Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 13 - 5 juli 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Voor bodem en ondergrond is nú een paradigmashift nodig’

Piet Otte (RIVM)

‘Zeker twintig jaar is de bodem vooral als een probleem gezien; verontreinigd, smerig dus. Nu maken we een omslag. Onze bodem wordt als een antwoord gezien voor grote maatschappelijke opgaven. Dat vereist een andere manier van denken en doen. Niet meer sectoraal, maar integraal’, aldus Piet Otte, coördinator Programma Bodemkwaliteit bij het RIVM. Lees verder.


Piet Otte – eigen foto

Op de voorgrond

Programmaraden SIKB gaan meer samenwerken

SIKB

900 jaar – zoveel ervaring brengen de leden van de Programmaraden Bodembescherming en Bodembeheer in. Daar kan en moet meer gebruik van worden gemaakt, bijvoorbeeld door regelmatiger gezamenlijk te vergaderen. Dat werd vastgesteld tijdens een bezoek van beide gremia aan de Nedereindse Plas in Utrecht. Lees verder.


Een aantal leden van de programmaraden bij de Nedereindse Plas – foto SIKB

Actueel

Beantwoording Kamervragen granulietzaak

Rijkswaterstaat/Bodem+

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat antwoordde op 9 juni 2022 op vragen van het lid Van Esch (PvdD) over het achterhouden van informatie in de granulietzaak en het toevoegen van bodemvreemd materiaal aan granuliet. Lees verder.


Staatssecretaris Heijnen - foto: Martijn Beekman

Brief stand van zaken onderzoek langdurige kleine gaslekken

Netbeheer Nederland

Na het in kaart brengen van mogelijke acute risico’s voor grondwerkers en de directe omgeving heeft Netbeheer Nederland vervolgens de omvang van benzeenverontreinigingen en het concentratieverloop in de tijd in kaart gebracht. Hierbij heeft Netbeheer Nederland onderzocht wat de meest passende manier is om met de benzeenverontreiniging om te gaan. Lees verder.


Beeld: Pixabay

Ambtenaren willen uitstel Omgevingswet

NOS

De nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2023 van kracht moet gaan, moet worden uitgesteld. Daarvoor pleiten ambtenaren en andere uitvoerders die met de wet aan de slag moeten tegenover Nieuwsuur. Pas in oktober wordt definitief duidelijk of de wet kan ingaan. Dat is te kort dag en onwerkbaar, zeggen ambtenaren. Lees verder.


Minister De Jonge - foto Martijn Beekman

Onafhankelijke deskundigencommissies ‘Advieskamers’ gereorganiseerd

SIKB

De huidige Advieskamers Stortbesluit en Bodembescherming gaan sinds 1 juli gezamenlijk verder als Advieskamer Bodembescherming. De taken van beide Advieskamers, zoals advisering over bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen en IBC-werken, zijn op die datum voortgezet door een nieuwe, brede Advieskamer Bodembescherming. Deze heeft een nieuwe taakomschrijving en een nieuwe samenstelling. Lees verder.


Aanbrengen van folie ter bescherming van IBC-werk – foto Jelle de Boer

De bodem is knetterzuur

Eenvandaag.avrotros.nl

Minder insecten, minder vogels. Het is een stuk stiller op de Veluwe, merken een boswachter en een ecoloog. Door te veel stikstof raakt het ecosysteem verstoord, zien zij. Ingrijpen is volgens hen daarom onvermijdelijk. Lees verder.


Foto: Pixabay

De vele gezichten van bodemdaling

Science

Door de mens veroorzaakte bodemdaling veroorzaakt duidelijk sociale problemen, is kostbaar en vormt een bedreiging voor overstromingen en schade. Lees verder.


