Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuw startmoment opleiding Coördinator Grondwatertechniek

Bij Hogeschool Van Hall Larenstein start op 2 februari 2022 een vernieuwde opleiding voor Coördinator Grondwatertechniek. SIKB is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding.

Opgeknipt in modules
De opleiding Coördinator Grondwatertechniek is in modules opgeknipt, waardoor de opleiding naar wens in delen is te volgen. Daarmee is de opleiding beter in te plannen in het dagelijkse werk en het privéleven. De modules Kennisverwerving ondergrond en grondwater, Ontwerp boor- en bemalingssystemen, Realisatie en Projectmanagement worden ieder afzonderlijk met een certificaat afgesloten. Na alle vier de modules gevolgd te hebben en met goed gevolg te hebben afgerond, dan wordt het getuigschrift voor de opleiding Coördinator Grondwatertechniek afgegeven. In de vernieuwde opleiding blijven cursisten elkaar ontmoeten voor kennisdeling en om te netwerken. Ook de interessante gastlessen, met gastdocenten vanuit de hele branche, krijgen weer een plek in het programma. Kijk hier voor meer informatie.