Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 7e jaargang, nr. 4 - 28 februari 2023
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Op de voorgrond

Inventarisatieronde nieuwe kennisinfrastructuur voor de archeologie gestart

SIKB

‘Science detectives’ zijn medio februari gestart met het inventariseren van voor archeologen relevante en potentieel relevante wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, onderzoekers, methoden en technieken. Zowel het aanbod van natuurwetenschappelijke onderzoekers en – instellingen, als de vraag van archeologen wordt in beeld gebracht. Lees verder.


Foto: Pixabay

Actueel

Ontplofbare oorlogsresten en archeologie

Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten

Archeologen en speurders naar ontplofbare oorlogsresten komen elkaar nogal eens tegen. Beiden wroeten regelmatig in de bodem. Ze kunnen elkaar tegenwerken maar ze kunnen elkaar ook versterken. Martijn Defilet werkt als archeoloog bij de gemeente Arnhem en beschrijft in het praktijkverhaal hoe de samenwerking daar verloopt. Lees verder.


Foto: Pixabay

PFAS-gevaar in Europa

NRC

PFAS, veelgebruikte chemische stoffen, kwamen de laatste jaren in opspraak, in Nederland door de giftige uitstoot van Chemours in Dordrecht. Gaandeweg wordt de omvang van het probleem duidelijk. En hoe moeilijk het is op te lossen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Van normen, naar afwegingen, naar een wegwijzer

Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten

In januari 2022 ging Mario de Wever, projectleider voor het afwegingskader ontplofbare oorlogsresten, in op de opdracht, de afwegingen en het traject dat werd gevolgd om te komen tot een afwegingskader. Een jaar verder vertelt hij over hoe het ervoor staat met dat afwegingskader. Lees verder.


Foto: Pixabay

Wat betekent bodemdaling en zeespiegelstijging voor Rotterdam?

Open Rotterdam

In de serie Zeespiegels gemaakt door Gerlanda Wijninga wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de klimaatverandering voor Rotterdam. Deskundigen, mensen die beroepsmatig betrokken zijn en mensen op straat komen aan het woord. Zij vertellen ons waar wij op dit moment staan in dat proces. De serie wordt uitgezonden door Open Rotterdam. Bekijk de serie.


Foto: Pixabay

Leefbaar houden van de Nederlandse delta

Deltares

Om beter te kunnen voorspellen hoe delta’s zich ontwikkelen hebben we grondige kennis nodig van hoe organismen, stromingen, golven, water- en zandafvoer het deltalandschap vormen. Deze zogeheten bio-geomorfologie staat centraal in Δ-Enigma. Lees verder.


Foto: Pixabay

Waarschuwing voor bouwen op onverstandige plekken

Waterforum.net

Het Hoogheemraadschap van Rijnland kondigde onlangs strengere normen aan voor klimaatadaptief bouwen. Zo moeten nieuwbouwwijken vanaf 5000 vierkante meter vanaf nu 90 millimeter neerslag per etmaal kunnen verwerken. Het zorgt volgens Cobouw voor tumult in ontwikkelaarsland. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Volop kansen inzet bodemenergie in bestaande woonwijken

Binnenlands bestuur

Kun je ook in de bestaande bouw met bodemenergie aan de slag? Dat was de centrale vraag tijdens het webinar dat het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde. Drie deskundige sprekers belichtten de verschillende aspecten van deze vraag – de techniek, de regelgeving, de exploitatie – die aan het eind van de middag volmondig met ja werd beantwoord. Lees verder.


Foto: Pixabay

Water en bodem sturend, maar waarheen?

H2O

De brief van minister Harbers van 25 november jl. aan de 2e Kamer met de titel ‘Water en Bodem sturend’ beoogt met structurerende keuzes houvast te geven aan partijen die plannen of beleid maken voor de korte termijn. Hiermee is een begin gemaakt op het gebied van water, bodem en ruimte. Nu nog een visie voor de lange termijn! Lees verder.


Foto: Martijn Beekman

Pan-europees onderzoek voor gezondere bodems

Wageningen Universiteit

60-70 procent van de bodems in Europa wordt momenteel als ongezond beschouwd. Onlangs ging het BENCHMARKS-project van start, wat zich richt op het monitoren van de bodemgezondheid over het hele continent. Het brengt een consortium uit heel Europa samen in transdisciplinair onderzoek dat vijf jaar zal duren. Lees verder.


