Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 7e jaargang, nr. 7 - 11 april 2023
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

De blackbox van de bodem toegankelijk maken

Judith van de Mortel (lector Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem - HAS green academy)

Ze is de dochter van een boomkweker. Dat ze ooit lector aan de HAS zou worden had ze op 16-jarige leeftijd niet kunnen bedenken. Na het nodige onderzoekswerk en promotieonderzoek aan de Wageningen Universiteit & Research werd haar grote uitdaging om én praklijkgericht bezig te kunnen zijn én kennis over te dragen aan studenten, met als inzet: De blackbox van de bodem voor iedereen toegankelijk te maken. Lees verder.


Judith van de Mortel - foto: HAS

Op de voorgrond

Integrale grondwaterstudie laat zien hoe water en bodem sturend zijn

Deltares

In het rapport ‘Integrale Grondwaterstudie Nederland’ worden voor een breed publiek de opgaven, aandachtspunten en mogelijke oplossingen voor het grondwater op landelijke schaal gepresenteerd. Deze informatie helpt beleidsmakers, grondwaterbeheerders en -grootgebruikers bij de uitwerking van ‘water en bodem sturend’. Lees verder.


Foto: Pixabay

Actueel

Basisregistratie Ondergrond: Publieke consultatie Grondwatermonitoring

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op maandag 27 maart is de publieke consultatie gestart van twee catalogi binnen het domein Grondwatermonitoring. Het doel van deze consultatie is het juridisch vastleggen van werkafspraken en wijzigingen die al in productie staan. Wij zijn benieuwd naar jouw mening over de aanpassingen. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

Aangenomen moties Tweede Kamerdebat over water en bodem sturend

Unie van Waterschappen

Op 27 maart heeft de Tweede Kamer de beleidsbrief water en bodem sturend besproken in een notaoverleg. Naar aanleiding van dit debat over de rol van water in ruimtelijke plannen zijn op 4 april verschillende moties van Kamerleden aangenomen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanpak bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico's, cijfers 2022

Rijkswaterstaat/Bodem+

Jaarlijks wordt de voortgang van de aanpak van bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s gemonitord. Het Directeurenoverleg Bodem de voortgangsrapportage over de aanpak van bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s ( de rapportage over 2022 (pdf, 1.6 MB)) voor 2022 vastgesteld. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Zeldzame grondstoffen uit Europese bodem halen?

EenVandaag

Om minder afhankelijk te worden wil Europa meer belangrijke grondstoffen uit eigen bodem gaan halen. Ook Nederland kan een steentje bijdragen. Zo zit lithium, dat cruciaal is voor batterijen in elektrische auto's, in hoge concentraties in ons grondwater. Lees verder.


Foto: Pixabay

Van duimstok naar database

Basisregistratie Ondergrond

Ook bij Rijkswaterstaat wordt hard gewerkt aan de BRO. Door de onderhoudsopgave van RWS en thema’s als klimaatverandering, neemt ook daar het belang van grondwaterdata toe. Lees verder.


Foto: Pixabay

Paleontologische vondst bij de Twentekanalen

Rijkswaterstaat/Bodem+

Tijdens de werkzaamheden aan het kanaal tussen Delden en Hengelo werd een nieuwe ontdekking gedaan. In de stuwwal ten zuiden van Delden werden fossielen aangetroffen. Bij de verruiming van de Twentekanalen is dit nog niet eerder meegemaakt. Lees verder.


De grond wordt vanaf de Gemeentekade Delden in een container gelegd - foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

BRO 3D klaar voor gebruik

Basisregistratie Ondergrond

De Geologische Dienst Nederland (TNO) werkt, in samenwerking met de BRO, aan het eenvoudiger toegankelijk maken van de 3D-data en -modellen over de ondergrond. Deze BRO-data worden binnenkort met bestaande technologie handig ontsloten. Lees verder.


