Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 7e jaargang, nr. 9 - 9 mei 2023
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Saxion begeleidt archeologen naar breder werkveld

Studenten die als archeoloog afstuderen aan hogeschool Saxion vinden lang niet altijd ook als archeoloog een baan. De branche is daarvoor te klein. Saxion begeleidt hen daarom in een keuze voor een breder werkveld, zoals die van de bodem en ondergrond. Teamleider Arlette van Wijhe licht toe. Lees verder.


Arlette van Wijhe – eigen foto

Op de voorgrond

Beneden is het druk en spannend

NRC

Klei, veen, zand, de grond onder onze voeten heeft in Nederland vele vormen. Wat merk je daar bovengronds van? Een nadere blik in de diepe donkerte. Lees verder.


Foto: Pixabay

Actueel

Energiesystemen in ondergrond oplossing voor kleinschalige warmtenetten

TNO

Kan een gesloten energiesysteem in de diepe ondergrond gebruikt worden als kleinschalig collectief warmtenet? TNO, Itho Daalderop, Encor, EBN, TuGeo en Bentonietfabriek zijn recent gestart met een project om een warmtenetconcept te ontwikkelen dat modulair uitgerold kan worden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Jaarplannen 2023

SIKB

Het SIKB-bestuur heeft op 13 april 2023 de Jaarprogramma’s Bodembeheer, Bodembescherming en Archeologie vastgesteld. Voor Bodembeheer wordt in 2023 onder meer vervolg gegeven aan herziening van diverse schema’s en protocollen. Ook wordt verder gewerkt aan aanpassing van handreikingen voor de overheden voor de Omgevingswet. Tevens wordt vanuit SIKB bijgedragen aan de acties in het kader van het Programma Versterking kwalibo-stelsel van het Ministerie van I&W. Lees verder.


Foto: Pixabay

Miljarden euro’s extra voor aardwarmte

Geothermie Nederland

De komende jaren zal de productie van aardwarmte in Nederland naar verwachting flink groeien. Minstens 18 nieuwe projecten zullen worden ontwikkeld dankzij een exploitatiesubsidie van in totaal bijna 2 miljard euro. Lees verder.


Foto: Pixabay

Gemeenten let op: specifiek bodembeleid vervalt bij komst Omgevingswet

Omgevingsweb

Door de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten in actie komen om te voorkomen dat gebiedsspecifiek bodembeleid per 1 januari vervalt. Lees verder.


Foto: Pixabay

PFAS: van wondermiddel tot opstapelend probleem

RTL Nieuws

Dagelijks maak je gebruik van PFAS. Dat stofje zorgt ervoor dat je eitje niet aanbakt en je regenjas waterafstotend is. Maar PFAS-stofjes komen ook in de natuur en kunnen slecht zijn voor je gezondheid. De Europese Unie denkt daarom aan een totaalverbod op PFAS. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Lees verder.


Foto: Pixabay

Rechter legt gasproject bij Schiermonnikoog stil

NOS

De bouw van een boorplatform op de Noordzee bij Schiermonnikoog is door de voorzieningenrechter stilgelegd vanwege mogelijke natuurschade. Het is volgens de rechter niet duidelijk hoeveel invloed de stikstofuitstoot zal hebben op de Natura 2000-gebieden in de buurt. Lees verder.


Foto: Pixabay

Eerste Kamerlid stelt vragen over opslagtanks

SIKB

De leden van de fractie van GroenLinks in de Eerste Kamer hebben in het debat over het ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet het kabinet een aantal vragen gesteld over de situatie met betrekking tot bovengrondse tankinstallaties. Daarbij verwees woordvoerster Saskia Kluit naar het SIKB position paper ‘Veilige bovengrondse tankinstallaties in de Omgevingswet’. Lees verder.


