Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Inventarisatieronde nieuwe kennisinfrastructuur voor de archeologie gestart

‘Science detectives’ zijn medio februari gestart met het inventariseren van voor archeologen relevante en potentieel relevante wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, onderzoekers, methoden en technieken. Zowel het aanbod van natuurwetenschappelijke onderzoekers en – instellingen, als de vraag van archeologen wordt in beeld gebracht. De uitkomsten moeten leiden tot een ‘gouden gids’ in de vorm van een digitaal platform waarmee uiterlijk in 2024 een nieuwe kennisinfrastructuur vorm krijgt.

Europees project
De inventarisatie is ten dienste van het project ‘Samen Kennis Maken’, dat SIKB in opdracht van de RCE uitvoert. Het project maakt onderdeel uit van het Europese E-RIHS programma waarin de RCE participeert. E-RIHS staat voor European Research Infrastructure Heritage Science. De inventarisatie dient uiteindelijk niet alleen bestaand aanbod aan bestaande vragen te koppelen, maar ook onderzoeksmethoden in beeld te brengen die nog niet- of nog weinig worden toegepast binnen de archeologie, maar mogelijk wel bruikbaar kunnen zijn.

Oproep!
Voor het benaderen van archeologisch specialisten die natuurwetenschappelijk onderzoek aanbieden en natuurwetenschappelijke onderzoekers is een zo uitputtend mogelijke lijst opgesteld.

Wil je worden benaderd, neem dan contact op met Jelke Take: jelke.take@desteekproef.nl.
Neem voor vragen over het project 'Samen Kennis Maken' contact op met met Esther Wieringa: esther.wieringa@sikb.nl.

Klik hier voor meer informatie over E-RIHS.