Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 19 - 10 november 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Voormalige stortplaatsen: Kansen voor beheer en gebruik

In Nederland zijn ongeveer 4.000 voormalige stortplaatsen bekend. De oppervlakte bedraagt ongeveer 8.000 hectares. In de transitie naar de Omgevingswet krijgen gemeenten de ruimte om regels op te stellen. Ron Nap, senior adviseur bij Bodem+ en Renate van Dijk-Lubbers, consultant ondergrond bij Tauw bv, lichten toe. Lees verder.


Renate van Dijk-Lubbers en Ron Nap - eigen foto's

Op de voorgrond

Certificering cruciaal binnen wet- en regelgeving

‘Certificering van werkprocessen kan tussen de publieke en private sector een cruciale schakel vormen in de kwaliteitsborging’, stelt Martin de Bree in een deze week verschenen publicatie van SIKB en KIWA. ‘Het heeft grote waarde, maar kent uiteraard ook gevaren’. Lees verder.


Martin de Bree - eigen foto

Actueel

Normen voor thermisch gereinigde grond onvoldoende veilig

RIVM

De huidige normstelling blijkt onvoldoende geschikt om thermisch gereinigde grond (TGG) veilig in het milieu te gebruiken. Er kunnen te veel zware metalen en zouten in het grond- en oppervlaktewater terecht komen. Ook blijkt TGG nog schadelijke stoffen te bevatten zoals benzeen. De gevonden concentraties leveren geen gevaar op voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Lees verder.


Foto: RIVM

Bodem in de Omgevingswet: thema Bodembreed Academie

SIKB

De Bodembreed Academie biedt webinars en leermodules aan over de veranderingen in de bodemwetgeving, door de komst van de Omgevingswet. VNG en het programma Aan de slag met de Omgevingswet zijn de makers. Het online leerplatform Bodembreed Academie is een initiatief van SBN, SIKB en KOBO. Lees verder.


Illustratie: Bodembreedacademie/SIKB

Volhoudbaar landgebruik

Bewust Bodemgebruik

Wat we nodig hebben voor volhoudbaar landgebruik, is een grote omslag in denken én doen. Hoe voorkomen we verkwisting? Door werkelijk de hele cyclus van een dienst of functie mee te nemen in de berekening, en onze keuzes te baseren op een volhoudbaar evenwicht van land. En… door minder hoge eisen te stellen aan onze levensstandaard. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Kamerbrief Omgevingswet oktober 2021 verzonden

Rijkswaterstaat/Bodem+

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft een brief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin gaat zij in op de stappen richting de inwerkingtreding op 1 juli 2022, de stand van zaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het aansluiten, inregelen en oefenen door overheden. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/bodem+

Videoserie De Toepassing: Slaan van een brandput

SIKB

Bij de bestrijding van een brand wordt steeds vaker grondwater gebruikt, dat met geboorde brandputten wordt opgepompt. Dat deze brandputten natuurlijk altijd voor voldoende water moeten zorgen, maar ondertussen geen schade mogen berokkenen aan het bodem- en watersysteem, wordt geborgd in de inmiddels geüpdatet SIKB richtlijn 2200. Lees verder.


Still uit de videoserie – foto SIKB

Gezocht deelnemers voor gebruikersonderzoek

Rijkswaterstaat/Bodem+

Bent u bezig met de Omgevingswet en de leefomgeving? Wij willen graag weten wat u van onze sites www.iplo.nl en www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl vindt. We zoeken 16 mensen die willen deelnemen aan gebruikersonderzoeken die we begin december 2021 door onafhankelijk onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel laten uitvoeren. Lees verder.


Foto: Pixabay

Jaarrapportage 2020 SIKB K903/08

SIKB

De beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT), is een belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van vloeistoffen uit opslagtanks. Het functioneren van deze richtlijn wordt periodiek beoordeeld en geëvalueerd. Lees verder.


Foto: Pixabay

BRO wint Computable Award 2021!

