Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Programmabureau SIKB krijgt archeologische versterking

Archeoloog Kasper van den Berghe (49) gaat het SIKB-programmabureau versterken. Hij zal programmasecretaris Archeologie Esther Wieringa ondersteunen bij verschillende werkzaamheden en daarnaast een aantal taken zelfstandig uitvoeren. Daaronder de ontwikkeling van de KNA Leidraad Stadskernonderzoek, het actualiseren van bestaande KNA Leidraden en kennisdocumenten en het begeleiden van de actualisering van de KNA eisen aan conserveren.


Kasper van den Berghe

Brede werkervaring
Senior KNA-actor Kasper van den Berghe is, naar eigen zeggen, ‘door het gadeslaan van opgravingen in de Broerenkerk te Zwolle al sinds mijn veertiende levensjaar aan de archeologie verknocht’. Hij heeft lange tijd bij zowel gemeentelijke diensten als bij commerciële partijen gewerkt en is nu eigenaar van het internationaal opererende archeologisch onderzoeksbureau FindX, een veelzijdig bureau dat zowel ondersteuning biedt aan overheden en archeologische bedrijven, scholing voor professionals in de archeologie en niet archeologische professionals die met archeologie in aanraking komen aanbiedt en zelfstandig geo-archeologisch onderzoek uitvoert. ‘Meest trots zijn wij in onze analyses op het vlak van geochemie, fytolieten en non pollen palynomorfen. Dat zijn overal aanwezige, met het blote oog onzichtbare, maar essentiële indicatoren die ons veel beter blijken te laten zien en zeggen wat er daadwerkelijk op de plaats van onderzoek in het verleden is gebeurd dan vaak wordt aangenomen’.

Promotieonderzoek
Binnenkort start hij met een promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden naar de archeologische waarden van vuilstortplaatsen uit de 19e en begin van de 20e eeuw. Deze blijken een schat aan informatie in zich dragen die nergens anders te vinden is. ‘Een onderzoek dat al doende bodemverontreiniging, -sanering en archeologie samenbrengt’, de pijlers van SIKB’.

Kennis en ervaring delen
Bij SIKB ziet hij kans zijn kennis en ervaring om ‘de beste manier om een bepaald soort onderzoek uit te voeren,’ te delen met het veld. Naast zijn werkzaamheden, maar toch ook daarmee nauw verbonden, heeft hij ‘een stiekeme kunstdroom’. Kunst, landschap en archeologie in nieuwe vormen samen te verbeelden en zo ons erfgoed op een andere wijze dan in musea te tonen.’