Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 3 - 16 februari 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

'Inzicht in de drie lagen van ons brein geeft zachtheid in communicatie'

'Om inzicht te krijgen in onze eigen bubbels en om kennis te krijgen van de bubbels van anderen is het essentieel te weten hoe ons brein werkt. Hoe de drie lagen, het reptielenbrein, het zoogdierenbrein en de neocortex functioneren, vooral wanneer er iets moet veranderen'. Dat vertelt neurowetenschapper Ayca Szapora kort in dit interview en uitgebreid op het SIKB Jaarcongres op 10 maart. Lees verder Lees verder.


Ayca Szapora – foto Hans Tibben

Op de voorgrond

Omgevingswet onder vuur

De Volkskrant

De Omgevingswet, de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening, ligt onder vuur. Automatiseringsdeskundigen, ontwerpbureaus en softwareleveranciers hebben zware kritiek op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het ict-systeem dat het fundament vormt voor de wet. Lees verder.


Foto: Pixabay

Actueel

Toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie onder de Omgevingswet

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving staat nu een redelijk compleet overzicht van de nieuwe regelgeving voor het toepassen en hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie onder de Omgevingswet. Naast de uitleg over de milieubelastende activiteiten uit het Besluit activiteiten leefomgeving, is nu ook informatie te vinden over de regels die ‘achterblijven’ in het Besluit bodemkwaliteit. Lees verder.


Foto: Pixabay

ILT controleert grondwerken met ruimtesatelliet

IL&T

Een satelliet in de ruimte die het verplaatsen van grote hoeveelheden grond op aarde in de gaten houdt. Of die beoordeelt welke grondstoffen er gebruikt worden in bouwprojecten. Op deze innovatieve manier probeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar informatiepositie op het gebied van bodemwerken te versterken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Elektrische zandzuiger is duurzamer en stiller

Rijkswaterstaat/Bodem+

Een van de bijzonderheden van de aanleg van de overnachtingshaven in Spijk is de inzet van een elektrische zandzuiger voor de baggerwerkzaamheden. Bart van Asperen, technisch manager bij Boskalis, vertelt erover. Lees verder.


De elektrische zandzuiger in actie - foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Bodemverontreiniging door drugsafval

Omgevingsweb

Variërend van enkele vaten of vuilniszakken tot bijna complete achtergelaten drugslabs: drugafvaldumpingen blijven in Nederland een aanzienlijk probleem. Weliswaar biedt de zorgplicht uit artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb) een grondslag voor gemeenten om handhavend op te treden tegen bodemverontreiniging door of met drugsafval, maar deze bepaling kan slechts worden ingezet. Lees verder.


Foto: Pixabay

'Laat alleen gecertificeerde bedrijven bodembeschermende vloeren aanleggen'

SIKB

Niet elke bodembeschermende vloer waarop meer dan 25 m³ per jaar aan vloeibare brandstoffen worden getankt, wordt aangelegd door een daartoe gecertificeerd bedrijf. Met risico’s voor de kwaliteit van de bodem als gevolg. SIKB roept gebruikers, inspectiebedrijven en het bevoegde gezag op om hierop meer nauwgezet toe te zien. Lees verder.


Gecertificeerde aanleg van een vloeistofdichte tankplaats vloer - foto: Esther Wieringa

Een nationale agenda voor de bodem

Onder het maaiveld

De toekomst van de bodem gaat iedereen aan. De roep om dit onderwerp integraal te benaderen wordt steeds luider. Met hokjesdenken komen we er niet. Daarom ontwikkelt Onder het Maaiveld een Nationale Agenda voor de Bodem waarin wordt gepleit voor een integrale visie op de bodem. Lees verder.


Foto: Pixabay

Arsenaal aan archeologische vondsten bij overnachtingshaven Spijk

Rijkswaterstaat/Bodem+

Voor de aanleg van de overnachtinghaven in Spijk, vonden er archeologische werkzaamheden plaats. Die zijn nu klaar. Tijd om de balans op te maken. Lees verder.


