Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 7e jaargang, nr. 5 - 15 maart 2023
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Nog lang niet klaar met de bodem’

Na meer dan 25 als onderzoeker gewerkt te hebben kreeg ze in 2015, het Internationale Jaar van de Bodem, de aanstelling van lector Duurzaam bodembeheer. Daarmee was ze de eerste bodemlector in Nederland. Een van haar ambities is om als schakelpunt te fungeren tussen onderwijs en samenleving en het belang van de bodem te etaleren. Dr.Ir. Gera van Os over haar uitdaging om het verhaal van de bodem in de volle breedte te vertellen. Voor student, bedrijfsleven én overheden. Lees verder.


Gera van Os - foto: Aeres Hogeschool Dronten

Op de voorgrond

Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

EersteKamer.nl

De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Na een hoofdelijke stemming bleek dat 41 van de leden voor de inwerkingtreding op die datum was, en 29 leden tegen. Ook zijn vier moties aangenomen. Lees verder.


Hugo de Jonge - foto: Martijn Beekman

Actueel

Raad van State: zorgen over Omgevingswet

Binnenlands Bestuur

De Raad van State vindt dat de gebruiksvriendelijkheid van het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor de burger nog beter moet worden getest. Lees verder.


Foto: Pixabay

Programma Symposium Bodem Breed bekend!

Symposium Bodem Breed

Het netwerk event van de bodem en ondergrond wordt op donderdag 13 april 2023 in Arnhem georganiseerd. Gastorganisaties dit jaar zijn de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland. Kijk hier voor het programmaboekje. Aanmelden voor het symposium gaat weer op de vertrouwde manier op de website van het symposium.


Beeld: Symposium Bodem Breed

Kamerbrief over PFAS

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 7 maart is een kamerbrief verstuurd over PFAS. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen, beiden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, informeren daarmee de Tweede Kamer over toezeggingen die gedaan zijn tijdens het Commissiedebat PFAS op 2 februari 2023. Lees verder.


Vivianne Heijnen - foto: Martijn Beekman

Klimaatverandering, natuur en woningtekort vragen een ruimtelijk samenhangende planning

PBL

Verduurzaming, de aanpak van het woningtekort en ons aanpassen aan klimaatverandering vragen om grote ingrepen in de leefomgeving. Daarom is het van belang dat het kabinet scherpere keuzes maakt dan nu gebeurt, zegt het PBL in de Ruimtelijke Verkenning 2023. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Intensief stikstofonderzoek in en rond het Liefstinghsbroek

TNO

Zes onderzoekspartijen meten twee jaar lang de hoeveelheid stikstofdioxide en ammoniak in en rond het Natura2000 gebied het Liefstinghsbroek. Door intensiever te meten, moet de meetpilot ‘Maatwerk met Meetwerk’ nog preciezer inzicht bieden in de herkomst en neerslag van stikstof. Lees verder.


Foto: Pixabay

SIKB versterkt programmabureau met Lars Streefland

SIKB

Lars Streefland (1996) versterkt sinds kort het programmabureau van SIKB als ondersteunend programmasecretaris landbodems. Hiertoe is hij vanuit Sweco voor een dag per week gedetacheerd. Een van zijn taken is die van secretaris van de sectie Meten & Advies. Lees verder.


Lars Streefland - foto Sweco

Wanneer corrigeren en wanneer uit registratie nemen?

BRO

Natuurlijk doet iedereen er alles aan om fouten te voorkomen. Maar fouten maken is menselijk en dat kan dus ook voorkomen bij het uitvoeren van BRO taken. Maar hoe moet je nu omgaan met fouten die inmiddels in de BRO staan? Lees verder.


Foto: Pixabay

E-learning in-situsaneringstechnieken bij Bodembreed Academie

Bodembreed Academie

Er zijn steeds meer technieken beschikbaar, waarmee de bodem zonder te graven kan worden gesaneerd, de zogeheten ‘in-situsaneringstechnieken’. Deze technieken worden vooral toegepast bij omvangrijke of moeilijk bereikbare verontreinigingen. Met een nieuwe e-learning op Bodembreed Academie leer je in korte tijd hoe in-situ saneren werkt. Lees verder.


