Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe domeintabellenservice datastandaarden SIKB

SIKB heeft sinds 1 juli j.l. een nieuwe domeintabellenservice in productie. Hier worden alle domeintabellen van de datastandaarden SIKB0101, Metingen en SIKB0102 op een gebruiksvriendelijke manier getoond. Gebruikers kunnen zelf filteren, selecteren en downloads maken in Excel. De domeintabellen zijn volledig doorzoekbaar en hier te vinden.

De service is eveneens geautomatiseerd aan te roepen via een webservice gebaseerd op Linked Data. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u uw verzoek richten tot de helpdesk datastandaarden van SIKB.