Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Grondige start samenwerking Milieukwaliteit in de BRO

De tweede fase van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) is ‘grondig’ gestart! Met een kleine nacontrole van milieukwaliteits-onderzoek in Zaandijk bezegelden de partijen BRO, SIKB, Geonovum en TNO hun samenwerking. Op 1 november zijn de werkzaamheden rond het opnemen van Milieukwaliteit in de BRO officieel begonnen.


V.l.n.r.: Martin Peersmann (BRO), Sandra van Wijngaarden (Geonovum), Tirza van Daalen (TNO) en Henk Koster (SIKB) tonen monsters van gereinigde grond, na onderzoek door Antea Group naar loodverontreiniging in Zaandijk – foto Matthijs van Vliet

Registratie schone en vervuilde grond
De BRO wordt verrijkt met informatie over de milieukwaliteit van bodem en ondergrond. Zo maakt bijvoorbeeld de registratie van PFAS-stoffen hier onderdeel van uit, maar ook is het belangrijk schone grond te registreren. Fase 2 verloopt, net als Fase 1, in stappen. In de periode 2022-2023 worden de standaarden en ketensystemen ontwikkeld voor de registratieobjecten in het domein Milieukwaliteit. Daarna volgt in de periode 2024 - 2026 het aansluiten van de bronhouders en de migratie van de bestaande gegevens. Het programma stuurt daarbij op maatschappelijke waardecreatie – in lijn met het regeerakkoord. Grote baten liggen in centrale opslag en ontsluiten van bestaande publieke en private gegevens in de BRO. Daarom beginnen we daarmee.

• Bekijk het filmpje op YouTube.
• Bekijk het BRO’tje over Milieukwaliteit in de BRO