Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 15 - 15 september 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Concreet bezig met vraagstukken van morgen’

Mike Verheijen

‘Bodem heeft een imagoprobleem. Nog steeds is onvoldoende zichtbaar hoe complex en leuk het werken aan, in en met de bodem en ondergrond is’. Mike Verheijen weet waarover hij spreekt. In zijn opleiding stonden vakken als commerciële economie en marketing centraal. Een stage bij Antea Group bracht hem de maatschappelijke relevantie van de bodem bij. Lees verder.


Mike Verheijen – eigen foto

Op de voorgrond

SIKB-Jaarcongres: Bubbelen en ontbubbelen

SIKB

Op het gratis SIKB Jaarcongres, 29 september a.s., is corporate antropoloog Danielle Braun de eerste keynote speaker. Zij gaat onder andere in op hoe bubbels zijn te ontrafelen, te benutten of te veranderen, als dat nodig is. Na haar zet de tweede key-note speaker, Gijs Meeusen, componist en natuurkundige, de toon voor de rest van het congres: de kunst van het vertellen. Kijk hier voor het gehele programma, de gevarieerde reeks parallelsessies en schrijf je in.


Danielle Braun en Gijs Meeusen - eigen foto’s

Actueel

PBL: leefomgevingskwaliteit structureel onder druk

PBL

De leefomgevingskwaliteit van Nederland schiet nog steeds structureel en op meerdere indicatoren tekort. Het gaat onder meer om fijnstof, opwekking van hernieuwbare energie, waterkwaliteit en natuurkwaliteit. Er is onvoldoende samenhang in de aanpak van deze problemen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanvragen erkenningen vanaf 5 september via digitaal loket

Rijkswaterstaat/Bodem+

Vanaf 5 september 2022 is het digitale loket van Rijkswaterstaat voor een aanvraag/wijziging erkenning Kwalibo in gebruik. Dit digitale loket vervangt de huidige formulieren. Lees verder.


Foto: Pixabay

NEN-normen voor waterbodemonderzoek aangepast op Omgevingswet

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het Nederlandse Normalisatie Instituut publiceerde de ontwerpen voor twee herziene NEN-normen voor waterbodemonderzoek. Het gaat om NEN 5717 (vooronderzoek) en NEN 5720 (verkennend onderzoek). Het betreft geen algehele herziening, maar vooral om wijzigingen in de documenten, zodat ze aansluiten op de komende Omgevingswet. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuw: datasets asbestonderzoek en waterbodemonderzoek

SIKB

Naast afspraken over hoe (via welke standaard) gegevens standaard worden uitgewisseld, is het vaak ook noodzakelijk eenduidige afspraken te maken over wat (welke dataset) moet worden uitgewisseld. Ter ondersteuning van een eenduidige gegevensuitwisseling is in samenspraak met de ketenpartners een aantal vaste datasets gedefinieerd. Kijk hier voor meer informatie.


Foto: Pixabay

Modules landbodemonderzoek

Bodembreed Academie

De Bodembreed Academie biedt twee online modules aan voor veldwerk landbodemonderzoek. Eén module is ter kennismaking; hierin wordt het werk geïntroduceerd. De tweede module, voor beginners, gaat dieper in op de verschillende werkzaamheden. Lees verder.


Illustratie: Bodembreed Academie

Update Handreiking grondwaterkwaliteitsbeheer onder de Omgevingswet

IPLO

De Handreiking grondwaterkwaliteitsbeheer onder de Omgevingswet verscheen in 2019. Deze is nu geactualiseerd. De handreiking is een hulpmiddel voor alle overheden bij het begrijpen van de inhoud en de bedoeling van het nieuwe stelsel van de Omgevingswet in relatie tot het beheer van de grondwaterkwaliteit. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodembreed Academie bestaat één jaar en groeit maar door

Bodembreed Academie

Op 1 september 2021 ging de Bodembreed Academie ‘online’. Het initiatief van Bodembeheer Nederland om samen met SIKB en KOBO een multimediaal leerplatform te ontwikkelen is in een jaar uitgegroeid tot een veelgebruikte academie met een steeds breder wordend aanbod aan bodem en ondergrond gelieerde online leermiddelen. Twee cursisten vertellen. Lees verder.


Illustratie: Bodembreed Academie

Jeroen Bartels nieuwe voorzitter Programmaraad Bodembescherming

SIKB

Het bestuur van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) heeft Jeroen Bartels benoemd tot voorzitter van de Programmaraad Bodembescherming, als opvolger van Marcel Koeleman. Lees verder.


Jeroen Bartels: eigen foto

Funderingsschade loopt snel op door droge zomer

Vastgoedactueel

Funderingsschade aan woningen loopt snel op door de langdurige droge zomerperiode. Dat schrijft het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Het centrum wil actie van het Rijk, gemeenten en waterschappen, maar ook van makelaars. Lees verder.


Foto: Pixabay

Start voor nieuwe kennisinfrastructuur voor archeologie

Maandag 12 september kwam voor het eerst de Kenniscommissie samen die de ontwikkeling begeleidt van een nieuw te vormen kennisinfrastructuur voor archeologie. Deze breed samengestelde denktank besprak het uitwerkingsplan, de scope van het project en de opdracht aan het te vormen team ‘science detectives’. Deze ‘detectives’ gaan een overzicht maken van het speelveld van relevante en potentieel relevante wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, methoden en technieken. Lees verder.


