Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

De Omgevingswet en onze protocollen en richtlijnen - 10 oktober 2022 - Zwolle en 11 oktober 2022 - 's-Hertogenbosch

SIKB verzorgt twee informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet de gevolgen daarvan voor onze protocollen en richtlijnen. Op 10 oktober 2022 in Zwolle (Lumen Hotel & Events) en 11 oktober in ’s-Hertogenbosch (Maaspoort). Het programma is beide dagen hetzelfde.

Hoofdlijnen programma
De bijeenkomsten gaan in hoofdlijnen in op de wijzigingen in de verschillende schema’s ten gevolge van de Omgevingswet. Plenair wordt kort ingegaan op aard en achtergrond van de Omgevingswet en de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) 2022, alsmede op de algemene doorwerking op de SIKB-schema’s. Vervolgens wordt in parallelsessies ingaan op de specifieke schema’s.

Doelgroepen
De bijeenkomsten worden gehouden voor een breed netwerk; de certificatiehouders, de
certificerende instellingen en gemeenten, omgevingsdiensten etc..

Programma
12.30 - 13.00 uur Ontvangst
13.00 - 13.10 uur Opening
13.10 - 13.30 uur Omgevingswet en Rbk 2022 in breder perspectief
13.30 - 13.50 uur Omgevingswet in SIKB-schema's - algemene uitgangspunten
13.50 - 14.05 uur Pauze
14.05 - 15.00 uur Diverse voorlichtingssessies (zie aanmeldformulier)
15.00 - 15.15 uur Pauze
15.15 - 16.10 uur Diverse voorlichtingssessies (zie aanmeldformulier)
16.10 - 17.00 uur Borrel

Klik hier voor aanmelden.

Gerelateerd