Foto: Bodembreed Academie

Belang van gezonde bodem centraal in 'Onder het maaiveld'

onder-het-maaiveld.nl

Sinds 2 maart draait in bioscopen door het hele land de film Onder het Maaiveld, over de wereld onder onze voeten. De film over een uiterst actueel thema laat de fascinerende wereld direct onder onze voeten zien en toont het grote belang van een gezonde bodem. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

16 maart 2023, online
BRO’tje: Toepassing BRO- ondergrondmodellen Noord-Brabant
21 maart 2023, Tiel
Water en bodem sturend: de rol van grondwater
22 maart 2023, Gorinchem
Aqua Nederland
29 maart 2023, Den Haag en online
Presentatie: Nieuwe ruimtelijke scenario’s voor Nederland 2050
6 april 2023, Utrecht
RIONEDdag 2023: ‘De wijk in!’
13 april 2023, Arnhem
Symposium Bodem Breed
21 april 2023, Delft en Gouda
Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS)
8–12 mei 2023
Geoweek 2023
16 november 2023, omgeving Amsterdam
Nationaal Congres Bodemdaling 2023
 

Uitgelicht

TISOLS in Nederland

Van 17 tot 21 april 2023 vindt TISOLS plaats. Een hele bijzondere editie, want dit internationale symposium over bodemdaling vindt plaats in Nederland! De wetenschappelijke kijk in Delft, een excursiedag naar kenmerkende plekken in het land en een praktijkdag in Gouda. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website van TISOLS.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Verband tussen schade en grondwateronttrekking

h2owaternetwerk

De droge zomer van 2022 heeft niet geleid tot meer schademeldingen door grondwateronttrekkingen. Wel wordt het steeds lastiger om onderscheid te maken tussen schade als gevolg van de klimaatverandering en schade die is ontstaan door grondwateronttrekking. Dat schrijft de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) in haar jaarverslag over 2022. Lees verder.


Foto: Pixabay

Onderzoek ontwikkeling verontreinigde locaties

Saxion.nl

Saxion-lectoraat Sustainable Areas and Soil Transition (SAST) gaat onderzoek doen naar de ontwikkeling van verontreinigde terreinen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Advieskamer Bodembescherming over bescherming tegen uitlogen staalslakken

SIKB

Begin zomer 2022 bracht de Advieskamer Bodembescherming advies uit over bescherming tegen uitlogen vanuit staalslakken. Het betreffende advies zag toe op het aanbrengen van een beschermingsfolie in de provinciale weg ‘de Centrale As’ te Friesland. Lees verder.


Foto: WUR eDepot

Meten koolstofvoorraad in de bodem

WUR

Veldbodemkundigen van Wageningen Environmental Research zijn begonnen met het nemen van bodemmonsters in de Nederlandse bossen. Dit om de koolstofvoorraden en de bodemprofielen van de Nederlandse bossen te kunnen beschrijven. Lees verder.


Foto: Pixabay

Het Reuvensfonds is weer actief

Stichting Reuvens

Het in 2018 opgerichte Reuvensfonds wordt grotendeels gefinancierd uit de inkomsten van de Reuvensdagen. Na twee ‘slapende’ jaren door de Covid 19 pandemie kunnen dit jaar weer twee tranches worden uit gekeerd. Voor een bijdrage uit het Reuvensfonds komen projecten in aanmerking die bijdragen aan de verspreiding van kennis over archeologie aan een breder publiek. Kijk hier voor de voorwaarden.


Stichting Regionale Archeologie Baduhenna ontving eerder een bijdrage - foto: Baduhenna

Vlaamse regering bereikt akkoord in stikstofdossier

VRT Nieuws

De Vlaamse regering heeft vandaag alsnog een akkoord bereikt in het stikstofdossier. Lees verder.


Foto: Pixabay

Jaarplan 2023 CCvD Datastandaarden vastgesteld

SIKB

Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden heeft het Jaarplan 2023 vastgesteld. Belangrijke aandachtspunten zijn ontwikkelingen als het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de BRO Fase 2 (Milieukwaliteit). Ook de nationale en internationale normen die de sectorale standaarden raken, waaronder met name de nieuwe NEN 3610:2022 en ISO 19156 (OMS), krijgen veel aandacht. Lees verder.


Illustratie: SIKB

Achtergrond en opinie

Drijfmest, ruige mest of kunstmest, wat is het beste voor de bodem?

Trouw

De bodem leeft van mest op stro, zogeheten ruige mest. ‘Voor de bodem zou het belangrijk zijn om veel meer ruige mest te gebruiken’. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.