Foto: SIKB

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

19 september 2022, online
Slotbijeenkomst Bodembeheer van de toekomst 'Klaar voor de start'
22 september 2022, Deventer
Symposium. Water en bodem sturend, van denken naar doen.
29 september 2022, Den Bosch
SIKB Jaarcongres 2022: Verbind je bubbel
6 oktober 2022, Almere
Nationaal Congres Bodemdaling 2022
6 oktober 2022, Almere
Roadshow Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen
10 oktober 2022, Zwolle
SIKB: De omgevingswet en onze protocollen en richlijnen
11 oktober 2022, Den Bosch
SIKB: De omgevingswet en onze protocollen en richlijnen
20 oktober 2022, Gouda
Roadshow Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen
27 oktober 2022, Leeuwarden
Roadshow Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen
3 november 2022, Deventer
Symposium VKB 25 jaar
10 november 2022, Assen
Noord-Nederlandse Bodemdag
 

Uitgelicht

Roadshow Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen van start

Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen start een ‘roadshow’. In Gouda, Almere en Leeuwarden presenteert komend najaar dit Kenniscentrum de Toolbox Bodemdaling in Steden. Daarin aandacht voor zes cruciale thema’s, waaronder ‘Aanpak en Dialoog, Kosten en Baten en ‘Bodemdaling en erfgoed’. Voor meer informatie mail naar: luuk.jacobs@gouda.nl. U kunt zich ook aanmelden voor een sessie op maat op het Nationaal Congres Bodemdaling 6 oktober in Almere.


Foto: Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Slotbijeenkomst Bodembeheer van de Toekomst

Bodembeheer van de Toekomst

Ben jij klaar voor de start? In het programma Bodembeheer van de toekomst hebben experts, gemeentes en omgevingsdiensten twee jaar keihard gewerkt aan 10 bouwstenen waarmee jij aan de slag kan in het omgevingsplan. Na twee jaar rondt het programma af en gaat de omgevingswet bijna in werking. Op 19 september gaan we onder leiding van Felix Rottenberg op zoek naar de antwoorden. Het is een online bijeenkomst. Lees verder.

Gezocht: deelnemers gebruikersonderzoek websites IPLO en ADS

Rijkswaterstaat/Bodem+

Bent u bezig met de Omgevingswet en de leefomgeving? Het Informatiepunt Leefomgeving wil graag weten wat u van de sites iplo.nl en aandeslagmetdeomgevingswet.nl vindt. Lees verder.


Foto: Pixabay

Ruimen van vliegtuigbommen

Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten

De meeste ontplofbare oorlogsresten die gevonden worden zijn relatief klein. Maar regelmatig gaat het om zwaarder materiaal. Zo ook in Reimerswaal waar twee 500-ponders zijn gevonden. Wim Huissen, adviseur openbare orde en veiligheid bij die gemeente, begeleidde de ruiming van deze Engelse vliegtuigbommen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Film ‘Onder het maaiveld’

Onder het maaiveld

De makers van ‘De Wilde Stad’ en ‘De Nieuwe Wildernis’, gaan ondergronds met ‘Onder het Maaiveld’. De film over een uiterst actueel thema laat de fascinerende wereld direct onder onze voeten zien en toont het grote belang van een gezonde bodem. ‘Onder het Maaiveld’ is vanaf 5 januari 2023 in Nederlandse bioscopen en filmtheaters te zien. Lees verder.


Foto: Pixabay

Kennis over bodemenergie

Binnenlands Bestuur

De vraag naar duurzame klimaatinstallaties met aantoonbaar rendement neemt toe. Tegelijkertijd zijn de eisen vanuit beleid en wet- en regelgeving voor deze installaties aan verandering onderhevig. Lees verder.


Foto: Pixabay

Klimaatverandering en de gevolgen voor watervoorziening in Europa

Deltares

Het is droog en heet in Europa. Voor de rivieren is het een van de droogste situaties in de afgelopen 500 jaar. In een warmer klimaat gaan we dit soort situaties vaker zien. Wat kunnen we verwachten in de toekomst voor de Rijn? Welke maatregelen kunnen we nemen? Lees verder.


Foto: Deltares

PFAS in moestuinen

RIVM

Het RIVM adviseert geen gewassen te eten uit moestuinen die op minder dan 1 kilometer ten noordoosten van het chemiebedrijf liggen. Door deze gewassen te eten krijgen mensen zoveel PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) binnen dat effecten op de gezondheid niet kunnen worden uitgesloten. Lees verder.


Foto: RIVM

Combinatie aquathermie en bodemenergie heeft potentie

Warmte365

De combinatie van aquathermie en bodemenergie is veelbelovend, zo schrijft de Branchevereniging Bodemenergie. Die conclusie volgt uit onderzoek, in opdracht van de provincie Utrecht, naar de haalbaarheid van grootschalige aquathermie als verduurzamende stap voor warmtenetten. Eventueel in combinatie met warmte-koudeopslag in de vorm van bodemenergie. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Wat betekent einde derogatie?

WUR

Derogatie is een verruiming van de hoeveelheid dierlijke mest die op het land uitgereden mag worden, als dat geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu. De EU vindt dat Nederland niet voldoende doet om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarom wil de EU de derogatie in de komende
drie jaar gestaag afbouwen. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.