Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuw: datasets voor uitwisseling van veldwerkgegevens bij asbestonderzoek en milieuhygiënisch waterbodemonderzoek nu beschikbaar

Naast afspraken over hoe (via welke standaard) gegevens worden uitgewisseld standaard, is het vaak ook noodzakelijk eenduidige afspraken te maken over wat (welke dataset) moet worden uitgewisseld. Ter ondersteuning van een eenduidige gegevensuitwisseling is in samenspraak met de betrokken ketenpartners een aantal vaste datasets gedefinieerd. Zo kenden we al datasets gekoppeld aan de protocollen 2001 (landbodemonderzoek en plaatsen van peilbuizen) en 2002 (nemen van grondwatermonsters). Nu zijn ook voor het milieuhygiënisch waterbodemonderzoek (protocol 2003) en de monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018) uniforme datasets beschikbaar. Deze datasets kunnen allen worden uitgewisseld met behulp van de standaard SIKB0101. Klik hier voor meer informatie.