Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Aanmelden SIKB congres 2020

U meldt zich hiermee aan voor de start van SIKBeter Jaarcongres serie 'Schatten van de bodem' op 24 september om 10.00 uur. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Persoonlijke gegevens

Dhr.
Mw.

Ik ben geïnteresseerd in de volgende thema's (meerdere keuzes mogelijk; mede op basis van uw antwoorden vullen wij de SIKBeter Jaarcongres serie 'Schatten van de bodem' verder in)

Archeologie
Bodembeheer_Bodemsanering
Bodembescherming
Bodemenergie_energietransitie
Bodem-_waterbodem-_grondwateronderzoek
Data-uitwisseling_registratie
Geotechniek_mechanisch boren_bronbemalen
Grond en bouwstoffen_circulaire economie
Waterbodembeheer

Gerelateerd