Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Laat alleen gecertificeerde bedrijven bodembeschermende vloeren aanleggen

Niet elke bodembeschermende vloer waarop meer dan 25 m³ per jaar aan vloeibare brandstoffen worden getankt, wordt aangelegd door een daartoe gecertificeerd bedrijf. Met risico’s voor de kwaliteit van de bodem als gevolg. SIKB roept gebruikers, inspectiebedrijven en het bevoegde gezag op om hierop meer nauwgezet toe te zien. Lees verder.