voor de openbare orde en veiligheid over ontplofbare oorlogsresten. Lees verder.


Foto: Pixabay

Stip op de horizon voor grondwateronderzoek

KWR water

Wat is de urgentie van een goede grondwaterbescherming? En hoe komt het dat de chemische kwaliteit van het grondwater tot steeds grotere diepte wordt beïnvloed? KWR-onderzoeker Arnaut van Loon gaf hierover onlangs een presentatie. Lees verder.


Foto: Pixabay

SIKB brengt informatie in beelden

SIKB

SIKB maakt meer en meer gebruik van film- en animatiebeelden om informatie over activiteiten, bijeenkomsten, protocollen en richtlijnen te delen. Zo zijn er van de twee informatiebijeenkomsten over de gevolgen die de Omgevingswet hebben op de SIKB-protocollen opnamen gemaakt. Deze en inmiddels veel meer video’s zijn te zien op het SIKB YouTube kanaal. Over SIKB zelf is een interactieve pdf gemaakt, wat is en doet SIKB. Lees verder.


Foto: Pixabay

Grondige start samenwerking Milieukwaliteit in de BRO

SIKB

De tweede fase van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) is ‘grondig’ gestart! Met een kleine nacontrole van milieukwaliteits-onderzoek in Zaandijk bezegelden de partijen BRO, SIKB, Geonovum en TNO hun samenwerking. Op 1 november zijn officieel de werkzaamheden begonnen rond het opnemen van Milieukwaliteit in de BRO. Lees verder. Bekijk ook het filmpje op YouTube. Bekijk hier het BRO’tje over Milieukwaliteit in de BRO.


V.l.n.r.: Martin Peersmann (BRO), Sandra van Wijngaarden (Geonovum), Tirza van Daalen (TNO) en Henk Koster (SIKB) tonen monsters van gereinigde grond, na onderzoek door Antea Group naar loodverontreiniging in Zaandijk. - foto: Matthijs van Vliet

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

28 november 2022, Amersfoort
Stelseldag
5 december 2022, online
Wereldbodemdag
5 december 2022, online
Platform Bodembeheer: Een Europese Bodemstrategie voor Nederland
6 december 2022, online
Sessie over het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)
15 december 2022, online
BRO’tje: BRO to the future
27 januari 2023, Kinderdijk
Baggernetdag 'Verduurzaming in de baggersector'
 

Uitgelicht

Een Europese Bodemstrategie voor Nederland

Er is internationaal veel aandacht voor de bodem. Op 5 december a.s. wil het Platform Bodembeheer in gesprek gaan met enkele insiders die de Europese ontwikkelingen op de voet volgen. Zij vertellen ons waarom deze ontwikkeling voor alle bodembeheerders van belang is om te volgen. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Onderzoek naar PFAS-vervuiling door blusschuim

PZC

Er komt geld naar Zeeland voor onderzoek naar PFAS-vervuiling door blusschuim. Onderzoek in binnen- en buitenland heeft ernstige bodemverontreiniging met PFAS door blusschuim aan het licht gebracht. Lees verder.


Foto: Pixabay

SIKB: drie nieuwe afleveringen van De Toepassing

SIKB

Aan de videoserie De Toepassing, waarin het hoe, wat en waarom van de SIKB-protocollen en richtlijnen wordt uitgelegd, zijn drie nieuwe afleveringen toegevoegd over boven en ondergrondse tanks, Archeologische onderzoeks-technieken en tijdelijke grondwaterbemaling. De video’s zijn te zien op het SIKB YouTubekanaal.


Sasja van der Vaart-Verschoof (RMO Leiden) toont de opgravingen van het Vorstengraf van Oss - foto: SIKB

Na nitraat nu ook zout door agrariërs zelf te meten

Deltares

Deltares heeft een aantal jaren terug de Nitraat App ontwikkeld om het voor iedereen mogelijk te maken op een eenvoudige manier zelf nitraatmetingen te doen en te delen. Dit is nu ook mogelijk voor het zoutgehalte. Lees verder.


Foto: Deltares

Autobanden en landbouwplastic grootste bronnen microplastics

TNO

TNO's microplasticmodel heeft de grootste veroorzakers van microplastics in kaart gebracht. Ook is er inzicht voor maatregelen tegen microplastics. Lees verder.


Foto: Pixabay

Peperdure sanering in Krimpen

PZC

Het zijn spannende tijden voor de saneerders van het zwaar vervuilde voormalige EMK-terrein in de Stormpolder. Een nieuw, peperduur plan is in de maak. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bescherming grondwater: drie natuurlijke barrières

H20Waternetwerk

In de bodem en ondergrond beschermen drie van nature aanwezige ‘barrières’ het grondwater tegen verontreinigingen. In het project Kennisimpuls grondwaterkwaliteit is de beschermende werking van deze barrières in beeld gebracht en zijn risico’s geanalyseerd. Lees verder.


Foto: Pixabay

Opruimen bodemverontreiniging, kansen voor de toekomst

Rudutrechtrecht.nl

Vlak naast het centraal station in Amersfoort, in de buurt van het Mondriaanplein, ligt het Vetgasterrein. Hier stond vroeger een fabriek die gas uit kolen haalde voor de verlichting van stoomtreinen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

We kunnen natuur, water en bodem niet meer negeren in ruimtelijke ordening

Trouw

We moeten veel meer rekening houden met het water en de bodem in ons land onder de zeespiegel. Als we geen rekening houden met de natuur bij het bouwen van woningen of plannen van landbouw, krijgen we later de rekening gepresenteerd. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.