Saskia Kluit, Groen Links - eigen foto

Droogte nog niet in het verschiet na natte maand april

H2O Waternetwerk

Het droogteseizoen is dit jaar nat begonnen. In april viel er landelijk gezien behoorlijk veel regen en dat is goed nieuws voor waterbeheerders. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

8–12 mei 2023
Geoweek 2023
11 mei 2023, Lelystad
Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad
16 mei 2023, Veenendaal
Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar
17 mei 2023, Dronten
Nationaal Engagement Evenement over de EU bodem missie - Nederland
23 mei 2023, Utrecht
Expertmeeting Nationaal Programma Bodem en Ondergrond
13 juni 2023, Amsterdam
Een gezonde leefomgeving doe je samen
15 juni 2023, Ede
Afscheidssymposium Theo Edelman
16 juni 2023, Ede
Platform Bronbemalen: Grondwater-gebruikssystemen in de BRO
3 oktober 2023, ’s Hertogenbosch
Jaarcongres SIKB: Ondersteboven
30 oktober 2023, ’s Hertogenbosch
Schakeldag Rijkswaterstaat
9 november 2023, Assen
Noord-Nederlandse Bodemdag
16 november 2023, omgeving Amsterdam
Nationaal Congres Bodemdaling 2023
 

Uitgelicht

Bijeenkomst Platform Bronbemalen 'Grondwatergebruikssystemen in de BRO' - 16 juni 2023

In de Basisregistratie Ondergrond (BRO) staan sinds 1 juli 2022 ook gegevens over grondwatergebruikssystemen. (Binnenkort) dus ook die van uw bemalingsproject. Hoe kunt u deze gegevens aanleveren? En gebruiken? Wat is de rol van de bronhouder (het waterschap) en de bemaler in dit proces? Daarover gaat deze bijeenkomst. Lees verder.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Oproep: Betere bescherming bestrijdingsmiddelen

H2O Waternetwerk

Zorg voor een veilige leef- en werkomgeving, bescherm de biodiversiteit en waterkwaliteit en stem tegen de Europese verlenging van toelating van glysofaat. Dat is de oproep van een brede coalitie van organisaties aan de overheid in het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Factsheet Kaderrichtlijn Water en Nitraat

Vewin

De aanwezigheid van nitraat in grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie is een langjarig en hardnekkig probleem. Dit komt duidelijk naar voren in de factsheet 'De tijd dringt' over de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en nitraat, dat onderzoeksinstituut KWR in opdracht van Vewin heeft gemaakt. Lees verder.


Foto: Pixabay

Elke druppel water optimaal benutten

WUR

Het watersysteem in Nederland staat door klimaatverandering, verontreinigingen en toenemend watergebruik steeds verder onder druk. Dat betekent dat we efficiënter moeten omgaan met het beschikbare water. In het programma AquaConnect werken onderzoekers met partners uit de watersector aan een slim en circulair watersysteem. Lees verder.


Foto: Pixabay

Water en bodem leidend, maar wat zijn de meerkosten?

Klimaatweb

Klimaatadaptief bouwen gaat van de ontdekkingsfase naar de uitvoering. Inzicht in de kosten komt dan uiteraard goed van pas. Vier regio’s lieten daar onderzoek naar doen, Sander van der Wal rapporteert namens &Flux en Arcadis. De conclusie: de bandbreedtes komen steeds duidelijker in beeld. Lees verder.


Foto: Pixabay

De verzakte huizen in Nieuw-Amsterdam

NPO

Door inklinkend veen veroorzaakt door klimaatverandering, onttrekken van grondwater door de landbouw en een zwalkend Waterschap verzakt de grond. Meer dan honderd huizen hebben schade opgelopen. Twee onderzoeken zijn er uitgevoerd, maar een link tussen grondwater en schade wordt niet gemaakt. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Is een veen-bewoner een andere Nederlander dan een zand-bewoner?

NRC

Zegt de grond onder onze voeten iets over wie we zijn? Op zoek naar sporen van eeuwenlange menselijke bemoeienis in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.