Voormalige steenfabriek - foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Uitstel Omgevingswet

Aan de slag met de omgevingswet

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en houdt daarom niet vast aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

17 februari 2022
BRO Ketendag
8 maart 2022
Schakeldag
10 maart 2022
SIKB jaarcongres ‘SIKBubbels - Kom uit je bubbel!’
17 maart 2022
Expeditie BRO (Save the date)
21 april 2022
Symposium Bodembreed
19 mei 2022
Nationaal Symposium Bodemenergie; verplaatst!
 

Uitgelicht

SIKB Jaarcongres 10 maart

Naast key-note Ayca Szapora (zie Uit het netwerk) spreekt Govert Geldof, civiel ingenieur en adviseur in complexe omgevings-projecten, en gaat archeoloog Jos Bazelmans in gesprek met de jonge bodemprofessional Marissa Frambach onder de titel ‘Een leven lang leren werkt twee kanten op’. Dit alles onder leiding van David van den Burg voorzitter CCvD Bodembeheer. Lees verder.


Illustratie: SIKB

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

'Bouwen, bouwen, bouwen' slecht voor grondwater

Omgevingsweb

Nederland heeft te maken met een wooncrisis. Een mogelijke oplossing om deze crisis te boven te komen, is het bouwen van duizenden nieuwe woningen. Projectontwikkelaars en waterschappen moeten niet vergeten dat het bouwen van deze woningen een nadelig effect heeft op het grondwater. Lees verder.


Foto: Pixabay

Robbert van ’t Veer nieuw bestuurslid SIKB

SIKB

Robbert van ‘t Veer is op 3 februari 2022 benoemd tot bestuurslid van SIKB. Hij vertegenwoordigt de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) en de Vereniging van Milieu Adviesbureaus (VVMA) en neemt daarmee de rol over van Menno Smits, die van zijn pensioen gaat genieten. Lees verder.


Robbert van 't Veer - eigen foto

Nieuw archeologisch speerpunt in Lomm

Limburgs Museum

Wie eens een heilige plek uit de prehistorie wil bezoeken, kan sinds 15 februari met mobiele telefoon terecht in Lomm. Dan wordt op het kruispunt tussen de Haagbeek en de Kapelstraat in Lomm een splinternieuw ‘Archeologisch Speerpunt’ onthuld. Lees verder.


Beeld: Limburgs Museum

Planten worden sterker door actief bodemleven

Nieuwe Oogst

Maatschap Lucassen in Afferden steekt veel energie in bodembeheer. Het technisch resultaat is vooruitgegaan sinds de balans tussen de mineralen in de Limburgse zandgrond beter is. Chroma's zijn een belangrijke graadmeter voor het bedrijf. Lees verder.


Foto: Pixabay

Modern archeologisch onderzoek

Het Parool

De Amsterdamse stadsarcheoloog Thijs Terhorst (35) onderzoekt een Weesper weide op de resten van kasteel Huis ten Bosch, met behulp van drones. Lees verder.


Foto: Pixabay

Kennisinstituten bundelen krachten

TNO

Het KNMI, TNO, SRON en de TU Delft gaan samen optrekken bij onderzoek en technologie-ontwikkeling op het gebied van aardobservatie. Lees verder.


Foto: Pixabay

Klimaatbestendige landbouw en verzilting

WUR

Zoet water in het Nederlandse kustgebied is schaars. Door klimaatverandering en verzilting staat de beschikbaarheid van zoet water nog verder onder druk. Lees verder.


Foto: Pixabay

Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek

SIKB

Drie van de vijf e-learning modules van de Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek zijn verrijkt met kennis over het werken met het Global Positioning System (GPS). In deze modules wordt onder andere ingegaan op vragen als: ‘Hoe werken GPS-satellieten en hoe werkt (dus) GPS-plaatsbepaling?’. Lees verder.


Afbeelding: Bodembreed Academie

Achtergrond en opinie

Bodem als natuurlijk kapitaal

Koninklijke Vlaamse Academie van België

Vanuit de Klasse Technische Wetenschappen werd het initiatief gelanceerd om een Denkerscyclus te organiseren rond uitdagingen en opportuniteiten voor het behoud en de versterking van ons natuurlijk bodemkapitaal in de 21ste eeuw. Tijdens de discussies uitten de meeste wetenschappers en experts hun bezorgdheid over het verlies van dit natuurlijk bodemkapitaal in Vlaanderen. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.