Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 16 - 28 september 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Een nieuwe, breed inzetbare Advieskamer bodembescherming

Kees Meijler, voorzitter Advieskamer Bodembescherming

‘Steeds meer partijen krijgen te maken met de kwaliteit van onze bodem en ondergrond. Denk bijvoorbeeld aan gemeenten en Omgevingsdiensten. Al die partijen willen wij onafhankelijk en deskundig bedienen’, licht Kees Meijler, voorzitter van de nieuwgevormde Advieskamer Bodembescherming toe. Lees verder.


Kees Meijler – eigen foto

Op de voorgrond

Het cruciale belang van landbodemonderzoek

‘Jouw bevindingen zijn het startpunt voor advies. Het werk dat jij doet als veldwerker is de basis voor werk en beslissingen van anderen’. Met die zin sluit een van de nieuwe online modules veldwerk landbodemonderzoek af. ‘De veldwerker heeft een cruciale rol in de keten’, benadrukt bodemadviseur en medeopsteller van de module, Edwin de Baat. Lees verder.


Beeld: module BodemBreed Academie

Actueel

Een actuele Bodemkaart en Geomorfologische kaart

WUR

Voor de inrichting en het beheer van Nederland wordt steeds meer gebruik gemaakt van informatie van de Bodemkaart en Geomorfologische Kaart van Nederland. Wat je precies met deze kaarten kunt doen en hoe ze actueel worden gehouden is te lezen in de storymap die Wageningen Environmental Research onlangs ontwikkeld heeft. Lees verder.


Foto: Pixabay

Waterschappen: zet water en bodem centraal bij ruimtelijke ordening

Stadszaken

De Unie van Waterschappen vindt dat water en bodem een centrale rol moeten spelen in provinciale plannen op het gebied van ruimtelijke ordening. Vanaf oktober gaan de provincies aan de slag met de regionale vertaling van de NOVEX-plannen van het Rijk, op basis van aangedragen kaders en richtlijnen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Benut bodem bij ruimtelijke plannen

Informatiepunt Leefomgeving

Lang niet alle ruimtelijke plannen benutten de kansen die de ondergrond biedt. Dit kan veel beter door te laten zien wat er speelt in de ondergrond. Goed inzicht leidt tot betere en meer integrale ruimtelijke plannen. Het programma Ondergrond in Zicht zette op een rij wat er allemaal komt kijken bij het succesvol visualiseren van de ondergrond. Met de aanbevelingen, een stappenplan en een toolbox voor visualisatietools kan iedereen zo aan de slag. Lees verder.


Foto: Pixabay

Deel uw ervaring met kennisdocumenten sleufloze technieken

SIKB

NSTT en SIKB hebben de afgelopen jaren drie kennisdocumenten over Sleufloze Technieken (no-dig-technieken) gepubliceerd. Protocol ‘Geotechnisch grondonderzoek bij Sleufloze technieken’, ‘Kennisdocument sleufloze technieken’ en Protocol ‘Boogboormethode met snijkop (BBM-S) in en nabij waterkeringen’. De opgedane ervaringen met deze documenten willen NSTT en SIKB bundelen om zo de documenten te actualiseren. Lees verder.


Beeld NSTT

Kader Richtlijn Water en Sedimentmanagement

SedNet

In November 2019 heeft de EC opdracht gegeven een document op te stellen over sediment management in relatie tot de KRW. Dit guidance document, waaraan leden van SedNet een belangrijke bijdrage hebben geleverd, is onlangs gepubliceerd. Lees verder.


Foto: Pixabay

A16: eerste energie neutrale snelweg met tunnel

Rijkswaterstaat/Bodem+

Begin september rondden honderden duikers hun werkzaamheden aan de A16 Rotterdam af. Zij hebben in ploegendiensten dag en nacht gewerkt aan de vloer van de 2,2 km lange Rottemerentunnel, onderdeel van ’s werelds eerste energie neutrale snelweg met tunnel. Lees verder.


