Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 12 - 22 juni 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Programma Versterking Bodemstelsel

Veertig concrete verbetermaatregelen

Beiden zijn van origine “Wageningers” en momenteel actief betrokken bij het Programma Versterking Bodemstelsel: Bart Crijns is als projectleider verantwoordelijk voor het project Versterking van de publieke sturing en de inrichting van het stelsel zelf. Gwen van de Bilt neemt als projectleider de versterking van de VTH-keten voor haar rekening. Lees verder.


Bart Crijns - eigen foto - Gwen van de Bilt – eigen foto

Op de voorgrond

Omgevingswet: Eerste Kamer blijft dwarsliggen

Gemeente.nu

De Eerste Kamer stelde dinsdag in meerderheid dat de Omgevingswet niet klaar is voor de praktijk. Groot vraagteken blijft of de digitalisering werkt. Tot frustratie van verantwoordelijk minister De Jonge.
De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kon de zorgen bij de Eerste Kamer over de Omgevingswet tijdens een overleg niet wegnemen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Actueel

Afvalverwerking in Nederland in cijfers

Rijkswaterstaat/Bodem+

Nieuwe rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2020’ gepubliceerd. De cijfers over 2020 laten zien dat 9% meer gft is gecomposteerd, 3% meer afval is verbrand en 14% minder afval is gestort ten opzichte van het jaar ervoor. Er is minder geïmporteerd afval verbrand en er is minder bedrijfsafval en bouw- en sloopafval gestort. lees verder.


Hoeveelheid afval verwerkt in 1992 tot en met 2020 - Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

Geavanceerde tijdmachine voor bodemprocessen

Deltares

Onlangs heeft de opening plaatsgevonden van een nieuwe onderzoeksfaciliteit van Deltares: de unieke GeoCentrifuge. Met de GeoCentrifuge worden bodemprocessen op schaal getest. Lees verder.


Beeld: Deltares

Programmabureau SIKB krijgt archeologische versterking

SIKB

Archeoloog Kasper van den Berghe (49) gaat het SIKB-programmabureau versterken. Hij zal programmasecretaris Archeologie Esther Wieringa ondersteunen bij verschillende werkzaamheden en daarnaast een aantal taken zelfstandig uitvoeren. Daaronder de ontwikkeling van de KNA Leidraad Stadskernonderzoek, het actualiseren van bestaande KNA Leidraden en kennisdocumenten en het begeleiden van de actualisering van de KNA eisen aan conserveren. Lees verder.


Kasper van den Berghe - eigen foto

Kennis over microplastics in de bodem schiet nog tekort

Rijkswaterstaat/Bodem+

Er moeten betrouwbare standaardtechnieken worden ontwikkeld om microplastics in de bodem te analyseren. Dat blijkt uit een literatuurreview van het RIVM. Zolang dit er nog niet is, kunnen onderzoekers geen betrouwbare analyses doen naar wat de aanwezigheid van microplastics in de bodem betekent voor de gezondheid. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Internetconsultatie wijziging Regeling bodemkwaliteit

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 8 juni 2022 is de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) gestart. Deze consultatie is te benaderen via de website van internetconsultatie. Reageren is mogelijk tot 6 juli 2022. Lees verder.


Foto: Pixabay

Veerman: Bodem is bron van alle leven

Akkerwijzer.nl

Burgers mogen beter beseffen dat de bodem de bron van alle leven is en sommige boeren ook. Volgens oud-minister van landbouw Veerman beïnvloedt iedereen altijd de bodem, bij wat je ook maar doet. Zijn belangrijkste boodschap: de boer is onmisbaar bij bodembeheer. Agrarische ondernemers kunnen namelijk voorkomen dat bodems degraderen. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Compleet en relatief ongeschonden Romeins heiligdom ontdekt in Gelderland

RCE

In Herwen-Hemeling (gemeente Zevenaar) hebben archeologen een opzienbarende vondst gedaan. Een compleet en relatief ongeschonden Romeins heiligdom vlakbij UNESCO Werelderfgoed Romeinse Limes. Op deze plek hebben meerdere tempels gestaan. Lees verder.


Foto: RAAP

Team Explosieven Verkenning werkt samen met EOD en gemeenten

Kenniscentrum-oo-.nl

Het Team Explosieven Verkenning komt in actie bij de vondst van een explosief of verdacht pakketje. Maar ook als het gaat om ontplofbare oorlogsresten. Wim Hendriks, werkzaam bij politie Nijmegen met als nevenfunctie onder meer Teamleider Explosieven Veiligheid, vertelt over de taken van zijn team en over samenwerking met de EOD en gemeenten. Lees verder.