Foto: Pixabay

E-learning Bodemverontreiniging voor beginners

Bodembreed Academie

Heb je in je werk of privé met bodemverontreiniging te maken, maar weet je daar eigenlijk nog (bijna) niets van? Met een nieuwe e-learning op Bodembreed Academie leer je in minder dan een kwartier wat bodemverontreiniging is, hoe dat tot gezondheidsrisico’s kan leiden en wat je doet als je er mee te maken hebt. Je leert wanneer je wel of geen bodemonderzoek nodig hebt en wie verantwoordelijk is voor een eventuele bodemsanering. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

14 maart 2023, on line
Bijeenkomst Platform Bodembeheer De strijd om de diepe ondergrond: de opkomst van nieuwe technieken
16 maart 2023, online
BRO’tje: Toepassing BRO- ondergrondmodellen Noord-Brabant
21 maart 2023, Tiel
Water en bodem sturend: de rol van grondwater
22 maart 2023, Gorinchem
Aqua Nederland
29 maart 2023, Den Haag en online
Presentatie: Nieuwe ruimtelijke scenario’s voor Nederland 2050
13 april 2023, Arnhem
Symposium Bodem Breed
21 april 2023, Delft en Gouda
Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS)
8–12 mei 2023
Geoweek 2023
16 november 2023, omgeving Amsterdam
Nationaal Congres Bodemdaling 2023
 

Uitgelicht

De strijd om de diepe ondergrond: de opkomst van nieuwe technieken

Platform Bodembeheer

In de bijeenkomst van het Platform Bodembeheer op 14 maart a.s. kijken we samen met Jong Bodem naar de toekomst. Samen met hen staan we stil bij hoe zij verwachten dat de maatschappij verandert, welke gevolgen dit heeft voor het toepassen van nieuwe technieken in de ondergrond. Welke keuzes moeten er gemaakt worden? Welke afwegingen en prioritering ligt daaraan ten grondslag? En waar knelt de spreekwoordelijke schoen? Lees verder.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Rapportage Effectmeting Ontplofbare Oorlogsresten beschikbaar

Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten

In het voorjaar van 2022 vond een onderzoek plaats waarin het ministerie BZK aan alle gemeenten vroeg om deel te nemen aan een peiling over de ondersteuningsbehoefte van gemeenten als het gaat om de inzet van het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (KOO). Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodembreed Academie zet Vakblad Bodem voort

Bodembreed Academie

De Bodembreed Academie neemt de uitgave van het Vakblad Bodem over van uitgeverij Wolters Kluwer. Bodem is het enige vaktijdschrift in Nederland (en Vlaanderen) dat zich specifiek richt op het onderwerp bodembeheer. De kennis, ervaring en inzichten van onderzoekers, uitvoerenden, deskundigen, bestuurders en beleidsfunctionarissen uit de sector komen bijeen in dit vakblad. Lees verder.


Foto: Pixabay

Water en bodem leidend? Nieuwe kaarten bieden snel inzicht

Stadszaken

Nieuwe overzichtskaarten van Deltares laten zien dat in 2050 de kans op zware overstromingen in grote delen van Nederland reëel is. Het onafhankelijk instituut wil bestuurders en gebiedsontwikkelaars inzicht geven nu water en bodem leidend zijn. Lees verder.


Screenshot overstromingskaarten Deltares - beeld: Deltares/Esri

Netwerken na 15 jaar nog altijd springlevend!

Deltares

In 2008 in de 1e Deltaresponse – het medewerkersmagazine van Deltares – stond een artikel over de bodem- en sedimentnetwerken waar de Deltares unit Bodem- en Grondwatersystemen op dat moment actief in was: Platform Bodembeheer, Nicole en SedNet. In een artikel in de 50e Deltaresponse (jaargang 16, februari 2023) wordt beschreven dat deze drie netwerken, alsook AquaConSoil, nog steeds springlevend zijn! Lees verder


Beeld: Deltares

Extra bescherming voor natuurgebieden Noordzee

NOS

In een deel van het Nederlandse deel van de Noordzee gelden binnenkort strengere regels om de natuur te beschermen. Het gebied ligt ten noorden van de Waddeneilanden. Daar moeten vissers de bodem voortaan met rust laten; zo is visserij met sleepnetten er niet meer toegestaan. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Er is iets grondig mis met de Nederlandse bodemkwaliteit

TROUW

De Nederlandse bodem is er slecht aan toe. Daar moet dan ook iets aan worden gedaan. ‘Het is goed om met boeren te verkennen wat er beter kan’, zegt hoogleraar Wim van der Putten. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.