Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Start voor nieuwe kennisinfrastructuur voor archeologie

Maandag 12 september jl. kwam voor het eerst de Kenniscommissie samen die de ontwikkeling begeleidt van een nieuw te vormen kennisinfrastructuur voor archeologie. Deze breed samengestelde denktank besprak het uitwerkingsplan, de scope van het project en de opdracht aan het te vormen team ‘science detectives’. Deze ‘detectives’ gaan een overzicht maken van het speelveld van relevante en potentieel relevante wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, methoden en technieken. Tegelijk wordt onder archeologen gepeild op welke wijze natuurwetenschappelijke kennis ontsloten zou moeten worden. In 2024 moet deze nieuwe kennisinfrastructuur vorm hebben gekregen.


De leden van de Kenniscommissie die fysiek in Amersfoort bijeen waren. Vlnr: Lisette Kootker - VU, Julie Van Kerckhove - Aardewerk en Archeologie, Esther Wieringa - SIKB, Wouter Roessingh - ADC, Yvonne van Amerongen - Archol, Jacob Wallinga - WUR en Liesbeth Theunissen - RCE. Lambert van Eijck - TU Delft en Seger van den Brenk - Periplus-Archeomare ontbreken op de foto. Tania Oudemans - Kenaz Consult, Benjamin Rous - NICAS en Stijn Arnoldussen - RUG waren virtueel aanwezig. 

Europees project
Het initiatief tot deze nieuwe kennisinfrastructuur is genomen door de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed (RCE) en wordt gefinancierd dor het ministerie van OCW. De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) faciliteert het project uit. SIKB is de netwerkorganisatie waarin overheid en bedrijfsleven kwaliteitsrichtlijnen opstellen voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. De daarvoor ontwikkelde kennis en kunde verspreidt SIKB als partner in de kennisinfrastructuur. Daarnaast bevordert SIKB ook de implementatie van innovaties in proces en techniek.
Het project maakt onderdeel uit van de European Research Infrastructure voor Heritage Science (E-RIHS). Een groot aantal instellingen in Europese lidstaten werkt samen aan een permanente wetenschappelijke infrastructuur voor erfgoedonderzoek.

Kijk hier voor meer informatie.