Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

KNA-Leidraden

In de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) wordt verwezen naar een aantal leidraden op plekken waar deze een relevante aanvulling vormen in de toepassing van methoden en technieken. Leidraden kunnen beschouwd worden als een best practice voor specifieke onderdelen binnen het archeologisch onderzoek.
Het gebruik van een Leidraad is niet verplicht, tenzij een dergelijke verplichting is opgenomen in bijvoorbeeld het Programma van Eisen.

Leidraden Veldmethoden en Technieken
KNA-Leidraad Waterbodems - deel vooronderzoek ontwerpversie u kunt reageren tot 01-02-2017
Reactieformulier KNA leidraad Waterbodems u kunt reageren tot 01-02-2017
KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie
KNA-Leidraad Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB)
KNA-Leidraad IVO Karterend Booronderzoek
KNA-Leidraad Proefsleuvenonderzoek
KNA-Leidraad Geofysisch Onderzoek toelichting
KNA-Leidraad Geofysisch Onderzoek (Guideline English Heritage)

Leidraden
Specialistisch onderzoek
KNA Leidraad Anorganisch materiaal Ontwerpversie u kunt reageren tot 01-02-2017
Reactieformulier KNA leidraad Anorganisch materiaal u kunt reageren tot 01-02-2017
KNA Leidraad Archeobotanie
KNA Leidraad Archeozoölogie
KNA-Leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal alleen te bestellen als waaier

Relevante kennisdocumenten bureauonderzoek en veldwerk
Hooggespannen verwachtingen: de kwaliteit van de gespecificeerde verwachting
Optimale strategieën voor het opsporen van Steentijdvindplaatsen met behulp van booronderzoek. Een statistisch perspectief

Leidraden Fysiek Beschermen
(in situ behoud)
KNA-Leidraad Standaard Archeologische Monitoring (SAM)
Informatie over SAM voor de opdrachtgevers (brochure)
Informatie over SAM voor de archeologen (brochure)

Leidraden overig: beleidskaarten en veldwerk Beekdalen en publiekspresentatie
KNA-Leidraad Archeologisch Onderzoek en Verwachtingskaarten Beekdalen in Pleistoceen Nederland

Gerelateerde onderwerpen