Foto: Pixabay

Kamerbrief: BRO fase 1 succesvol afgerond

Basisregistratie Ondergrond

Minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening en Wonen) heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de BRO. Hij verwacht dat het lopende Programma BRO uiterlijk eind 2022 succesvol zal zijn afgerond - binnen de geplande termijn en binnen het budget. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

7 juli 2022 Utrecht
Nationaal Congres Bodemenergie
29 september 2022 Den Bosch
SIKB Jaarcongres 2022: Verbind je bubbel
10 oktober 2022 Zwolle
SIKB: De omgevingswet en onze protocollen en richlijnen
11 oktober 2022 Den Bosch
SIKB: De omgevingswet en onze protocollen en richlijnen
10 november 2022 Assen
Noord-Nederlandse Bodemdag
 

Uitgelicht

Schrijf u in voor het SIKB Jaarcongres

Het programma van het SIKB Jaarcongres op 29 september 2022 is compleet. Onder leiding van Nicole Olland spreekt corporate antropoloog Danielle Braun over het bouwen van ‘tribes’ (bubbels). Componist en natuurkundige Gijs Meeusen laat zien hoe met verhalen bubbels kunnen worden doorbroken. Kijk hier voor het programma en aanmelden.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Zomer

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op 31 augustus. De redactie wenst u een mooie zomer toe.


Foto: Pixabay

PFAS in moestuin-gewassen Volkstuin Delta

RIVM

Gewassen van volkstuinencomplex ‘Volkstuin Delta’ in Helmond bevatten meer PFASPoly- en perfluoralkylstoffen dan gewassen uit volkstuincomplexen die niet dicht bij een PFAS-bron liggen. Toch kunnen moestuinhouders van Volkstuin Delta hun zelf geteelde groenten en fruit blijven eten. Lees verder.


Foto: RIVM

Aardobservatie biedt duidelijkheid in stikstofprobleem

TNO

TNO is bezig met de ontwikkeling van een satellietinstrument dat voor het eerst de uitstoot en verspreiding van ammoniak nauwkeurig kan meten. Lees verder.


Foto: Pixabay

SIKB0101 versie 14.7 gepubliceerd

SIKB

Het CCvD Datastandaarden heeft op 24 juni j.l. SIKB0101 (inclusief Metingen) versie 14.7 vastgesteld. Alle wijzigingen zijn inmiddels verwerkt en gepubliceerd op de website van SIKB. Lees verder.

Veel minder gif

Trouw

Goed voor de natuur en haalbaar, dat zeggen experts over het plan om tegen 2030 de helft minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Maar dan moeten boeren wel naar voldoende alternatieven kunnen grijpen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aardwarmte: oplossing voor gasprobleem?

nporadio1.nl

De kachel staat laag, maar de zorgen over de energierekening zijn nog niet voorbij. De Russische gaskraan naar Nederland gaat deels dicht en in juli stijgen de energieprijzen verder. En dus worden alternatieven voor gas belangrijker dan ooit. En daarbij komt aardwarmte steeds hoger op de agenda te staan. Lees verder.


Foto: Pixabay

Subirrigatie om bodemdaling te voorkomen

Nieuwe Oogst

Twee boeren in het Utrechtse Oudewater experimenteren ieder op een perceel met subirrigatie via molgangen in de polder Ruige Weide. Dat doen ze om de bodemdaling te remmen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuwe domeintabellenservice datastandaarden SIKB

SIKB

SIKB heeft sinds 1 juli j.l. een nieuwe domeintabellenservice in productie. Hier worden alle domeintabellen van de datastandaarden SIKB0101, Metingen en SIKB0102 op een gebruiksvriendelijke manier getoond. Gebruikers kunnen zelf filteren, selecteren en downloads maken in Excel. Lees verder.

Achtergrond en opinie

Komen we nog uit het stikstofmoeras?

WUR

Terwijl minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof met een ‘keiharde boodschap’ komt over de stikstofemissies, keren steeds meer provinciebestuurders zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Opvallend dat zowel de minister als de critici voorsorteren op de uitkomsten, zonder dat de plannen zijn uitgewerkt op provinciaal niveau. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.