Foto: Pixabay

Waarom moeten we de bodem redden?

Consciousplanet.org

De Bodemdieren vragen zich af waarom de Bodem verdrietig is. Haar vrienden zijn weggegaan en ze begint op zand te lijken! Ze vragen de Bodem wat er gedaan kan worden om haar beter te laten voelen. Ze vertelt hen dat het gemakkelijk is en dat ze een brief aan de mensen moeten schrijven om hen te vragen de manier waarop ze haar behandelen te veranderen. Kun jij ze helpen? Bekijk het filmpje op YouTube.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

23 juni 2022
Opkomende verontreinigingen
27 juni 2022
TERRAENVISION 2022
28 juni 2022
Platform Bodembeheer: Nuttige toepassing grond en bagger
29 september 2022
SIKB Jaarcongres 2022: Verbind je bubbel
10 oktober 2022 Zwolle
SIKB: De omgevingswet en onze protocollen en richlijnen
11 oktober 2022 's-Hertogenbosch
SIKB: De omgevingswet en onze protocollen en richlijnen
10 november 2022
Noord-Nederlandse Bodemdag
 

Uitgelicht

Nuttige toepassing grond en bagger - 28 juni 2022

Nederland heeft behoefte aan beleid waarbij geen schaarste is in het aanbod van grond en bagger, kringlopen zoveel mogelijk gesloten worden en het beter functionerenvan het bodemsysteem centraal staat.Dat is nu nodig: we staan aan de vooravond van de verbouwing van Nederland. Lees verder.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

6000 jaar oude graven bij Angeren

Rijkswaterstaat/Bodem+

Opnieuw is er een bijzondere archeologische vondst gedaan. Ter hoogte van Angeren, in gemeente Lingewaard, hebben archeologen menselijke resten gevonden. Zij vermoeden dat het gaat om personen die daar ongeveer 6000 jaar geleden zijn begraven. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Dijkbekleding met baggerspecie

h2o Waternetwerk.nl

Is het mogelijk om bagger in te zetten voor de bescherming van dijken? Dat probeert waterschap Scheldestromen uit op een zeedijk. Daarvoor worden zeer sterke blokken van baggerspecie gebruikt die onder hoge druk zijn samengeperst. Lees verder.


Foto: Pixabay

De Omgevingswet en autowasbedrijven

SIKB

Na meerdere keren te zijn uitgesteld, moet nu op 1 januari 2023 de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Voor autowasbedrijven betekent dit onder meer dat de eisen voor de afvoer en opslag van afvalwater duidelijker omschreven worden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Strategienormen landbodem

NEN

NEN heeft de ontwerpen gepubliceerd van twee herziene Nederlandse normen voor de strategie voor het uitvoeren van verkennend en vooronderzoek van landbodem. Belanghebbenden kunnen commentaar leveren op deze documenten. De openbare commentaarronde start op 15 juli en eindigt op 15 september. Lees verder.


Foto: NEN

Alarm over gaswinningsplan Noordzee

h2o Waternetwerk.nl

In een open brief hekelen 432 wetenschappers het kabinetsbesluit om gaswinning in de Noordzee bij Schiermonnikoog toe te staan. Dat is volgens hen niet verenigbaar met de klimaatdoelstelling om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Milieu-impact van voedselproductie moet meer nadruk krijgen

WUR

Voedingsrichtlijnen van nationale overheden zijn bedoeld om een gezonde levensstijl te stimuleren. Uit een nieuw internationaal onderzoek gepubliceerd in de Lancet Planetary Health blijkt echter dat bij de beoordeling van nationale voedingsrichtlijnen ook moet worden gekeken naar de milieu-impact van voedselproductie. Lees verder.


Foto: Pixabay

Gaat Nederland de KRW-doelen halen?

Unie van Waterschappen

Onderzoekers van Witteveen+Bos waarschuwen in hun rapport 'Gaat Nederland de KRW-doelen halen?' dat er mogelijk een juridische crisis kan ontstaan wanneer de waterkwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet worden gehaald in Nederland.Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Hoe ernstig is de bodemdaling in dichtbevolkte delta’s?

De Volkskrant

Deltagebieden dreigen te verdrinken. Er is te weinig aanvoer van zand en modder uit rivieren, en de bodem klinkt in door grondwaterwinning. Voeg daar nog eens de stijging van de zee aan toe. Door de natuurlijke dynamiek van de rivieren en getijden (deels) te herstellen, kun je zorgen voor meer landaanwas. Wij vroegen ons af: wat zijn dat precies voor herstelmaatregelen, en hoe ernstig is de bodemdaling in dichtbevolkte delta’s? Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.