Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 22 - 21 december 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Bodem heeft weer prioriteit, ook bij het Rijk

Een nieuw bestuurlijk akkoord bodem en ondergrond in de maak tussen overheden met een looptijd van acht jaar. Bodemkwaliteiten hoogstwaarschijnlijk als nieuwe toevoeging in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). En nog veel meer. Gilbert Boerekamp kijkt vol vertrouwen uit naar 2022. Lees verder.


Gilbert Boerekamp - eigen foto

Op de voorgrond

Geactualiseerd handelingskader PFAS

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 13 december 2021 is een geactualiseerde versie van het handelingskader PFAS voor hergebruik van grond en baggerspecie gepubliceerd. Vanaf deze datum kan de uitvoeringspraktijk van het gewijzigde handelingskader gebruik maken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Actueel

Water en bodem sturend bij ruimtelijke planvorming

H2O waternetwerk

Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming. Waterschappen worden daar eerder bij betrokken en de watertoets krijgt een dwingender karakter. Dat is inzet van het nieuwe kabinet, blijkens het regeerakkoord. Lees verder.


Foto: Pixabay

Videoserie De Toepassing: Baggeren, onderdeel van waterbodembeheer

SIKB

De Toepassing: Baggeren, onderdeel van het waterbodembeheer. Een nieuwe video over wat er zoal komt kijken bij het baggeren, met veel fraaie beelden en een uitleg over de SIKB-protocollen, in minder dan een kwartier uitgelegd. De video is hier te zien.


Still uit de videoserie – foto SIKB

Slappe bodem onder het spoor

RTL Nieuws

Het treinverkeer in Nederland heeft last van een slappe bodem onder grote delen van het spoor. Door de bodemgesteldheid moeten treinen op drukke delen langzamer rijden of dreigen geplande extra treinen te worden geschrapt. Lees verder.


Foto: Pixabay

PFAS in heel Nederland in het grondwater

RIVM

Uit onderzoek van RIVM blijkt dat PFAS overal in Nederland in het grondwater kunnen zitten. Het gaat meestal om lage concentraties. De hoogste concentraties zijn gevonden in het grondwater dat net onder het bodemoppervlak zit, direct onder het maaiveld. Lees verder.


Foto: RIVM

Metingen bodemkwaliteit voor bepaling meerwaarde grasland

WUR

In een vierjarig onderzoek wordt de meerwaarde van extensief kruidenrijk grasland en productief kruidenrijk grasland voor de biodiversiteit en agrarische productie bepaald, in vergelijking met regulier blijvend grasland. Dit gebeurt in het Living Lab kruidenrijk grasland. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuw startmoment opleiding Coördinator Grondwatertechniek

SIKB

Bij Hogeschool Van Hall Larenstein start op 2 februari 2022 een vernieuwde opleiding voor Coördinator Grondwatertechniek. SIKB is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding. Lees verder.

Jonge bodemprofessionals helpen gemeente Leiden

Jongbodem

Hoe kan de bodem de leefbaarheid verhogen in het stationsgebied van Leiden? Dat was de hoofdvraag aan de jongeren die deelnamen aan het JongBodem-weekend in november. Lees verder.


Foto: Marissa Frambach

Kamerbrief over normstelling batterijen in AEC-bodemas

Rijksoverheid

Staatssecretaris Van Weyenberg (Infrastructuur & Waterstaat) heeft op 16 december 2021 een kamerbrief verstuurd over batterijen in AEC bodemas. In deze brief geeft hij aan hij in gesprek is met de afvalverwerkers over hoe batterijen beter van AEC-bodemas gescheiden kunnen worden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Handboek ‘Bemaling van bouwputten en sleuven’ tot 1 juni 2022 gratis online te raadplegen

SIKB

Vanaf nu staat het handboek 'Bemaling van bouwputten en sleuven' in de digitale kennisbank van CROW. Deze publicatie kan iedereen die zich aanmeldt bij de kennisbank kosteloos raadplegen. Lees verder.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

13 januari 2022
BRO’tje Vraag-maar-raak
8 februari 2022
RWS-Schakeldag
10 maart 2022
SIKB jaarcongres ‘SIKBubbels - Kom uit je bubbel!’
21 april 2022
Symposium Bodembreed
19 mei 2022
Nationaal Symposium Bodemenergie; verplaatst!
 

Uitgelicht

Schakeldag 2022

‘Durven, beginnen, doen!’ is het thema van de Schakeldag 2022. Die vindt plaats op dinsdag 8 februari. Met het oog op de recente corona-ontwikkelingen is gekozen voor een digitale editie. Een ander soort Schakeldag dus, maar wel een editie met de inhoudelijke lading zoals u die van de Schakeldag gewend bent. U kunt zich hier aanmelden als deelnemer.


Beeld: Rijkswaterstaat, Ministerie van IenW

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Spijker uw kennis over bodemenergie bij op de Bodembreed Academie

Bodembreed Academie

De Bodembreed Academie, het online leerplatform bodem en ondergrond, is uitgebreid met een aantal kennismodules over bodemenergie. U vindt er webinars van het Gebruikersplatform Bodemenergie, over systemen voor warmte-koude opslag en over geothermie. Lees verder.


Foto: Pixabay

Opslaan afvalwater Twente per direct opschorten

NOS

De Tweede Kamer wil dat de regering het injecteren van giftig afvalwater in lege gasvelden in Twente per direct opschort. De regering moet ook zo snel mogelijk met een andere oplossing komen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Complexe samenwerkingsverbanden onder de grond

NRC

Wetenschapper Lore Kutschera deed een leven lang wortelonderzoek. De collectie prachtige pentekeningen is door Wageningen University gedigitaliseerd en online gezet. Lees verder.


Foto: Pixabay

Drukbezocht seminar Digitaal werken in de archeologie

SIKB

Op 25 november jl. verzorgde SIKB samen met BAP en SAMPL een online seminar over de basisbeginselen van het digitaal werken in de archeologie. Klik hier om de presentaties en de opname van het seminar terug te kijken.


Foto: Pixabay

Daadkracht tegen droogte

Deltares

Landbouw en natuur hebben ernstig te lijden onder de droogte. Structurele maatregelen, investeringen en daadkrachtig bestuur zijn nu nodig. Lees verder.


Foto: Pixabay

Een laagje klei op het veen remt de CO2-uitstoot

Trouw

Een klein laagje klei aanbrengen op het gras in veenweidegebied remt de uitstoot van kooldioxide. De klei biedt de plantenresten in de bodem bescherming. Lees verder.


Foto: Pixabay

Veiligheid schuine boringen voor aardwarmte

Waterforumnet

Schuine boringen om aardwarmtebronnen onder grondwatervoorraden te bereiken leveren niet altijd risico’s voor de kwaliteit van het grondwater op. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

‘Wacht niet op een volgende watersnood’

Trouw

Kunnen we nog in de Randstad blijven wonen of moeten we naar hogere delen van het land verhuizen? ‘Het is niet verstandig om te blijven bouwen op de manier waarop we dat altijd deden’, zegt deltacommissaris Peter Glas. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.