Een van de honderden duikers die werkte aan het project - foto: © Frank de Roo

Stroomschema bodemsanering onder de Omgevingswet

IPLO

Wie de bodem gaat saneren, heeft straks onder de Omgevingswet ook te maken ook met melding- of informatieplicht. Maar voor welke activiteit gelden welke verplichtingen? Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Nederlands grondwater steeds zouter

Deltares

De omvang en de gevolgen van zeespiegelstijging voor de zoetwatervoorziening, de waterkeringen en de ruimtelijke inrichting voor Nederland is onderzocht. Het onderzoek door Deltares laat zien dat de verwachte verzilting van het Nederlandse grondwatersysteem bij een stijgende zeespiegel serieuze consequenties heeft voor de zoetwatervoorziening. Lees verder.


Foto: Deltares

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

6 oktober 2022, Almere
Nationaal Congres Bodemdaling 2022
6 oktober 2022, Almere
Roadshow Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen
10 oktober 2022, Zwolle
SIKB: De omgevingswet en onze protocollen en richlijnen
11 oktober 2022, Den Bosch
SIKB: De omgevingswet en onze protocollen en richlijnen
20 oktober 2022, Gouda
Roadshow Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen
27 oktober 2022, Leeuwarden
Roadshow Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen
2 november 2022, Amersfoort
Kennisbijeenkomst Dendrologie
3 november 2022, Deventer
Symposium VKB 25 jaar
10 november 2022, Assen
Noord-Nederlandse Bodemdag
 

Uitgelicht

De Omgevingswet en de SIKB-protocollen en richtlijnen

SIKB verzorgt twee informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet de gevolgen daarvan voor de SIKB-protocollen en richtlijnen. Op 10 oktober 2022 in Zwolle (Lumen Hotel & Events) en 11 oktober in ’s-Hertogenbosch (Maaspoort). Het programma is beide dagen hetzelfde. Lees verder.


Beeld: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Start voor nieuwe kennisinfrastructuur voor archeologie

SIKB

Onlangs kwam voor het eerst de Kenniscommissie samen die de ontwikkeling begeleidt van een nieuw te vormen kennisinfrastructuur voor archeologie. Deze breed samengestelde denktank besprak het uitwerkingsplan, de scope van het project en de opdracht aan het te vormen team ‘science detectives’. Lees verder.


Foto: SIKB

‘Wederombouw' van Brabant vereist

Binnenlands Bestuur

Er moet een radicale omslag komen in het grondwaterbeheer in Brabant, concludeert een adviescommissie. Zoals: een Droogtefonds. Lees verder.


Foto: Pixabay

Europese Commissie: Extra actie voor verbetering waterkwaliteit

Vewin

De Europese Commissie heeft het landenrapport van Nederland van de Evaluatie van de uitvoering van het Milieubeleid (Environmental Implementation Review) gepubliceerd De conclusie van het rapport is dat wat betreft de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water (KRW) de staat van de Nederlandse wateren nog niet goed is. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodemdierendagen

Nature Today

Tot en met 5 oktober kun je meedoen aan de Bodemdierendagen. Het doel is om er samen achter te komen met welke bodemdieren het in de dorpen en steden goed gaat, en met welke minder. Bodemdieren houden onze bodem gezond. Ga op safari in je eigen tuin en maak kennis met je onderburen. Welk bodemdier vinden we dit jaar het meest: de spin, de worm of de pissebed? Lees verder.


Foto: Pixabay

Watertekort voorbij

Tweede Kamer

Het landelijk watertekort is voorbij. Er zijn nog regionale tekorten, maar landelijk is de vraag naar zoetwater niet meer groter dan het aanbod. Daarom gaan we over van het niveau ‘feitelijk watertekort’ naar ‘dreigend watertekort’. Dat schrijft minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder.


Foto: Pixabay

Groei aardwarmte moet sneller

Geothermie.nl

Nederland moet meer werk maken van de mogelijkheden van aardwarmte voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen en het bezweren van de energiecrisis. Dat is de kernboodschap van de Nederlandse geothermiesector in een actieplan dat is overhandigd aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Lees verder.


Beeld: Pixabay

Achtergrond en opinie

KNMI: Nederland warmt twee keer zo snel op als wereldgemiddelde

Het Parool

Sproeiverboden, verdroogde akkers en slecht bevaarbare rivieren: het was dit jaar een gortdroge zomer. Toch blijft de zomer van 1921 recordhouder. Wat brengt de toekomst? Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.