Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 1 - 19 januari 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Water en bodem leidend worden in ruimtelijke ontwikkeling'

Omgevingsweb

‘Ik heb voor deze functie gekozen, omdat hier drie liefdes van mij samenkomen: de liefde voor duurzaamheid, veiligheid en openbaar bestuur. Het is geen groot geheim dat ik geen achtergrond heb in waterbeheer, maar het zit wel in mijn genen’, vertelt Dijkgraaf Marijn Ornstein aan de redactie van Omgevingsweb. Lees verder.


Marijn Ornstein - foto Omgevingsweb: Evert van de Worp

Op de voorgrond

SKB-cahiers op Bodembreed Academie

Bodembreed Academie

Van 1995 tot 2015 heeft het netwerk van de Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB) veel praktijkkennis ontwikkeld over bodem en ondergrond, met name over onderzoek en sanering daarvan. Lees verder.


Foto: Pixabay

Actueel

Mark Harbers: Nieuwe Minister van Infrastructuur en Waterstaat

NOS

Mark Harbers (53 - VVD) noemt het ministerie waar hij deze week aan de slag is gegaan 'een heel mooi departement'. 'Van jongs af aan heb ik al belangstelling voor alles wat rijdt, vaart en vliegt'zei hij kort voor zijn aantreden. Lees verder.


Foto: RVD - Martijn Beekman

Vivianne Heijnen: Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat

NOS

CDA'er Vivianne Heijnen (38) verdiende haar sporen in de politiek in het Maastrichtse gemeentebestuur. Sinds 2018 was ze wethouder en locoburgemeester, met economie, arbeidsmarkt, wonen en welstand in haar portefeuille. Het CDA vroeg haar naar Den Haag te komen, waar ze inmiddels is aangetreden als staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat. Lees verder.


Foto: RVD – Martijn Beekman

Geologische Dienst maakt Nederlandse ondergrond zichtbaar

TNO

Nederland staat voor grote opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie en grootschalige woningbouw. De ondergrond speelt bij de oplossing van deze vraagstukken een cruciale rol. De Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, maakt de ondergrond weer een stuk beter zichtbaar. Lees verder.


Foto: TNO

Omgevingswet koerst aan op 1 juli 2022

Rijkswaterstaat/Bodem+

Minister Ollongren, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), IPO en Unie van Waterschappen blijven aankoersen op een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Lees verder.


Beeld: Pixabay

Verhoging afvalstoffenbelasting per 1 januari 2022

Rijkswaterstaat/Bodem+

De afvalstoffenbelasting is per 1 januari 2022 omhooggegaan naar € 33,58 per ton. De heffing geldt voor het storten én verbranden van afval, dus ook voor het storten van verontreinigde grond. Afval en grond die worden gerecycled, worden niet belast. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Bodemenergie belangrijk voor klimaatdoelstellingen

Gebruikersplatform Bodemenergie

Als we in Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruiken, voorzien bodemenergiesystemen circa 25% van de gebouwen van duurzame verwarming en koeling. Branchevereniging Bodemenergie zet zich in voor verantwoorde en duurzame inzet van de ondergrond voor de energietransitie en optimale werking van bodemenergiesystemen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

20 januari 2022
Webinar Bodemenergie voor gemeenten
27 januari 2022
Online bijeenkomst Platform Toezicht Bodem
10 februari 2022
Kennisdag zoet water en ruimtelijke adaptatie
15 februari 2022
Online bijeenkomst Platform Toezicht Bodem
8 maart 2022
RWS-Schakeldag
10 maart 2022
SIKB jaarcongres ‘SIKBubbels - Kom uit je bubbel!’
21 april 2022
Symposium Bodembreed
19 mei 2022
Nationaal Symposium Bodemenergie; verplaatst!
 

Uitgelicht

Online bijeenkomsten Platform Toezicht Bodem

Het PTB organiseert twee online bijeenkomsten (27 januari en 15 februari 2022) met diverse workshops. Deze workshops zijn bedoeld voor toezichthouders en handhavers van omgevingsdiensten, waterkwaliteitsbeheerders, bevoegde gezagen en inspectiediensten, die in de praktijk werkzaam zijn in het bodemtoezicht of bestuursrechtelijke handhaving. Lees verder.


Beeld: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Hittegolven heter door droogte

WUR

Tijdens een hittegolf valt er geen regen en droogt de bodem uit. Hierdoor stijgt de temperatuur nog verder. Maar opvallend genoeg heeft deze droogte ook een voordeel: hierdoor daalt de luchtvochtigheid en is een hittegolf minder dodelijk. Lees verder.


Foto: Pixabay

Ontwerpversies Wijzigingsbladen BRL SIKB 4000 Archeologie

SIKB

Het CCvD Archeologie heeft de ontwerpversies van twee wijzigingsbladen bij BRL SIKB 4000 Archeologie versie 4.1 vrijgegeven voor een openbare reactieronde. U kunt tot uiterlijk 18 februari 2022 reageren op de ontwerpversies. Lees verder.


Foto: Pixabay

Help: Het Groene Hart verzakt

AD

We zijn rijkelijk laat met onderzoek naar bodemdaling van veenweidegebieden. Dat zegt dé deskundige van het land, de geoloog Gilles Erkens. Hoe meer we weten, hoe beter het zakken van de bodem is tegen te gaan, zegt hij. Lees verder.


Foto: Pixabay

Zoet grondwater onder de zee: bron van water?

Deltares

In veel kustgebieden in de wereld bevinden zich grote hoeveelheden zoet grondwater onder de zeebodem. Deze zouden kunnen dienen als tijdelijke waterbron in kustgebieden met waterschaarste. Lees verder.


Beeld: Deltares

Zuinig omgaan met grondstoffen

WUR

Nederland is koploper op het gebied van efficiënt voedsel produceren. Maar jaarlijks wordt voor 830 miljard euro aan niet gebruikt voedsel weg gegooid. Dus moet het voedselsysteem op z’n kop. Hoe doen we dat? Beluister hier de podcast.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

‘Je kunt cru gezegd beter een aardbeving hebben’

Trouw

In Friesland lopen ruim 5000 woningen in het veenweidegebied gevaar. De houten palen waarop ze rusten rotten weg door lage waterstanden. Gedupeerden roepen overheden op tot financiële steun. Lees verder.


Schade door funderingsproblemen - foto: E.J. Nusselder

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.