BRO

Het programma Basisregistratie Ondergrond heeft op 3 november de Computable Award voor meest innovatieve ICT-overheidsproject in ontvangst genomen namens de vele partijen die de BRO maken en uitvoeren. Martin Peersmann, programmamanager BRO: ‘Een prijs win je niet alleen, dat doe je samen’. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

11 november 2021
Deltacongres
15 november 2021
Netwerksessie CoP ‘Nazorg IBC locaties’
16 november 2021
Platformdag Toezicht Bodem
18 november 2021
Nationaal Congres Bodemdaling
18 november 2021
Bodemenergie in het omgevingsplan
18 november 2021
'Het gesprek': toepasbare regels voor bodem
18 november 2021
Grondwater in het omgevingsplan
18 november 2021
BRO'tje: BRO-op-straat-app
18 november 2021
Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie
25 november 2021
COB congres
25 november 2021
Grip krijgen op lood in Bodem - Problemen en Oplossingen
25 november 2021
Digitaal werken binnen de archeologie
 

Uitgelicht

Nationaal Congres Bodemdaling 2021: Een goed klimaat voor de aanpak van bodemdaling - 18 november 2021

De Nederlandse bodem daalt in grote delen van West- en Noord-Nederland. Al honderden jaren strijden Nederlanders tegen het water, maar werken we ook samen met het water in onze polders? De keuzes die daarbij worden gemaakt in vragen nu op landelijk en stedelijk gebied om een nieuwe aanpak. Lees verder.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Nieuwe reeks opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek

SIKB

Sinds 2018 biedt SIKB de opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek aan. De eerstvolgende opleidingsronde vindt plaats op 14, 21 en 28 juni 2022 in Gouda. Aanmelden kan vanaf nu. Lees verder.


Foto: Pixabay

Suppletie Verdronken Land van Zuid-Beveland gaat niet door

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het ophogen van Het Verdronken Land van Zuid Beveland wordt niet uitgevoerd. Het zou gedaan worden met baggerslib en zand uit de Zandkreekgeul, die gelijktijdig werd gebaggerd. De werkzaamheden zijn stilgelegd. De ondergrond op de werklocatie is niet verantwoord begaanbaar. Dit kan leiden tot onveilige situaties. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Beeldverhalen over circulair bouwen

Planbureau voor de Leefomgeving

In 2050 moet de Nederlandse economie circulair zijn. In een circulaire economie is er eigenlijk geen ‘afval’, omdat ‘afval’ weer als grondstof dient voor nieuwe producten. Door dit hergebruik worden er geen kostbare grondstoffen meer verspild. Met name de bouwsector, speelt hierin een belangrijke rol. Het PBL heeft hierover negen inspirerende beeldverhalen gepubliceerd. Lees verder.


Foto: Pixabay

Gouden penning voor Wageningse bodemecologen

AD

De Wageningse bodemecologen Emilia Hannula en Elly Morriën ontvingen vrijdag 5 november een gouden penning van Teylers Tweede Genootschap, onderdeel van de Teylers Stichting uit Haarlem. Lees verder.


Foto: Pixabay

Hedwigepolder: straks vol met vervuilende chemische stoffen?

NRC

De Zeeuwse Hedwigepolder zou onder water worden gezet om te voldoen aan Europese milieueisen. Nu dreigt het gebied ernstig vervuild te raken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Watersector steunt wetswijziging gewasbeschermingsmiddelen

Unie van Waterschapen

Door een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag was het sinds vorig jaar weer mogelijk om buiten de land- en tuinbouw gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. De Tweede Kamer wil deze uitspraak met een wetswijziging terugdraaien. De waterschappen en drinkwaterbedrijven steunen dit van harte. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Nederlandse graslanden krioelen van het leven

NRC

Het zijn niet alleen opiniemakers die landbouwbodems als een dorre woestenij bestempelen, ook sommige ecologen hebben het over ‘zombiegrond’ of bestempelen de bodem als ‘zo dood als een pier’. Tegen columnisten en anderen zeggen Jan Willem van Groenigen en Franciska de Vries: onze landbouwbodems zijn helemaal niet dood. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.