Illustratie: Basisregistratie Ondergrond

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

20 april 2023, online
BRO’tje, Rol leidingenbureau bij inrichten Rotterdamse ondergrond
21 april 2023, Delft en Gouda
Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS)
8–12 mei 2023
Geoweek 2023
9 mei 2023, ‘s Hertogenbosch
Kennis & Innovatiedag voor Water en Bodem
11 mei 2023, Lelystad
Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad
16 juni 2023, Ede
Platform Bronbemalen: Grondwater-gebruikssystemen in de BRO
3 oktober 2023, ’s Hertogenbosch
Jaarcongres SIKB: Ondersteboven
30 oktober 2023, ’s Hertogenbosch
Save the date: Schakeldag Rijkswaterstaat - nadere info volgt
16 november 2023, omgeving Amsterdam
Nationaal Congres Bodemdaling 2023
 

Uitgelicht

Grondwatergebruikssystemen in de BRO

Platform Bronbemalen

In de Basisregistratie Ondergrond (BRO) staan sinds 1 juli 2022 ook gegevens over grondwater-gebruikssystemen. Binnenkort dus ook die van uw bemalingsproject. Hoe kunt u deze gegevens aanleveren? En gebruiken? Wat is de rol van de bronhouder (het waterschap) en de bemaler in dit proces? Daarover gaat de bijeenkomst op vrijdag 16 juni 2023 in De Reehorst in Ede. Lees verder.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Actie nodig om drinkwatertekort te voorkomen

RIVM

De vraag naar drinkwater zal tot zeker 2030 stijgen. Door klimaatverandering en verontreiniging staat het aanbod ervan onder druk. Zonder maatregelen zullen er in 2030 in heel Nederland tekorten ontstaan. Lees verder.


Foto: Pixabay

Duurzaam en toch hoogproductieve akkerbouw

WUR

Nederland streeft naar een duurzame en hoogproductieve voedselproductie. Ofwel: met minder meststoffen, water en bestrijdingsmiddelen en meer gewas- en biodiversiteit toch een goede productie halen. WUR onderzoekt op ecologie gebaseerde akkerbouw, in de vorm van strokenteelt en mengteelt. Lees verder.


Foto: Pixabay

Ook in najaar 2022 veel PAK en metalen gevonden in IJmond

RIVM

In het stof dat neerdaalt in de omgeving van Tata Steel heeft het RIVM ook in het najaar van 2022 hoge waarden van PAK en metalen gevonden. De hoeveelheden zijn vergelijkbaar met wat het RIVM gemeten heeft in 2020 en in het voorjaar van 2022. Alleen de hoeveelheid ijzer is zowel in het voor- als najaar van 2022 beduidend lager dan in 2020. Lees verder.


Foto: RIVM

Praktijkverhaal: De Explosieven Opruimingsdienst (EOD)

Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten

Luitenant-kolonel Rolf Haan is hoofd van het Defensie Expertisecentrum van de EOD. Hij neemt u in een praktijkverhaal mee in zowel de organisatie van de EOD als in de uitvoeringspraktijk van het ruimen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Gezonde bodem in regeneratieve landbouw

NRC

Allerlei nieuwe vormen van landbouw letten meer op natuur, bodem en omgeving. Loekie Schreefel dook in de regeneratieve landbouw. Lees verder.


Foto: Pixabay

Ecologische Autoriteit: Natuurgebieden in slechte staat

NOS

De natuur in vier gebieden in Limburg, Zuid-Holland en Utrecht is er niet goed aan toe en de provincies hebben te weinig inzicht in de oorzaken van de problemen. Dat zegt de Ecologische Autoriteit (EA) op basis van de eerste natuurdoelanalyses die deze provincies hebben gemaakt. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Rond waterbeleid dreigt zelfde getouwtrek als bij stikstof

NOS

Om voldoende schoon drinkwater in de toekomst te hebben en de natuur te beschermen gaat het Nederlandse waterbeleid op de schop. Dat kan vergaande gevolgen hebben voor landbouw, woningbouw en industrie. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.