Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bijeenkomst Platform Bronbemalen 'Grondwatergebruikssystemen in de BRO' - 16 juni 2023

Datum: vrijdag 16 juni 2023
Tijd: 09.30 - 16.30 uur
Locatie: De Reehorst te Ede

Achtergrond
In de Basisregistratie Ondergrond (BRO) staan sinds 1 juli 2022 ook gegevens over grondwatergebruikssystemen. (Binnenkort) dus ook die van uw bemalingsproject. Hoe kunt u deze gegevens aanleveren? En gebruiken? Wat is de rol van de bronhouder (het waterschap) en de bemaler in dit proces? Daarover gaat deze bijeenkomst.

De inhoudelijke focus van deze dag zal liggen op gegevensuitwisseling over Grondwatergebruiks-systemen. Hierin spelen waterschappen een grote rol als bronhouder, aangezien zij verplicht zijn om gegevens te leveren aan de BRO. In aanvulling daarop nemen we ontwikkelingen over uitwisseling rond Geotechniek, Grondwatermonitoring en Bodemenergiesystemen ook mee. Daarbij gaan we voor deze bijeenkomst alvast uit van het nieuwe wettelijk kader: de Omgevingswet en de bijbehorende terminologie. We behandelen vragen over het gebruik en de aanlevering van gegevens. Zoals: hoe werkt de aanlevering en het gebruik in de praktijk? Wie is de opdrachtgever bij een bemaling en hoe zijn de verantwoordelijkheden vastgelegd? Wat is de verhouding met Landelijk Grondwater Register? En wat wordt concreet van u verwacht?

Programma
In het ochtendprogramma gaan we vooral inhoudelijk in op gegevensuitwisseling via de BRO. In de middag bieden we de optie aan om een rondleiding te volgen over het ENKA-terrein in Ede, een volledig herontwikkelde bodemsaneringslocatie.

Voor wie is deze bijeenkomst interessant?
Deze bijeenkomst is interessant voor iedereen die betrokken is bij het bemalingswerkveld. Bemalers, bemalingsadviseurs, vergunningverleners of beleidsadviseurs van waterschappen, opdrachtgevers van bemalingen en BRO-coördinatoren. Ons doel is dat elke rol in de bemalingsketen (en in de gegevensuitwisseling!) is vertegenwoordigd bij deze bijeenkomst, dus voel je ook vrij om uw contacten op deze bijeenkomst te wijzen.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor deze gratis bijeenkomst.

Oproep: stuur uw vragen op en deel uw projecten
We zijn nog bezig met het programma en daar kunt u ook invloed op uitoefenen! We willen deelnemers vast vragen om na te denken over vragen die in hun werk spelen rondom dit onderwerp. Vragen kunnen van te voren worden ingestuurd, zodat we deze kunnen verwerken in de presentaties. Wanneer u werkt aan een interessant project dat u graag met de groep wilt delen laat het ons weten, deze kunnen als praktijkcasussen op het programma worden gezet. U kunt een mail sturen naar secretariaat@sikb.nl.

Tip
Kijk vooraf alvast het webinar (BRO’tje) van het Programmabureau BRO over de toevoeging van grondwatergebruikssystemen terug via deze link.

Gerelateerd